Archief

Mei 2010

Browsing

De World Intellectual Property Organisation (WIPO), een organisatie die wereldwijd het beleid uittekent voor alles wat met intellectual property te maken heeft, staat op het punt een nieuwe regel in te voeren aangaande domeinnaam-registraties. De nieuwe regel houdt in dat registranten die gebruik maken van een computerprogramma dat speciaal ontworpen is om automatisch domeinnamen te registreren, zich schuldig maken aan het ter kwader trouw registreren van deze namen. Voor alle duidelijkheid, het gaat over programma’s die zonder menselijke input automatisch domeinnamen automatisch gaan registreren met als doel er advertenties op te zetten of deze namen later te verkopen.

Deze nieuwe regel roept onmiddellijk allerlei vragen op. De belangrijkste is hoe WIPO erin zal slagen om aan te tonen dat een registrant gebruik gemaakt heeft van zo’n programma bij het registreren van een bepaalde domeinnaam. De regel roept ook vragen op over wat er onder ter kwader trouw verstaan wordt. Tot nu toe registreerde je een domeinnaam ter kwader trouw als je op het moment van de registratie wist dat je iemands merknaamrecht schond. Aangezien het hier gaat om computerprogramma’s zonder menselijke input gebeurt er geen controle en kan de persoon die de naam in kwestie registreert dus ook niet weten of er iemands merkenrecht geschonden wordt. Hier zit volgens anderen net het probleem. Aangezien de persoon die de naam registreert geen controle uitvoert aangaande het merkenrecht, is er sowieso sprake van een registratie ter kwader trouw omdat de persoon in kwestie zich schuldig maakt aan het opzettelijk verzuimen van de controle van het merknaamrecht.

Het volledige artikel en de bijhorende discussie hieromtrent kunt u hier nalezen.

Op 21 juni start de landrush voor .co domeinnamen. Deze loopt tot en met 13 juli. Tijdens deze landrush kan iedereen die dit wenst een domeinnaam onder de .co extensie registreren. Wij aanvaarden nu reeds pre-registraties voor deze landrush. Alle aanvragen die tijdens deze landrush worden ingediend, zullen behandeld worden door de registry en als er meerdere aanvragen binnenkomen voor 1 domeinnaam, dan zal deze naam na 13 juli via een veiling per opbod verkocht worden. Enkel personen die een aanvraag indienden voor deze naam kunnen deelnemen aan de veiling.

De Colombiaanse registry geeft zelf aan dat .co een gedroomd domein is voor cybersquatters aangezien dit gemakkelijk verward kan worden met .com. Wacht dus zeker niet lang en doe alvast een poging om uw domeinnaam veilig te stellen.

bNamed.net heeft de prijs voor de Zuid-Afrikaanse extensie (.co.za) permanent verlaagd. Deze prijsdaling was ondermeer mogelijk door ons volume .co.za namen en door een verdere automatisatie van de registratieprocedure. Neem dus snel een kijkje op onze website en ontdek de nieuwe prijzen.

Een tijd geleden berichtten we ook reeds dat .co.za de Afrikaanse extensie bij uitstek is. Nog een extra reden dus om uw naam onder dit domein te registreren.

deniclogo140x741Grote delen van de .de-zone waren eerder vandaag van 13:30 tot ongeveer 14:50 onbereikbaar, waardoor meer dan 13 miljoen  domeinnamen met websites en e-mail niet beschikbaar waren. Het gebeurt zeer zelden dat een grote domeinnaam extensie volledig onbeschikbaar is, zodanig dat domeinnamen onder die TLD daadwerkelijk niet werken. In de laatste 5 tot 10 jaar hebben, voor zover we weten, van alle grote TLD’s alleen .nu, .se en .biz zulke downtime gehad.

Insiders vertellen ons dat de nameserver-infrastructuur die wordt gebruikt door DENIC, enigszins verouderd is en zeker niet in overeenstemming met de eisen van een grote TLD zoals .de. DENIC zou nog steeds met werken met een combinatie van de standaard versie van “BIND” en server met NSD als hun nameserver software. Hoewel deze gekend staan als zeer robuust en stabiel, vertonen zet toch ook verschillende gebreken waardoor ze niet echt geschikt zijn om zonder aanpassingen gebruikt te worden voor zeer grote zones zoals dat van een landcode-extensie.

Terwijl andere registries de afgelopen jaren gestart zijn met het ondersteunen van live updates van hun nameservers, kan DENIC bijvoorbeeld deze service niet bieden. Ze zouden om informatie in hun nameservers aan te moeten passen telkens een van hun nameservers uit moeten schakelen, de volledige informatie van de .de-zone opnieuw inladen, waarna die nameserver terug beschikbaar gemaakt kan worden en hetzelfde gebeurt met een volgende machine. Normaalgesproken leidt dit niet tot problemen, omwille van de load-balanced manier waarop de nameservers opgesteld staan. Zoals we vandaag hebben gezien, kunnen de problemen echter onverwachts groot zijn wanneer de nieuwe zonefile helemaal leeg blijkt.

Een officiële verklaring van DENIC over wat er juist gebeurd is eerder vandaag, is nog niet beschikbaar gesteld. Maar het lijkt of ze automatisch begonnen zijn met het inladen van een nieuwe zonefiles, om te laat te merken dat de nieuwe zonefile eigenlijk geen informatie bevatte en dat ze daardoor dus eigenlijk alle .de-namen technisch geschrapt hadden.

Vergeet niet dat, als u e-mailaccounts heeft die eindigen op een .de-domeinnaam, e-mails die naar u verstuurd werden terwijl de .de-zone niet werkte, niet meer zullen arriveren. In tegenstelling tot wanneer er een mailserver down is, zal de mailserver die u een e-mail probeert te versturen, geen tweede poging doen om de post af te leveren indien de nameservers falen. Zoals dus het geval was bij .de vandaag.

Ook domeinnamen die gebruik maken van een host die enkel nameserver heeft die eindigen op .de zullen eerder vandaag onbereikbaar geweest zijn.

Hiermee werd nogmaals benadrukt hoe belangrijk het is om een goede en robuuste nameserver-infrastructuur te heben. Onze website is onlangs gestart met het gebruiken van nameservers onder wel vijf verschillende TLD’s, Voor in het geval er iets gebeurt zoals we vandaag hebben gezien.

Momenteel zijn er grote problemen bij de Duitse registry (DENIC). De website van deze registry is bijzonder moeilijk bereikbaar en ook vele Duitse websites zijn niet meer bereikbaar. We volgen dit verder op. Alle Duitse domeinnamen (.de namen) die starten met de letters a tot en met e lijken te werken, de overigen liggen er momenteel uit. De problemen zouden rond 13u30 CET ontstaan zijn.

Update: De Duitse registry is de informatie momenteel in hun nameservers opnieuw aan het inlezen. Dit gebeurt duidelijk in alfabetische volgorde. We merken dat ze rond deze tijd (14u41 CET) de domeinnamen met die beginnen met de letter “f” aan het inlezen zijn.

IDN domeinnamen (namen die speciale tekens kunnen bevatten) kennen we al langer. Denk maar aan .com of .lu namen. Maar vanaf heden zijn er ook 3 IDN ccTLD’s (extensies) beschikbaar. Het gaat om de volgende extensies:

– Egypte: مصر

– Saudi Arabië: السعودية

– Arabische Emiraten: امارات

Deze 3 landen hebben van ICANN de toestemming gekregen om hun domeinnamen onder deze IDN extensies te registreren. Momenteel zijn dit de enige 3 landen die een IDN extensie mogen gebruiken. China, Rusland en Thaïland volgen normaal gezien later.

Voor Rusland is het al wel mogelijk namen te pre-registreren onder de РФ extensie maar deze extensie is in tegenstelling tot de 3 hierboven vermelde extensies nog niet in de rootserver opgenomen door ICANN.