Archief

Juni 2010

Browsing

Vanaf nu biedt bNamed ook de mogelijkheid om een domeinnaam in Irak te registreren onder het .com.iq domein. Om een naam onder deze extensie te registreren, dient u wel aan een aantal voorwaarden te voldoen:

– U dient te beschikken over een in Irak geregistreerde merknaam die overeen stemt met uw bedrijfsnaam of de naam die u wenst te registeren
– U dient te beschikken over een locale vertegenwoordiger in Irak. Indien u deze niet heeft, kunnen we u hier wel bij verder helpen
– Bij de registratie van een Irakese domeinnaam komt ook papierwerk kijken dat gelegaliseerd dient te worden via het Irakese of Jordaanse consulaat.

Op de ICANN beurs die deze week doorging in Brussel is er gisteren een beslissing gevallen omtrent de .xxx extensie. ICANN heeft ingestemd met het gebruik van .xxx als extensie. Tot nu toe was er binnen ICANN steeds voldoende weerstand tegen de invoering van dit domein. Er was reeds 3 keer een aanvraag ingediend om dit domein toe te laten, telkens werd dit afgewezen.

ICM Registry zal instaan voor het registreren van de domeinen. ICANN moet nu nog wel onderzoeken of deze privéfirma technisch en financieel in staat is om deze registraties in goede banen te leiden. Als blijkt dat dit zo is, dan kan het domein in principe binnen 6 maanden beschikbaar zijn. De extensie is vooral gegeerd in de porno-industrie. ICM zelf rekent op meer dan een miljoen registraties. Er zijn nu al 110.000 reservaties binnen. Volgens schattingen van Online MBA zouden er ongeveer 25 miljoen pornosites online zijn.

Uiteraard is het niet de bedoeling alle erotische sites te verplichten naar een .xxx-domein over te stappen. De sector was er lange tijd bang voor dat alle bestaande sites verplicht zouden worden naar xxx-domeinen over te stappen.

Op maandag 5 juli 2010 wordt het .ee domein geliberaliseerd. Momenteel zijn de regels voor .ee-registraties bijzonder streng. Zo kunnen enkel bedrijven gevestigd in Estland een .ee-naam registreren. Vanaf 5 juli worden deze restricties opgeheven en wordt het voor iedereen mogelijk een naam onder het .ee-domein te registreren. Op die manier kan dus iedereen ondermeer zijn merknaam of bedrijfsnaam beschermen onder deze extensie. bNamed aanvaardt nu reeds pre-registraties voor de release van deze extensie.

Gisteren, op 21 juni, is de landrush voor de Colombiaanse extensie (.co domein) van start gegaan. Deze loopt tot en met 13 juli. Tijdens deze landrush kan iedereen die dit wenst een domeinnaam onder de .co extensie registreren. Alle aanvragen die tijdens deze landrush worden ingediend, zullen behandeld worden door de registry en als er meerdere aanvragen binnenkomen voor 1 domeinnaam, dan zal deze naam na 13 juli via een veiling per opbod verkocht worden. Enkel personen die een aanvraag indienden voor deze naam kunnen deelnemen aan de veiling.

De Colombiaanse registry geeft zelf aan dat .co een gedroomd domein is voor cybersquatters aangezien dit gemakkelijk verward kan worden met .com. Wacht dus zeker niet lang en doe alvast een poging om uw domeinnaam veilig te stellen.

Vanaf 1 juli voert de Portugese registry (DNS.pt) nieuwe regels in voor de registratie van een .pt naam. Momenteel dient een .pt naam overeen te stemmen met een geregistreerde Portugese merknaam of  met je bedrijfsnaam. Vanaf 1 juli 2010 worden de regels echter strenger voor wie een domeinnaam wil registreren op basis van een merknaam.

De merknaam dient nog steeds geregistreerd te zijn in Portugal. Bovendien moet de aanvraag volledig afgerond zijn en moet de naam dus actief zijn. Daarbij komt dat vanaf 1 juli enkel nog woordmerken aanvaard zullen worden. Uw merknaam mag dus enkel en alleen bestaan uit tekst. Gemengde merknamen (tekst + afbeelding) zullen niet langer aanvaard worden als basis voor een .pt registratie.

Op woensdag 9 juni gaat EURid (.eu registry) over tot de implementatie van DNSSEC. Deze implementatie bestaat uit 2 fases. Ten eerste zal DNSSEC geïmplementeerd worden in het registratiesysteem. Deze implementatie zal 2 uur in beslag nemen en zal morgenvroeg uitgevoerd worden tussen 4u en 6u. Dit betekent dat morgen tussen 4u en 6u het systeem van EURid offline zal zijn. Voor alle duidelijkheid, huidige .eu-registraties blijven wel gewoon werken. Als u dus reeds een actieve .eu-naam hebt, dan zal deze blijven functioneren.

Vanaf 6u zal EURid starten met de implementatie van DNSSEC in hun nameservers. Dit zal vermoedelijk de hele dag in beslag nemen. Dat houdt in dat nieuwe registraties en aanpassingen die op 9 juni 2010 in de loop van de dag aangevraagd worden niet per direct in de .eu-zonefile worden ingeladen. Dit betekent dat de aanpassingen en dergelijke wel getoond zullen worden in de Whois-informatie maar technisch gezien zullen de aanpassingen pas op het einde van de werkdag worden uitgevoerd. Ook tijdens de implementatie van DNSSEC in de nameservers zullen bestaande .eu-namen actief blijven.