Archief

Februari 18, 2010

Browsing

nl_logobNamed lanceert binnenkort een EPP-interface die volledig compatibel is met deze van SIDN (.nl registry). ‘Er is voor gezorgd dat onze EPP voor elke denkbare extensie volledig compatibel is met de EPP binnen DRS5 van SIDN,’ aldus Bart Mortelmans, managing director van bNamed.

Concreet betekent dit het volgende: als u de .nl extensie reeds via EPP geautomatiseerd heeft of wanneer u overschakelt naar de EPP interface van SIDN, dan bent u ook in één keer klaar met de automatisatie van zo’n 400 andere extensies die u zonder problemen via bNamed kan registreren.

Een tijdje geleden postten we reeds een bericht dat de Colombiaanse registry zijn regels aanzienlijk ging versoepelen. Zo is local presence niet langer vereist, zijn transfers nu mogelijk, is er geen genotarizeerd papierwerk meer vereist en kunnen particulieren nu ook een Colombiaanse domeinnaam registreren,…

In dat artikel meldden we ook dat de Colombiaanse registry het .co domein zou vrijgeven. Hierover hebben we nu meer informatie. De release van deze extensie zal gebeuren in 5 fases:

1) 1 maart tot en met 30 maart: grandfather fase => tijdens deze fase kan iedereen die reeds beschikt over een .com.co, .net.co, .org.co,… naam deze naam registreren onder het .co domein. Belangrijk om weten, is dat je enkel exact dezelfde naam kan registreren en dat de naam die je al geregistreerd hebt, geregistreerd moet zijn voor 30/07/2008.

2) 1 april tot en met 20 april: lokale sunrise => tijdens deze fase kunnen eigenaars van een in Colombia geregistreerde merknaam deze naam registreren onder het .co domein.

3) 26 april tot en met 10 juni: internationale sunrise => tijdens deze fase kunnen eigenaars van een geregistreerde merknaam deze naam registreren onder de .co extensie op voorwaarde dat  je merknaam aangevraagd en actief was voor 30/07/2008.

Tijdens deze 3 fases zullen aanvragen één voor één behandeld worden.

4) 21 juni tot en met 13 juli: landrush => tijdens deze fase kan iedereen die dit wenst een premium domeinnaam registreren tegen een hogere prijs.

5) 20 juli => algemene beschikbaarheid => vanaf nu kan iedereen die dit wenst een naam registreren onder het .co domein.

Tijdens de 2 bovenvermelde fases zullen aanvragen behandeld worden volgens het first come, first served principe.

Momenteel zijn er nog geen prijzen beschikbaar voor tijdens de landrush periode. Zodra we hier meer informatie over hebben, zal je via bNamed je naam kunnen pre-registreren.

De Chinese registry heeft haar beleid aangaande registraties door buitenlandse firma’s aangepast. Buitenlandse firma’s wordt nu de mogelijkheid geboden om een .cn naam te registreren. Hiervoor dien je echter wel aan een aantal strenge voorwaarden te voldoen:

1) Je dient als buitenlandse firma aan tak van je bedrijf in China te hebben. De aanvraag voor een .cn naam mag alleen ingediend worden door de Chinese tak van je bedrijf.

2) Er komt papierwerk kijken bij een aanvraag voor een .cn naam. Al dit papierwerk dient binnen 3 dagen na de aanvraag bezorgd te zijn aan de Chinese registry:

  • Je registrar zal je papierwerk toesturen. Dit papierwerk dient ondertekend te worden, afgedrukt te worden op briefhoofd van de firma en dient afgestempeld te worden.
  • Je dient een uittreksel aan te leveren uit de Chinese Kamer van Koophandel
  • Je dient een kopie aan te leveren van het paspoort van de persoon die het papierwerk ondertekent. Deze persoon moet in het bezit zijn van een geldig Chinees paspoort

Als je een Chinese dochteronderneming hebt die nog niet is ingeschreven in de Chinese Kamer van Koophandel zal de Chinese registry de domeinnaam die je wenst te registreren op  de status ‘serverhold’ zetten. Eens je een uittreksel kan aanleveren en de andere documenten ook goedgekeurd zijn door de Chinese registry zal het domein de status ‘ok’ krijgen en heb de domeinnaam ook effectief geregistreerd.