Archief

December 2009

Browsing

Vandaag de dag worden het milieu en ecologisch verantwoord werken steeds belangrijker. Ook Eurid (.eu registry) heeft besloten zijn steentje bij te dragen aan een “groenere” werkomgeving. In de lente van 2010 zal de mirror site van Eurid gehost worden door TeleCityGroup in Amsterdam, een datacenter dat zich inzet om zo efficiënt mogelijk met energie om te springen.

Zo maken ze bijvoorbeeld gebruik van een aantal technologieën die de efficiëntie van hun stroomvoorziening en de koeling van hun datacentra aanzienlijk vergroten. Op die manier beperken ze hun CO2-uitstoot. Verder geven ze hun klanten ook het nodige advies over hoe ze zo energiezuinig mogelijk met hun apparatuur kunnen omspringen.

Bij Eurid zijn er in ieder geval tevreden met deze beslissing. ‘Het geeft een enorme voldoening om te merken dat we ons werk op dezelfde manier kunnen verder zetten maar en tegelijk onze ecologische voetafdruk verkleinen,’ aldus Marc Van Wesemael, CEO van Eurid.

cnnicDe .cn-registry heeft gisteren, vrij onverwacht, nieuwe regels ingevoerd voor het registeren van .cn domeinnamen. Ten eerste kunnen vanaf heden enkel nog bedrijven een .cn naam registreren. Voor individuele personen is dit niet meer mogelijk. Ten tweede is papierwerk nu noodzakelijk voor elke nieuwe .cn-registratie. Dit omvat een ondertekend registratiecontract en een bewijs van identiteit. Dit betekent dat een bedrijf een uittreksel uit de kamer van koophandel moet voorleggen.

De .do registry (Dominicaanse Republiek) heeft gisteren de .do extensie gereleased. Vanaf nu zijn registraties onder het 2nd level .do domein dus ook mogelijk. Iedereen die dit wenst, kan een naam registreren onder deze extensie. De enige voorwaarde is dat een naam onder het .do domein per 2 jaar geregistreerd moeten worden.

Mensen die reeds een naam hebben onder het .com.do, het .net.do,… domein krijgen tot maart 2010 als eerste de kans om deze naam onder de .do extensie te registreren. Tot maart 2010 beschermt de .do registry deze namen. Indien de eigenaar na maart 2010 zijn naam niet geregistreerd heeft onder de .do extensie komt deze naam vrij en kan iedereen die dit wenst deze naam registreren.

Eerder vandaag, startte de landrush voor .eu IDN namen. Vanaf 11u deze morgen was het mogelijk om .eu IDN namen te registreren. Dit zijn domeinnamen die ook andere karakters bevatten dan enkel Latijnse. Tijdens deze landrush was iedere .eu registrar in staat zijn verzoek om een domeinnaam te registreren zo snel mogelijk door te sturen. De enige regel die er gold was, ‘first come, first served’.

Er werden verschillende regels opgesteld die er voor moesten zorgen dat elke registrar gelijke mogelijkheden had om goede domeinnamen te registreren. Dit ging echter niet helemaal zoals gepland. Eén van de regels was dat je als registrar een hitpoint kreeg wanneer je probeerde een .eu naam verkeerdelijk probeerde te registreren, zijnde wanneer je een .eu naam probeerde te registreren die niet beschikbaar was. De reden dat er met deze hitpoints gewerkt wordt, is omdat er tijdens een landrush bijzonder weinig tijd is om de beschikbaarheid van een domeinnaam te controleren. Het is zeer goed mogelijk dat een domeinnaam de ene seconde beschikbaar is en de volgende seconden, wanneer je de naam probeert te registreren, niet meer beschikbaar is. Er was afgesproken dat je als registrar tijdens deze landrush 750 hitpoints mocht verzamelen in plaats van 100, alvorens je geblokkeerd zou worden. Dit om iedereen de kans te geven aan een snel tempo veel namen te registreren.

Op het cruciale moment ging dit echter mis waardoor veel registrars onverwacht vrij snel geblokkeerd werden. Dit zal ongetwijfeld enige opschudding veroorzaken bij registrars die benadeeld werden ten gevolge van deze vergissing, in vergelijking met andere registrars die de landrush op een andere manier aangepakt hebben waardoor ze minder van zulke hitpoints verzamelden.

Voorts was de landrush echter een groot succes. We mogen er nu reeds vanuit gaan dat er tijdens deze landrush een kleine 40.000 .eu IDN namen werden geregistreerd.

SIDN, de .nl registry, heeft laten weten dat het hun bedoeling is om DNSSEC voor de .nl zone te introduceren een maand nadat de rootservers van het Internet met DNSSEC zijn ‘ondertekend’. ICANN, de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van deze rootservers, heeft onlangs laten weten hoogstwaarschijnlijk in juli 2010 zal gebeuren. SIDN zou dus in augustus 2010 de DNSSEC voor de .nl zone introduceren.

Concreet betekent deze omschakeling van DNS naar DNSSEC een verhoging van de veiligheid. DNS is eigenlijk het telefoonboek van het Internet. Als je een domeinnaam ingeeft, kom je op een bepaalde site terecht omdat deze naam wordt omgezet naar een ip-adres. Het is DNS die deze omzetting realiseert, DNS vertaalt de domeinnaam dus naar een ip-adres.

Het huidige systeem is echter verre van waterdicht. Op zich niet verwonderlijk want het huidige DNS systeem doet al ongeveer 30 jaar dienst. 30 jaar geleden was de groep van Internetgebruikers en – aanbieders echter een stuk kleiner en werd er meer uitgegaan van vertrouwen. Deze dagen zijn echter voorbij.

DNSSEC zal de veiligheid verhogen daar het digitale handtekeningen gaat toevoegen om DNS-verzoeken na te gaan. Dit zou beveilingsproblemen zoals de beruchte “Kaminsky-lek” definitief uit de wereld moeten helpen. Door zijn onderzoek toonde Kaminsky aan dat het via een bug in de beveiliging van DNS perfect mogelijk was domeinnamen en internetapplicaties te kapen. Deze bug zou een goudmijn kunnen zijn voor kwaadwillende personen die op deze manier zonder problemen mensen kunnen omleiden naar malafide sites en daar bijvoorbeeld creditcard gegevens gaan kopiëren. DNSSEC is de oplossing voor dit probleem op langere termijn.

Volgens Roelof Meijer, CEO van SIDN, is augustus 2010 het uitgelezen moment om over te schakelen naar DNSSEC. ‘Voor ons heeft stabiliteit steeds geprimeerd. Met 3,6 miljoen namen in beheer kunnen we ons niet permitteren dat er iets fout zou gaan. Daarom hebben we de laatste jaren steeds weigerachtig gestaan tegenover een snelle implementatie van DNSSEC,’ aldus Meijer. ‘Door te wachten tot de rootservers van het Internet ondertekend worden met DNSSEC hoeven wij geen gebruik te maken van interim-oplossingen wat de stabiliteit alleen maar ten goede komt’, verklaart Roelof.

Vorige maand, in november 2009, is de 8 miljoenste .uk naam geregistreerd. Het ging om de naam lambethsuperhomes.org.uk, die geregistreerd werd door Lammbeth Super Homes uit Londen. Als je dus alle .co.uk, .net.uk, .org.uk,… namen optelt, kom je ondertussen aan 8 miljoen registraties. De .uk extensie doet het dus bijzonder goed.

Verder meldde Nominet (.uk registry) ook nog dat er sinds august 2008 een miljoen nieuwe .uk namen zijn geregistreerd en dit ondanks een terugval in de registraties in mei 2009. Verder blijkt ook uit rapporten dat 70% van de personen die een .uk naam registreren deze vernieuwen. Het spreekt vanzelf dat Nominet zeer tevreden is met deze cijfers.

De .ru registry heeft nieuwe regels opgelegd voor zowel nieuwe als reeds bestaande .ru registraties. Voor elke registratie dient met papierwerk de identiteit van de eigenaar van de domeinnaam te worden aangetoond. Wat moet er worden voorgelegd:

  • Indien de eigenaar een bedrijf is: een uittreksel uit het Ondernemingsloket of de Kamer van Koophandel
  • Indien de eigenaar een natuurlijk persoon is: een kopie van de identiteitskaart

Voor nieuwe registraties zullen deze zaken vanaf nu steeds gevraagd worden. Voor reeds bestaande registraties dient de identiteit van de eigenaar voor april 2010 te worden aangetoond.