Archief

November 2009

Browsing

Nadat we gisteren onze lijst met extensies uitbreidden, verlagen we nu de prijs voor een andere extensie, namelijk het .com.gt domein (Guatemala). De prijs voor deze extensie is bijna gehalveerd. Een van de redenen voor deze prijsdaling was ondermeer ons volume aan .com.gt namen. Daarnaast is de registratie van een .com.gt domeinnaam nu ook verder geautomatiseerd.

Iedereen die dit wenst, kan een naam onder deze extensie registreren. De enige voorwaarde is dat namen onder dit domein per 2 jaar geregistreerd moeten worden.

Een tijdje geleden berichtten we reeds dat Rusland het eerste land was dat gebruik zou gaan maken van de beslissing van ICANN om niet-Latijnse karakters ook in extensies toe te laten. Rusland besloot om de extensie .РФ te introduceren. De sunrise periode voor deze extensie gaat morgen van start. Deze periode zal lopen tot en met 10 maart 2010.

Tijdens de sunrise krijgen de houders van zowel nationale als internationale merknamen de mogelijkheid om hun merknaam onder de .РФ extensie te registreren. Voorwaarde is wel dat de merknaam geldig is in Rusland. De sunrise zal gevolgd worden door een landrush en go-live.

Café.eu, couturière.eu, leçons.eu en à-volonté.eu, dit zijn maar enkele voorbeelden van de namen die binnenkort geregistreerd kunnen worden. Op 10 december start Eurid (.eu registry) met de registratie van .eu IDN namen (Internationalised Domain Names). Deze IDN namen zorgen ervoor dat domeinnamen die niet Latijnse tekens bevatten ook geregistreerd kunnen worden. Enkele voorbeelden van deze tekens zijn: é, è, î, ü, ç.

Opgelet: Er komt geen sunrise periode voor het registreren van .eu IDN namen. Vanaf 10 december start de landrush en kan iedereen die dit wenst, zowel bedrijven als particulieren, een .eu IDN naam registreren. Maak daarom alvast uw keuze uit de vele nieuwe mogelijke .eu combinaties en pre-registreer uw .eu IDN naam.

Let wel: een pre-registratie is geen garantie op succes.

Er blijkt veel verwarring te bestaan over de lancering van de eerste domeinnaam extensie in Arabisch schrift. De Egyptische overheid verstuurde een persbericht waarin staat dat zij  op 16/11/2009 een aanvraag zouden doen bij ICANN voor de TLD .مصر (.masr of .misr, wat Egypte betekent in het Arabisch). Dit is duidelijk gezien door sommige persagentschappen alsof vanaf vandaag aanvragen voor domeinnamen onder die extensie in Arabisch schrift mogelijk zouden zijn.

Alles wat vandaag gebeurt, is dat de Egyptische regering ICANN zal vragen of zij die nieuwe domeinnaam extensie mag lanceren. Er kan van worden verondersteld dat ICANN daadwerkelijk zal instemmen met dit verzoek, daar zij op hun jaarlijkse bijeenkomst in Korea vorige maand aankondigden de deur open te zetten voor landextensies bestaande uit niet-Latijnse tekens. Maar daarmee zal de lancering zeker nog niet voor vandaag zijn.

Uit alle informatie die we konden verzamelen blijkt dat er zelfs dat er buiten het feit dat ze deze extensie ooit willen gaan introduceren, nog niets meer beslist is. Het is nog niet bepaald of er bepaalde registratievoorwaarden zullen gesteld worden (registraties onder .com.eg zijn enkel mogelijk onder redelijk strikte voorwaarden), of er eerst een sunriseperiode gehouden wordt voor merknaamhouders, er is zelfs nog niet beslist of het Netwerk van Egyptische Universiteiten (momenteel verantwoordelijk voor. com.eg) ook in zal mogen staan voor .مصر.

Duidelijk een storm in een glas water. Het zal nog enige tijd duren voordat deze registraties mogelijk zijn.

Een tijdje geleden berichtten we reeds dat ICANN op de jaarlijkse ICANN meeting in Seoul bekend had gemaakt dat het vanaf nu mogelijk is om niet Latijnse karakters als extensie te gaan gebruiken. Onder deze niet Latijnse karakters vallen onder meer het Chinese, het Arabische en het Cyrillische schrift. Deze beslissing werd met grote vreugde onthaald in de Oosterse landen.

Rusland lijkt nu het eerste land te zijn dat ook effectief van deze nieuwe mogelijkheid gebruik wenst te maken. Zij kondigen de release van de .РФ extensie aan. Deze release zal op de klassieke manier van start gaan met een sunrise periode. De sunrise zal gevolgd worden door een ladrush en een go-live.

Op 25 november start de sunrise periode voor deze nieuwe extensie. Deze periode zal lopen tot en met 10 maart 2010. Tijdens de sunrise krijgen de houders van zowel nationale als internationale merknamen de mogelijkheid om hun merknaam onder de .РФ extensie te registreren. Voorwaarde is wel dat de merknaam geldig is in Rusland.

Nominet (de .co.uk registry) heeft zonet zijn jaarlijkse ‘Domain name industry’ rapport gepubliceerd. Uit dit rapport komen een aantal opmerkelijke cijfers en bevindingen naar voor.

Eén van de eerste zaken waar het rapport melding over maakt, is dat er eind september 2009 wereldwijd 187,6 miljoen domeinnamen geregistreerd waren. Dit is een stijging met 8% ten opzichte van september 2008, wat wil zeggen dat er tussen september 2008 en september 2009 13,5 miljoen nieuwe namen geregistreerd werden.

Verder bleek dat de registraties van gTLD’s (generische extensies zoals .com, .net, .org,..) met 6% toenam, terwijl de registraties van ccTLD’s (landextensies zoals .be, .nl, .fr,…) stegen met 10%.

Als we even verder kijken naar de ccTLD’s dan merken we het .cn domein (China) zijn leiderspositie kwijt is. Gedurende 2007 en 2008 steeg het aantal .cn domeinnamen toe van 2 miljoen naar 13 miljoen maar in 2009 vielen de registraties een beetje stil. Dat zorgde ervoor dat de .de extensie (Duitsland) de leiderspositie kon overnemen.

Nominet stelde daarenboven ook een lijst op van de 20 meest geregistreerde ccTLD’s. Al deze ccTLD’s, behalve China, kenden een groei tussen september 2008 en september 2009. Verder bleek ook dat de registraties van de extensies binnen deze top 20 stegen met 9,5% het afgelopen jaar, registraties van ccTLD’s buiten deze top 20 namen toe met 15%.

Uit deze top 20 is ook erg duidelijk af te leiden dat de marktpenetratie van domeinnamen het best vertegenwoordigd is in West-Europa. Nederland spant hier de kroon met 1 domeinnaam per 5 inwoners, maar ook Denemarken, Zwitserland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk doen het niet slecht met 1 domeinnaam per 10 inwoners. In België bedraagt de penetratiegraad 1 op 9. Wereldwijd gezien zijn er 28 domeinnamen per 1.000 inwoners. In 2007 spraken we nog maar over 23 domeinnamen per 1.000 inwoners. De domeinnaammarkt groeit dus nog steeds aanzienlijk.

Verder zoemt het rapport ook in op welke namen het goed doen in de UK zelf. Ze gaan na welke namen de Britten hoofdzakelijk registreerden tussen 2005 en 2009. De opmerkelijkste conclusie is dat het .com domein flinke klappen krijgt. Waar in 2005 nog een groei van 38% werd gemeten voor dit domein, valt dit in 2009 terug naar een groei van 5%. Het .co.uk domein zelf blijft het ondertussen wel goed doen. Bovendien werd een .co.uk naam ook in 69% van de gevallen vernieuwd.

Als we het gehele rapport even in ogenschouw nemen, kunnen we dus concluderen dat ccTLD’s hoe langer hoe belangrijker worden. Ze kennen een grotere groei dan de generische extensies, ze worden vernieuwd en ze genieten een goede marktpenetratie.

SnapNames heeft onlangs ontdekt dat het werd opgelicht door één van zijn eigen werknemers. SnapNames is een bedrijf dat zich bezig houdt met het veilen van domeinnamen. Eén van hun werknemers had onder een valse naam een account opgericht in het systeem van SnapNames en heeft onder deze valse naam op domeinnamen geboden die door SnapNames geveild werden.

De biedingen van deze werknemer hebben ongeveer een kleine 5% van de veilingen die SnapNames organiseerde beïnvloed. Daarnaast ontdekte het bedrijf ook dat, wanneer de werknemer een veiling won, deze werknemer een systeem had opgezet om een deel van het bedrag dat hij/zij geboden had voor de naam terug te vorderen van SnapNames.

Hoewel de werknemer niet vaak een veiling gewonnen heeft, zijn er wel vele andere veilingen waar de prijs van de aangeboden domeinnaam beïnvloed werd door zijn/haar biedingen. Hierdoor moest de uiteindelijke winnaar van deze veiling vaak een hoger bedrag neertellen voor de domeinnaam dan wanneer de werknemer niet had meegeboden.

Toen de praktijken van de werknemer aan het licht kwamen, heeft SnapNames deze werknemer onmiddellijk ontslagen. Daarnaast heeft het bedrijf ook besloten alle klanten, die door de biedingen van de werknemer, meer hebben betaald voor hun domeinnaam te gaan vergoeden.

SnapNames zal kijken welke prijs deze klanten hadden betaald indien de werknemer niet had meegeboden en gaat het verschil samen met een interest van 5,22% terugstorten aan de klanten in kwestie. Om deze terugbetalingen te regelen, heeft SnapNames Rust Consulting, een onafhankelijke derde partij, onder de arm genomen. Het bedrijf laat ook weten extra maatregelen genomen te hebben om zulke praktijken in de toekomst uit te sluiten. Zo zullen ze ondermeer verdacht gedrag tijdens veilingen beter gaan monitoren, hebben al hun werknemers een nieuw intern beleid moeten ondertekenen aangaande domeinnaam registraties en zullen financiële transacties in de toekomst beter opgevolgd worden.

ICANN maakte onlangs op zijn jaarlijkse meeting, die dit jaar in Korea doorging, bekend dat Chinese, Arabische Koreaanse en nog enkele andere niet Latijnse karakters gebruikt kunnen worden als een extensie om een domeinnaam te registreren. Het is dus zeer goed mogelijk dat binnenkort “.中国” (.cn) binnenkort als domeinnaam extensie opduikt.

Dit initiatief van ICANN werd met open armen ontvangen door ondermeer CINIC, de Chinese registry. ‘Dit is een fantastische manier om het Internet open te trekken naar meerdere talen en karakters,’ aldus Q Lin, de vice-directeur van CINIC.

Het was reeds mogelijk om niet Latijnse karakters te gebruiken om bijvoorbeeld een .com naam te registreren. Het feit dat deze karakters nu ook gebruikt kunnen worden als extensie is wel iets nieuw.