Archief

April 2010

Browsing

Op 15 juni start Telnic (.tel registry) met de registratie van .tel IDN namen. IDN namen zijn namen die speciale tekens bevatten. Het zal vanaf dan mogelijk zijn .tel namen te registreren met Chinese, Japanse, Koreaanse, Duitse, Zweedse, Noorse, Finse, Deense, Poolse, Ijslandse, Hongaarse, Letse, Litouwse, Russische, Spaanse en Portugese tekens.

Let wel: aanvragen voor .tel IDN namen zullen behandeld worden op een first come, first served basis. Er komt dus geen sunrise of landrush. Eigenaars van een merknaam krijgen dus niet de kans hun naam als eerste te registreren onder deze nieuwe extensie. Wacht dus zeker niet te lang om uw naam te pre-registreren.

Voorts gelden voor deze extensie dezelfde restricties als voor een gewone .tel naam. Aan deze namen kan dus ook geen website gekoppeld worden maar wel een pagina met al uw contact informatie.

Vandaag start de internationale sunrise voor de Colombiaanse .co extensie. Deze sunrise loopt tot en met 10 juni. Tijdens deze fase kunnen eigenaars van een geregistreerde merknaam deze naam registreren onder de .co extensie op voorwaarde dat  je merknaam aangevraagd en actief was voor 30/07/2008. Om iedereen de kans te geven zijn/haar merknaam te beschermen, heeft de registry de registratieprocedure vereenvoudigd, zo is er bijvoobeeld geen genotarizeerd papierwerk meer nodig, en heeft ze de vereiste local presence afgeschaft. Je dient dus niet meer over een lokaal Colombiaans contact te beschikken alvorens je een .co naam kan registreren.

De Colombiaanse registry vraagt bovendien om er rekening mee te houden dat het .co domein slechts 1 letter van het .com domein verschilt, waardoor het enorm gegeerd is door cybersquatters. U zorgt er dus best voor dat uw trademark beschermd is onder deze nieuwe extensie.

De internationale sunrise zal nog gevolgd worden door een landrush, die op 21 juni van start gaat. Vervolgens zal dit domein, op 20 juli, voor iedereen beschikbaar gesteld worden.

AFNIC (.fr registry) heeft zijn regels voor de registratie van een .fr lichtjes versoepeld. Tot op heden was het voor iedereen die een .fr naam wenste te registreren, verplicht om over een adres in Frankrijk te beschikken. Deze regel is nu iets veranderd. Vanaf vandaag hebben personen die in het buitenland wonen maar wel over het Franse staatsburgerschap beschikken geen adres in Frankrijk meer nodig om een .fr naam te kunnen registreren. Zij kunnen dus de registratie van een .fr naam aanvragen met een adres buiten Frankrijk maar ze moeten dan wel kunnen aantonen dat ze een Franse burger zijn. AFNIC zal hiervoor een kopie van hun paspoort vragen.

Verder meldde AFNIC ook nog dat het hun bedoeling is het .fr domein binnen 2 jaar verder te liberaliseren. Volgens de laatste berichten zou vanaf 2012 het niet langer verplicht zijn over een Frans adres te beschikken om een .fr naam te registreren. Vanaf dan zou de .fr extensie dus voor iedereen beschikbaar moeten zijn.

Vandaag start Restena (.lu registry) met de landrush voor .lu IDN namen. Tijdens deze landrush zal iedereen die dit wenst een domeinnaam kunnen registreren. Aanvragen zullen behandeld worden volgens het first come, first served principe.

De release van .lu IDN namen startte reeds op 1 februari. Deze release begon met een sunrise-periode. Deze fase eindigde gisteren. Tijdens deze sunrise golden strikte regels. Zo konden enkel namen geregistreerd worden die afgeleid waren van een reeds bestaande naam en waarbij één of meer letters vervangen worden door een letter met een accent of umlaut. Bovendien kon enkel de eigenaar van de reeds bestaande naam een aanvraag voor de IDN versie van deze .lu naam indienen.