Archief

Augustus 2013

Browsing

screen-shot-2013-08-26-at-100026De Australische registrar Netregistry, die sinds 1997 de alternatieve extensie .au.com runde, heeft plotseling de stekker uit deze extensie getrokken. Aangezien je aan strengen voorwaarden moet voldoen om de officiële extensie van Australië te registreren (.com.au) werd de .au.com extensie vaak als alternatief gebruikt door bedrijven van buiten Australië die toch aantrekkelijk wilden zijn voor Australische klanten.

screen-shot-2013-08-20-at-171757We berichtten eerder al over het feit dat .car en .cars niet te sterk gelijkend bevonden werden terwijl .pet en .pets wel te gelijkend waren. Nu duikt er een andere vreemde beslissing op in dit rijtje. Eén aanvraag voor .cam werd te gelijkend bevonden met de bestaande extensie .com. Op zich is hier niets vreemd aan aangezien beide extensies er inderdaad bijna hetzelfde uitzien en ook bijna hetzelfde klinken. En hun doelgroepen zullen hierdoor waarschijnlijk overlappen. Het vreemde is echter dat er 3 aanvragen werden ingediend voor .cam en de 2 andere aanvragen werden niet te gelijkend bevonden met .com.

Google

De kogel is door de kerk: ICANN zal nieuwe gTLDs niet de mogelijkheid geven om als ‘dotloze’ domeinnamen door het leven te gaan. Google had een aanvraag ingediend om .search te mogen gebruiken als “dotless domain name”, wat inhield dat je in je adresbalk “search” zou kunnen intypen zonder iets ervoor en dat je vervolgens terecht zou komen op je favoriete zoekmachine (waarbij Google uiteraard als standaard zou worden ingesteld). Google zal deze mogelijkheid echter niet kunnen aanbieden aangezien ICANN denkt dat dit veiligheidsproblemen kan opleveren.

Meer dan 1.000 aanvragen voor nieuwe gTLDs leidden ertoe dat vele personen die een aanvraag indienden gewoonweg dezelfde extensie aanvroegen of dat er aanvragen werden ingediend voor extensies die heel erg op elkaar leken. Zoals we reeds eerder berichtten, checkte ICANN reeds alle aanvragen om na te gaan welke zij te gelijkend vonden. Dit leidde tot de verrassende conclusie dat slechts 4 extensies te gelijkend waren om verwarring te veroorzaken. Hierbij hielden ze duidelijk enkel rekening met extensies die visueel te gelijkend waren (alsof ze enkel bezorgd waren over welke extensies verwarring konden veroorzaken voor slechtziende mensen) aangezien enkel hotels vs hoteis en unicorn vs unicom weerhielden.

africa_comCentralNic, de registry gespecialiseerd in second level extensies zoals .eu.com en .uk.com, heeft aangekondigd dat voor .africa.com de sunrise en landrush tegelijk van start zal gaan op 1 augustus. Het lijkt er sterk op dat CentralNic zijn uiterste best doet om deze extensie nog te releasen vooraleer mensen in de gaten krijgen dat ze binnenkort ook de mogelijkheid zullen hebben om namen rechtstreeks onder .africa te registreren.