Het blijft drastische beslissingen regenen bij de .cn registry. De registry heeft immers beslist vanaf gisteren, 6/1/2010, nieuwe registraties door buitenlandse registrars niet langer toe te staan. Bestaande registraties kunnen nog wel zonder problemen verlengd worden  maar nieuwe registraties zijn dus niet langer mogelijk.

De reden voor deze drastische beslissing zijn de moeilijkheden die opduiken bij nieuwe registraties. Enkele weken geleden postten we reeds een artikel over het feit dat de .cn registry zijn beleid ten aanzien van nieuwe registraties aanzienlijk verstrengd heeft. Enkel bedrijven konden nog een .cn naam registreren en hiervoor was papierwerk vereist. Dit leidt blijkbaar tot onverwachte moeilijkheden voor registraties van buitenlandse registrars.

De Chinese registry liet echter ook weten dat deze ‘registratiestop’ voor buitenlandse registrars slechts tijdelijk is. Wanneer deze ‘stop’ zou worden opgeheven, is echter niet geweten. De registry zoekt nu naar methodes waarmee ze het vereiste papierwerk voor .cn registraties uit het buitenland kunnen verifiëren.

Er zijn echter al wel 2 nieuwe regels ingevoerd om de controle van het papierwerk te vergemakkelijken.

1) Bedrijven in China mogen enkel nog een .cn naam registreren via een registrar gevestigd in China
2) Als een buitenlandse firma een .cn wenst te registreren, moet deze registratie vergezeld zijn van een Chinees of Engelstalig uittreksel van het Ondernemingsloket/Kamer van Koophandel. Als dit uittreksel niet kan worden afgeleverd in het Chinees of het Engels door de bevoegde instantie moet het door een beëedigd vertaler vertaald worden. Verschillende landen (waar onder België) geven geen originele Engelstalige uittreksels. Het blijft daarvoor dus nog een beetje de vraag hoe streng de regels in de praktijk geïnterpreteerd zullen worden om te weten voor hoeveel moeilijkheden deze extra regels zorgen.

Auteur

Comments zijn gesloten