Archief

Februari 2010

Browsing

nl_logobNamed lanceert binnenkort een EPP-interface die volledig compatibel is met deze van SIDN (.nl registry). ‘Er is voor gezorgd dat onze EPP voor elke denkbare extensie volledig compatibel is met de EPP binnen DRS5 van SIDN,’ aldus Bart Mortelmans, managing director van bNamed.

Concreet betekent dit het volgende: als u de .nl extensie reeds via EPP geautomatiseerd heeft of wanneer u overschakelt naar de EPP interface van SIDN, dan bent u ook in één keer klaar met de automatisatie van zo’n 400 andere extensies die u zonder problemen via bNamed kan registreren.

Een tijdje geleden postten we reeds een bericht dat de Colombiaanse registry zijn regels aanzienlijk ging versoepelen. Zo is local presence niet langer vereist, zijn transfers nu mogelijk, is er geen genotarizeerd papierwerk meer vereist en kunnen particulieren nu ook een Colombiaanse domeinnaam registreren,…

In dat artikel meldden we ook dat de Colombiaanse registry het .co domein zou vrijgeven. Hierover hebben we nu meer informatie. De release van deze extensie zal gebeuren in 5 fases:

1) 1 maart tot en met 30 maart: grandfather fase => tijdens deze fase kan iedereen die reeds beschikt over een .com.co, .net.co, .org.co,… naam deze naam registreren onder het .co domein. Belangrijk om weten, is dat je enkel exact dezelfde naam kan registreren en dat de naam die je al geregistreerd hebt, geregistreerd moet zijn voor 30/07/2008.

2) 1 april tot en met 20 april: lokale sunrise => tijdens deze fase kunnen eigenaars van een in Colombia geregistreerde merknaam deze naam registreren onder het .co domein.

3) 26 april tot en met 10 juni: internationale sunrise => tijdens deze fase kunnen eigenaars van een geregistreerde merknaam deze naam registreren onder de .co extensie op voorwaarde dat  je merknaam aangevraagd en actief was voor 30/07/2008.

Tijdens deze 3 fases zullen aanvragen één voor één behandeld worden.

4) 21 juni tot en met 13 juli: landrush => tijdens deze fase kan iedereen die dit wenst een premium domeinnaam registreren tegen een hogere prijs.

5) 20 juli => algemene beschikbaarheid => vanaf nu kan iedereen die dit wenst een naam registreren onder het .co domein.

Tijdens de 2 bovenvermelde fases zullen aanvragen behandeld worden volgens het first come, first served principe.

Momenteel zijn er nog geen prijzen beschikbaar voor tijdens de landrush periode. Zodra we hier meer informatie over hebben, zal je via bNamed je naam kunnen pre-registreren.

De Chinese registry heeft haar beleid aangaande registraties door buitenlandse firma’s aangepast. Buitenlandse firma’s wordt nu de mogelijkheid geboden om een .cn naam te registreren. Hiervoor dien je echter wel aan een aantal strenge voorwaarden te voldoen:

1) Je dient als buitenlandse firma aan tak van je bedrijf in China te hebben. De aanvraag voor een .cn naam mag alleen ingediend worden door de Chinese tak van je bedrijf.

2) Er komt papierwerk kijken bij een aanvraag voor een .cn naam. Al dit papierwerk dient binnen 3 dagen na de aanvraag bezorgd te zijn aan de Chinese registry:

  • Je registrar zal je papierwerk toesturen. Dit papierwerk dient ondertekend te worden, afgedrukt te worden op briefhoofd van de firma en dient afgestempeld te worden.
  • Je dient een uittreksel aan te leveren uit de Chinese Kamer van Koophandel
  • Je dient een kopie aan te leveren van het paspoort van de persoon die het papierwerk ondertekent. Deze persoon moet in het bezit zijn van een geldig Chinees paspoort

Als je een Chinese dochteronderneming hebt die nog niet is ingeschreven in de Chinese Kamer van Koophandel zal de Chinese registry de domeinnaam die je wenst te registreren op  de status ‘serverhold’ zetten. Eens je een uittreksel kan aanleveren en de andere documenten ook goedgekeurd zijn door de Chinese registry zal het domein de status ‘ok’ krijgen en heb de domeinnaam ook effectief geregistreerd.

Zondagmorgen, 14 februari 2010, werd de miljoenste .be naam geregistreerd. DNS.be (.be registry) is zeer verheugd over deze nieuwe mijlpaal. Eind decmber 2009 stond de teller op 977.998 geregistreerde namen. Dat half februari de kaap van 1 miljoen namen bereikt wordt, is alleen maar positief.

Naast dit leuke bericht meldt DNS.be ook dat 2009 een zeer goed jaar was voor hen. Maar liefst 232.746 nieuwe namen werden afgelopen jaar geregistreerd. Dit is 4,4% meer dan in 2008 toen er 222.919 nieuwe namen werden geregistreerd.

Een opvallende wijziging is ook dat er steeds meer privé-personen een .be naam registreren. In 2008 ging het om 30% van de bevolking, dit aantal is nu gestegen naar 34%.

Tot slot merken we ook dat 7 op 10 domeinnamen ook effectief actief gebruikt worden. De overige 30% worden onderandere gebruikt om een eigen e-mailadres te creëren.

De Surinamese registry heeft de regels om een domeinnaam onder de .sr extensie te registeren aanzienlijk versoepeld. Tot voor kort konden enkel Surinamese bedrijven een naam onder deze extensie registreren. Dit is echter veranderd.

Iedereen die dit wenst, zowel bedrijven als particulieren, kunnen nu een domeinnaam onder de .sr extensie registreren. Deze namen kunnen per jaar geregistreerd worden.

Vanaf vandaag treden er voor .lu namen een aantal nieuwe regels in werking.

Ten eerste wordt vanaf vandaag de vereiste lokale local presence afgeschaft. Het is dus niet langer nodig om een administratief contactpersoon in Luxemburg te hebben.

De tweede grote verandering die vandaag opgestart wordt, is de release van .lu IDN namen. Vandaag is de sunrise voor deze namen gestart. De sunrise zal lopen tot en met 31 maart.

Tijdens de sunrise gelden er strikte voorwaarden om een .lu IDN naam te mogen registreren. De enige namen die tijdens de sunrise geregistreerd mogen worden, zijn namen die afgeleid zijn van een reeds bestaande naam en waarbij één of meer letters vervangen worden door een letter met een accent of umlaut.

De aanvraag zal bovendien door de eigenaar van de reeds bestaande domeinnaam moeten gebeuren. Zo zal bijvoorbeeld enkel de eigenaar van de naam cafe.lu nu de naam café.lu kunnen registreren.

Op 1 april start vervolgens de landrush voor deze extensie. Tijdens deze landrush zal iedereen die dit wenst een domeinnaam kunnen registreren. Aanvragen zullen behandeld worden volgens het first come, first served principe.