Archief

Juli 2013

Browsing

Er was duidelijk behoefte aan een eenvoudig downloadbare spreadsheet van alle nieuwe gTLD’s. We hebben all informatie geüpdatet zodat deze alle laatste resultaten die ICANN vrijgegeven heeft bevat. Met deze informatie in handen konden we ook een schatting maken van de mogelijke startdata voor de sunrise van de nieuwe gTLD’s. Deze schatting gaat ervan uit dat de eerste sunrise inderdaad 5 oktober van start gaat en dat ICANN inderdaad 20 nieuwe TLD’s per week zal releasen, zoals ze eerder vermeldden.

Om de impact in te kunnen schatten die het toevoegen van duizenden nieuwe domeinnaam extensies zou hebben op de huidige systemen, vroeg ICANN aan Interisle Consulting om de log files van één van hun internet rootservers te analyseren.

Het controleren van deze logs toonde aan dat er reeds een verrassend groot deel van de aanvragen bestemd is voor domeinnamen onder extensies die momenteel nog niet bestaan maar die in de toekomst eventueel wel gereleased zouden worden. De meeste aanvragen waren voor .com en .net maar op de derde plaats duikt reeds de eerste niet-bestaande extensie op namelijk .local. Deze extensie ontving zelfs 2 keer zoveel aanvrage als .org. Dat .local voor problemen zou kunnen zorgen, werd echter reeds voorzien. Daarom werd deze extensie ook geblokkeerd toen er aanvragen ingediend konden worden voor nieuwe gTLD’s.

Aangezien ICANN niet langer een spreadsheet publiceert met alle informatie over de nieuwe gTLD aanvragen, leek het ons een goed idee om het overzicht dat wij hieromtrent samenstelden publiek te maken.

Iedereen die behoefte heeft aan een overzicht van alle nieuwe gTLD’s waarin je gemakkelijk kan zoeken en dat je kan sorteren op eender welke manier, kan dit bekomen door op volgende link te klikken: bn.md/gTLDList

Zonet heeft ICANN de eerste concrete data bekend gemaakt waarop de nieuwe gTLD’s gereleased zullen worden. De eerste TLD’s zullen op 5 september 2013 in de rootservers geplaatst worden. Vanaf dan zal het echter nog wel een maand duren vooraleer de eerste sunrises effectief van start gaan.

Houd er rekening mee dat deze eerste TLD’s allemaal IDN TLD’s zullen zijn. Dit zijn dus de extensies in bijvoorbeeld het Chinees, Cyrillisch,…

De SIDN (.nl registry) berichtte eerder vandaag dat één van hun servers werd gehackt. Er werd malafide software geïnstalleerd op deze server en de hackers hadden zelf toegang tot de lijst van gebruikersnamen van registrars en tot versleutelde paswoorden. De registry heeft niet vermeld hoe veilig deze versleuteling was maar misbruik van deze paswoorden valt niet uit te sluiten.