Archief

Januari 2010

Browsing

DENIC (.de registry) heeft de regels voor het transfereren van een .de naam aangepast. Vanaf 1 februari is het opgeven van een authorisatiecode, een zogenaamde EPP code, verplicht indien je een .de naam wenst te transfereren. Deze code kan opgevraagd worden bij de huidige registrar.

Tot op heden volstond het om de huidige registrar op de hoogte te brengen van je wens de naam weg te verhuizen. Dit was nodig aangezien de huidige registrar de transfer expliciet moest goedkeuren. Dit is nu niet meer nodig. Eens de nieuwe registrar de code ontvangen heeft, zal de transfer kort nadien voltooid worden.

Vanaf 7 februari 2010 versoepelt de registratie-procedure voor Colombiaanse domeinnamen aanzienlijk. Momenteel is er genotarizeerd papierwerk nodig om een domeinnaam onder het Colombiaanse domein te registreren. Dit zal vanaf 7 februari niet langer nodig zijn. Verder zal het ook voor individuen mogelijk worden een naam onder de Colombiaanse extensie te registreren. Daarnaast dient er ook geen gebruik meer te worden gemaakt van een lokaal contactpersoon in Colombia, de vereiste local presence wordt dus afgeschaft. Het zal ook mogelijk worden domeinnamen per jaar te registreren. Nu diende dit minstens per 2 jaar te gebeuren. Ten slotte gaat de registry ook transfers toestaan. De registry hoopt dat door deze maatregelen het aantal registraties van Colombiaanse namen zal stijgen waardoor ze na verloop van tijd een prijsdaling kunnen doorvoeren.

De registry overweegt ook om het .co domein te releasen. Momenteel kunnen namen enkel geregistreerd worden onder het .com.co domein. De registry denkt er nu over het .co domein ook ter beschikking te stellen voor registratie. De eerste stap in deze release zou een sunrise periode zijn waarbij houders van een .com.co naam die geregistreerd is voor 30 juli 2008 de kans krijgen deze naam onder het .co domein te registreren. Meer informatie hieromtrent volgt later nog.

Enkele dagen geleden nam ICANN contact op met de Haïtiaanse registry. Iedereen die hier werkt, heeft de zware aardbeving en de naschokken die het land getroffen hebben overleefd. Begrijpelijkerwijs is het personeel in choque. Velen zijn hun huizen kwijt en helemaal ondersteboven van wat er de afgelopen dagen gebeurd is.

Wat de infrastructuur van de .ht registry betreft, is er goed en slecht nieuws. Door de aardbeving zijn sommige nameservers van de .ht registry niet meer bereikbaar voor personen van buiten Haïti als gevolg van aanzienlijke schade aan de lokale telecommunicatie-infrastructuur. Men probeert er nu voor te zorgen dat Haïti terug bereikbaar wordt vanuit het buitenland door connecties tot stand te brengen via de Dominicaanse Republiek.

Ondanks het feit dat een deel van de infrastructuur verwoest is en dus niet werkt zoals verwacht, blijft het .ht domein functioneren door middel van een aantal locaties buiten Haïti. Ondertussen worden er bijkomende maatregelen genomen die ervoor moeten zorgen dat het .ht domein ook bereikbaar blijft wanneer de omstandigheden zouden verslechteren.

Ondanks alle problemen die het land en zijn bevolking momenteel kent, wordt er dus zelfs aan de bereikbaarheid van het .ht domein gedacht.

Het gaat van kwaad naar erger bij DNS.be (.be registry). Een tijdje geleden werd al aangekondigd dat Marc Van Wesemael (CEO) en Peter Janssen (CTO) besloten om op te stappen. Vandaag ontvingen we het bericht dat ook Jan Jansen (Chief Operations), Geert Debyser (Chief Software Development) en woordvoerder Hans Seeuws het voor bekeken houden bij de Belgische domeinbeheerder.

Deze drie laatsten zouden opstappen omdat ze zich gaan toespitsen op een nieuw project. Het project dat Geert Debyser, Jan Jansen en Hans Seeuws willen lanceren, betreft een soort adviesbureau rond DNSSEC. Het nieuwe beveiligingsprotocol, dat in 2010 geïmplementeerd moet worden bij DNS.be, zou een min of meer waterdichte oplossing bieden voor de verdediging van de integriteit van het domeinnaamsysteem.

Er doen echter ook andere geruchten de ronde over de reden van vertrek van bijna het hele management. Zo zouden ze zich niet langer kunnen verzoenen met de gang van zaken binnen de organisatie. ‘De Raad van Bestuur wil van DNS een zo goedkoop mogelijke organisatie maken, waar men verder niet te veel naar moet omkijken. En daar hebben heel wat mensen het erg moeilijk mee,’ aldus een interne bron.

Deze geruchten worden echter formeel ontkend door Jo Van Gorp, manager ad interim van DNS.be. ‘Het nieuwe budget voor 2010 is onlangs goedgekeurd en in dit budget is een groter aandeel voorzien voor investeringen waardoor DNS.be zich op hoog niveau kan blijven ontwikkelen,’ aldus Van Gorp.

Op 1 februari gaat de sunrise voor .lu IDN namen van start. Deze sunrise duurt twee maanden en eindigt op 31 maart. Vanaf 1 april zal iedereen die dit wenst een .lu IDN naam kunnen registreren. Aanvragen zullen vanaf 1 april behandeld worden op een first come, first served basis.

Tijdens de sunrise gelden er strikte voorwaarden om een .lu IDN naam te mogen registreren. De enige namen die tijdens de sunrise geregistreerd mogen worden, zijn namen die afgeleid zijn van een reeds bestaande naam en waarbij één of meer letters vervangen worden door een letter met een accent of umlaut.

De aanvraag zal bovendien door de eigenaar van de reeds bestaande domeinnaam moeten gebeuren. Zo zal bijvoorbeeld enkel de eigenaar van de naam cafe.lu nu de naam café.lu kunnen registreren.

Het blijft drastische beslissingen regenen bij de .cn registry. De registry heeft immers beslist vanaf gisteren, 6/1/2010, nieuwe registraties door buitenlandse registrars niet langer toe te staan. Bestaande registraties kunnen nog wel zonder problemen verlengd worden  maar nieuwe registraties zijn dus niet langer mogelijk.

De reden voor deze drastische beslissing zijn de moeilijkheden die opduiken bij nieuwe registraties. Enkele weken geleden postten we reeds een artikel over het feit dat de .cn registry zijn beleid ten aanzien van nieuwe registraties aanzienlijk verstrengd heeft. Enkel bedrijven konden nog een .cn naam registreren en hiervoor was papierwerk vereist. Dit leidt blijkbaar tot onverwachte moeilijkheden voor registraties van buitenlandse registrars.

De Chinese registry liet echter ook weten dat deze ‘registratiestop’ voor buitenlandse registrars slechts tijdelijk is. Wanneer deze ‘stop’ zou worden opgeheven, is echter niet geweten. De registry zoekt nu naar methodes waarmee ze het vereiste papierwerk voor .cn registraties uit het buitenland kunnen verifiëren.

Er zijn echter al wel 2 nieuwe regels ingevoerd om de controle van het papierwerk te vergemakkelijken.

1) Bedrijven in China mogen enkel nog een .cn naam registreren via een registrar gevestigd in China
2) Als een buitenlandse firma een .cn wenst te registreren, moet deze registratie vergezeld zijn van een Chinees of Engelstalig uittreksel van het Ondernemingsloket/Kamer van Koophandel. Als dit uittreksel niet kan worden afgeleverd in het Chinees of het Engels door de bevoegde instantie moet het door een beëedigd vertaler vertaald worden. Verschillende landen (waar onder België) geven geen originele Engelstalige uittreksels. Het blijft daarvoor dus nog een beetje de vraag hoe streng de regels in de praktijk geïnterpreteerd zullen worden om te weten voor hoeveel moeilijkheden deze extra regels zorgen.

logo-dns1 Restena (de .lu-registry) kondigde een reeks nieuwe regels voor .lu domeinnaam-registraties aan. .lu is de landcode voor Luxemburg. De wijzigingen omvatten het openstellen van .lu voor IDN’s (domeinnamen met speciale tekens in hen, zoals bijvoorbeeld een letter met een accent op) en de opheffing van de verplichting om een administratieve contactpersoon in Luxemburg te hebben.