De SIDN (.nl registry) heeft de omschakeling naar haar nieuwe registratie-systeem voltooid en tot nu toe lijkt alles te werken.

Samen met deze omschakeling voeren ze ook een aantal andere veranderingen door. De belangrijkste aanpassing is dat vanaf vanadaag, 17 maart 2010, een autorisatiecode, een zogenaamde EPP-key, nodig is om een .nl naam te kunnen transfereren. De SIDN noemt deze EPP-key een “token”.

Tot voor 17 maart 2010 kwam er papierwerk kijken bij een .nl transfer. Dit papierwerk wordt nu afgeschaft en vervangen door het systeem van de EPP-code. Transfers met EPP-code zijn reeds langer standaard voor bijvoorbeeld .com, .net, .org, .de,… namen.

Bij deze nieuwe transfer-procedure kan de huidige registrar, net zoals bij ondermeer .com en .net transfers, de transfer binnen de 5 dagen goedkeuren. Als hij de transfer goedkeurt, zal deze sneller voltooid zijn. Als de huidige registrar de transfer niet expliciet goedkeurt, zal deze na 5 dagen voltooid worden.

Auteur

Comments zijn gesloten