Archief

Maart 2010

Browsing

Vorig jaar hebben we reeds enkele artikels gepost om u te waarschuwen op te letten voor brieven afkomstig van Domain Renewal Group (DRG). Na een periode van stilte slaat DRG nu opnieuw toe. Deze keer lijken ze hoofdzakelijk gemunt te hebben klanten van Belgacom.

Sommige websitegebruikers van Belgacom krijgen een brief van DRG in de bus met de vraag om voor €28 hun domeinnaam te vernieuwen. Na betaling van deze som neemt DRG de website over waardoor deze onbruikbaar wordt voor de gebruiker.

Belgacom heeft een e-mail verstuurd naar al zijn internetklanten met de uitdrukkelijke vraag niet niet op deze vraag in te gaan. Verder hebben ze ook een klacht ingediend Federale Computer Crime Unit (FCCU) en bij de FOD Economie.

Als u alle vragen krijgt over uw domeinnaam, adviseren wij u steeds contact op te nemen met uw huidige domeinnaam registrar, omdat die het best in staat zal zijn om u te vertellen wat er echt is en wat niet.

De SIDN (.nl registry) heeft de omschakeling naar haar nieuwe registratie-systeem voltooid en tot nu toe lijkt alles te werken.

Samen met deze omschakeling voeren ze ook een aantal andere veranderingen door. De belangrijkste aanpassing is dat vanaf vanadaag, 17 maart 2010, een autorisatiecode, een zogenaamde EPP-key, nodig is om een .nl naam te kunnen transfereren. De SIDN noemt deze EPP-key een “token”.

Tot voor 17 maart 2010 kwam er papierwerk kijken bij een .nl transfer. Dit papierwerk wordt nu afgeschaft en vervangen door het systeem van de EPP-code. Transfers met EPP-code zijn reeds langer standaard voor bijvoorbeeld .com, .net, .org, .de,… namen.

Bij deze nieuwe transfer-procedure kan de huidige registrar, net zoals bij ondermeer .com en .net transfers, de transfer binnen de 5 dagen goedkeuren. Als hij de transfer goedkeurt, zal deze sneller voltooid zijn. Als de huidige registrar de transfer niet expliciet goedkeurt, zal deze na 5 dagen voltooid worden.

Gisteren postten we reeds een bericht dat de SIDN (.nl registry) 16 maart om 12u van start zou gaan met de omschakeling naar een nieuw registratie-systeem. Deze omschakeling zou volgens hen 24u in beslag nemen en dus vandaag om 12u deze middag eindigen. We hebben echter net het bericht ontvangen dat de omschakeling iets meer tijd in beslag zal nemen en al zeker zal duren tot 14u deze namiddag.

Tijdens deze omschakeling zijn nieuwe .nl aanvragen niet mogelijk en kunnen ook geen wijzigingen aan reeds eerder geregistreerde namen worden doorgevoerd. Geregistreerde .nl namen blijven wel gewoon functioneren en ook de Whois-informatie kan steeds gecheckt worden, al is het mogelijk dat er hier korte onderbrekingen optreden.

Vandaag start de .nl registry (de SIDN) met de overschakeling naar haar nieuwe registratie-systeem. Deze overschakeling zal volgens de SIDN 24u in beslag nemen. De overschakeling gaat van start dinsdag 16 maart 2010 om 12u en eindigt woensdag 17 maart 2010 om 12u.

Gedurende deze overschakeling is het niet mogelijk nieuwe .nl-namen te registreren of wijzigingen door te voeren bij reeds bestaande .nl-namen. Vanaf woensdag 17 maart 2010 is dit terug mogelijk.

Verhuizingen van .nl-namen die na vrijdagmiddag 12 maart 2010 zijn aangevraagd en niet actief goedgekeurd of afgekeurd zijn door de huidige registrar, komen hoogstwaarschijnlijk te vervallen. Deze verhuizingen dienen op woensdag 17 maart 2010 na 12u opnieuw opgestart te worden met de vanaf dan vereiste autorisatie-code (token).

Uiteraard zullen tijdens deze omschakeling reeds geregistreerde .nl-namen blijven functioneren. De Whois-informatie kan ook steeds geraadpleegd worden tijdens deze omschakeling al is het mogelijk dat je hier korte onderbrekingen ondervindt.

Nominet (de Engelse registry) overweegt de vrijgave van 1 en 2 karakter en gereserveerde .uk namen. Ze zien niet langer een reden om deze namen niet vrij te geven. Momenteel houden ze een rondvraag om te beslissen of de release van deze namen interessant zou kunnen zijn. Deze rondvraag duurt nog tot en met 8 juni. Nadien zal de registry een definitieve beslissing nemen of ze deze namen al dan niet zullen releasen.

Norid (.no registry) overweegt om het Noorse domein ook toegankelijk te maken voor particulieren. Momenteel kunnen enkel bedrijven hun domeinnaam onder de .no extensie registreren en hier zijn dan nog eens stricte voorwaarden aan verbonden. Zo dient zowel de eigenaar als het administratief contact een bedrijf te zijn in Noorwegen en mag een bedrijf maar maximum 20 .no namen registreren.

Nu de Noorse registry overweegt het .no te releasen voor particulieren, steken er ook een aantal vragen de kop op. Gaan we het .no domein sowieso releasen voor individuen? Welke regels gaan we aan een eventuele release verbinden? Welke documenten zouden particulieren eventueel dienen door te sturen? Moet er, net zoals bij bedrijven, een limiet komen op het aantal .no namen dat een particulier kan registreren?

Nog een heleboel zaken dus waar Norid nog niet uit is. We houden u in ieder geval verder op de hoogte.

Vanaf vandaag, donderdag 4 maart 2010, verloopt het indienen van een algemene dispuut resolutie (ADR) bij SIDN (.nl registry) volledig elektronisch. Bijna alle correspondentie die vroeger schriftelijk diende te gebeuren, gebeurt nu via e-mail. Een voorbeeld hiervan is het eigenlijke indienen van de klacht bij WIPO, de organisatie die de uitspraken doet bij een ADR. Het indienen van deze klacht kan nu alleen nog via e-mail gebeuren terwijl je tot voor vandaag ook je klacht in vijfvoud schriftelijk naar hen moest versturen.

De veranderingen die SIDN doorvoerde, zijn in lijn  met de veranderingen voor .com en .net namen die sinds 1/3/2010 van kracht zijn. Ook voor deze namen gebeurt nu alles elektronisch.

Eens er een klacht ontvangen is, zal er een mail verstuurd worden naar het e-mailadres van de eigenaar van de desbetreffende .nl naam. Om zeker te zijn dat deze persoon wel degelijk op de hoogte is van deze klacht zal er voor alle veiligheid ook nog een brief per post verstuurd worden.