Om de impact in te kunnen schatten die het toevoegen van duizenden nieuwe domeinnaam extensies zou hebben op de huidige systemen, vroeg ICANN aan Interisle Consulting om de log files van één van hun internet rootservers te analyseren.

Het controleren van deze logs toonde aan dat er reeds een verrassend groot deel van de aanvragen bestemd is voor domeinnamen onder extensies die momenteel nog niet bestaan maar die in de toekomst eventueel wel gereleased zouden worden. De meeste aanvragen waren voor .com en .net maar op de derde plaats duikt reeds de eerste niet-bestaande extensie op namelijk .local. Deze extensie ontving zelfs 2 keer zoveel aanvrage als .org. Dat .local voor problemen zou kunnen zorgen, werd echter reeds voorzien. Daarom werd deze extensie ook geblokkeerd toen er aanvragen ingediend konden worden voor nieuwe gTLD’s.

Op de vijfde plaats echter van alle aanvragen naar de root-servers vinden we de volgende niet-bestaande extensie terug; deze keer gaat het om een extensie waarvoor wel degelijk aanvragen werden ingediend om ze binnen enkele maanden/jaren te releasen: .home. Interisle controleerde 96 uur log files en gedurende deze periode werden er meer dan 1 miljard aanvragen ontvangen voor .home. Andere voorbeelden zijn .corp (bijna 150 miljoen aanvragen), .global (12 miljoen aanvragen) en .med (10 miljoen aanvragen). Voor alle deze TLD’s is er een aanvraag hangende om hen te releasen terwijl bepaalde systemen momenteel duidelijk verwachten dat deze extensies niet werken.

Welk effect het releasen van een dergelijk extensie teweeg zal brengen, valt moeilijk te voorspellen. Bovendien staat de hoeveelheid aanvragen ook niet altijd in verhouding tot mogelijke gevolgen. Eén van de extensies die uit de controle van Interisle naar voren kwam, was .ice (bijna 20 miljoen aanvragen). Na een gedetailleerde controle van deze aanvragen bleek dat de meeste afkomstig waren van één enkele firma waar duidelijk iets mis ging met een bepaalde configuratie. Deze misconfiguratie leidde tot een enorm aantal ongeldige aanvragen. Gewoonweg contact opnemen met deze firma en hen vragen de misconfiguratie recht te zetten, zou dit probleem dus oplossen.

Bij .home, zou de impact een stuk groter kunnen zijn maar misschien ook niet al te ernstig. Dergelijke aanvragen komen waarschijnlijk van thuisnetwerken en van de routers van kleine consumenten. .home als extensie releasen zou ertoe kunnen leiden dat je tv je opgenomen films niet meer kan afspelen tot je een bepaalde update geïnstalleerd hebt. Hoewel dit probleem vele mensen kan treffen, is het probleem an sich niet zo erg . Een veel groter probleem dat de kop kan opsteken, is wanneer er bijvoorbeeld zou blijken dat een bepaalde hartslagmonitor in ziekenhuizen erop vertrouwd dat een aanvraag naar .med in niets zal resulteren. Als je beiden met elkaar vergelijkt, zal de release van .home waarschijnlijk een klein probleem veroorzaken voor vele mensen maar het is duidelijk dat, zelfs al zou er maar één hartmonitor vertrouwen op het niet bestaan van .med, de gevolgen veel groter zullen zijn.

Uiteraard blijft het moeilijk om te voorspellen wat er zal gebeuren. Voor hetzelfde geld gaat het nu, net als met de Y2K-bug, om een storm in een glas water en zal alles gewoon blijven functioneren. De grafieken tonen immers enkel welke domeinnaam extensies aanvragen ontvangen, ze tonen niet waarom deze extensies aanvragen ontvangen.

Bovendien dient er ook vermeld te worden, dat door de manier waarop nameservers werken en de manier waarop informatie gecached wordt, het aantal aanvragen voor namen onder niet-bestaande extensies waarschijnlijk een stuk hoger ligt dan de eigenlijke aanvragen. Dit komt doordat, wanneer een bestaande extensie en een niet-bestaande extensie evenveel aanvragen zouden ontvangen, er meer aanvragen voor de niet-bestaande extensie in de rootservers terecht zullen komen, wat leidt tot een vertekend resultaat.

Er is momenteel nog geen officieel bericht over de impact die deze resultaten zouden hebben op de release van bepaalde nieuwe extensies. ICANN heeft al wel laten weten dat ze niet uitsluiten dat bepaalde deadlines kunnen veranderen ten gevolge van deze resultaten.

Auteur

1 Comment