Vorig jaar hebben we reeds enkele artikels gepost om u te waarschuwen op te letten voor brieven afkomstig van Domain Renewal Group (DRG). Na een periode van stilte slaat DRG nu opnieuw toe. Deze keer lijken ze hoofdzakelijk gemunt te hebben klanten van Belgacom.

Sommige websitegebruikers van Belgacom krijgen een brief van DRG in de bus met de vraag om voor €28 hun domeinnaam te vernieuwen. Na betaling van deze som neemt DRG de website over waardoor deze onbruikbaar wordt voor de gebruiker.

Belgacom heeft een e-mail verstuurd naar al zijn internetklanten met de uitdrukkelijke vraag niet niet op deze vraag in te gaan. Verder hebben ze ook een klacht ingediend Federale Computer Crime Unit (FCCU) en bij de FOD Economie.

Als u alle vragen krijgt over uw domeinnaam, adviseren wij u steeds contact op te nemen met uw huidige domeinnaam registrar, omdat die het best in staat zal zijn om u te vertellen wat er echt is en wat niet.

Auteur

3 Comments