Vanaf vandaag, donderdag 4 maart 2010, verloopt het indienen van een algemene dispuut resolutie (ADR) bij SIDN (.nl registry) volledig elektronisch. Bijna alle correspondentie die vroeger schriftelijk diende te gebeuren, gebeurt nu via e-mail. Een voorbeeld hiervan is het eigenlijke indienen van de klacht bij WIPO, de organisatie die de uitspraken doet bij een ADR. Het indienen van deze klacht kan nu alleen nog via e-mail gebeuren terwijl je tot voor vandaag ook je klacht in vijfvoud schriftelijk naar hen moest versturen.

De veranderingen die SIDN doorvoerde, zijn in lijn  met de veranderingen voor .com en .net namen die sinds 1/3/2010 van kracht zijn. Ook voor deze namen gebeurt nu alles elektronisch.

Eens er een klacht ontvangen is, zal er een mail verstuurd worden naar het e-mailadres van de eigenaar van de desbetreffende .nl naam. Om zeker te zijn dat deze persoon wel degelijk op de hoogte is van deze klacht zal er voor alle veiligheid ook nog een brief per post verstuurd worden.

Auteur

Comments zijn gesloten