Archief

April 2009

Browsing

Een tijdje geleden berichtten we via deze site reeds uitvoerig over een rechtzaak die zich afspeelde in Kentucky. De gouverneur van Kentucky had 141 domeinnamen in beslag laten nemen die iets te maken hadden met gokken.  Uiteindelijk besloot de rechter dat de gouverneur geen jurisdictie had over domeinnamen. De volledige uitspraak kunt u hier nalezen.

Ondanks deze uitspraak wil de staat Minnesota nu ook domeinnamen die iets te maken hebben met gokken gaan verbieden. De staat probeert nu 11 internetproviders te overtuigen om ongeveer 200 websites die iets met gokken te maken hebben te blokkeren. In Minnesota is online gokken verboden, zelfs als de websites met gokspelletjes gehost worden buiten de Verenigde Staten.

Vele mensen menen echter dat de wet die gokken verbiedt, gedateerd is en dus niet van toepassing is op internetproviders. De wet bestond immers al voor er sprake was van Internet en is dus ook niet van toepassing op het Internet. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Uit een grootschalig onderzoek van Toptechworld blijkt dat websites die eindigen op de .hk extensie (Hong Kong) de gevaarlijkste zijn om naar te surfen. Toptechworld onderzocht 10 miljoen drukbezochte sites in 265 landen. 19,2% van alle websites die eindigen op .hk houden een veiligheidsrisico in voor de bezoekers van deze websites. De .hk extensie wordt gevolgd door .cn (China) dat met 11% op de tweede plaats prijkt.

Naast de gevaarlijkste extensies bleek uit het onderzoek van Toptechworld ook dat .fi (Finland) en .jp (Japan) dan weer de veiligste extensies zijn. Websites die eindigen op dit domein zijn het veiligst voor de bezoekers.

sombrero2Zoals we reeds berichtten, start binnenkort de pre-registration period voor .mx namen. Deze periode start op 1 mei maar u kunt vanaf nu uw .mx domeinnaam pre-registreren.

Aan deze pre-registration period zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo kunnen enkel houders van een Mexicaanse domeinnaam (bijvoorbeeld onder .com.mx, .net.mx,…) deze naam registreren onder het .mx domein. Bovendien dient de naam die je wenst te registreren onder .mx exact hetzelfde te zijn als je huidige Mexicaanse domeinnaam. Verder dient je huidige Mexicaanse domeinnaam geregistreerd te zijn voor 1 maart 2009.

De pre-registration period loopt tot en met 31 juli en wordt gevolgd door de quiet period en de initial period. De quiet period loopt van 1 augustus tot en met 31 augustus. Tijdens deze periode worden aanvragen uit de pre-registration period verder verwerkt. Op 1 september start de initial period. Deze loopt tot en met 31 oktober. Tijdens deze fase kan iedereen die dit wenst een naam onder het .mx domein registreren. De aanvragen worden behandeld volgens het first come, first served principe.

Vorig jaar registreerde SIDN (.nl registry) een groei van 18% voor nieuwe .nl registraties. In totaal werden er in 2008 495.673 nieuwe namen geregistreerd. Eind vorig jaar stond de teller op 3.191.127 geregistreerde .nl namen. Bovendien is ook gebleken dat Nederland het land is met de grootste dichtheid van domeinnamen. Per 100 inwoners worden er 28 .nl namen geregistreerd. Ter vergelijking: in België worden er per 100 inwoners 9 domeinnamen geregistreerd.

Mondiaal gezien doet het .nl domein het ook bijzonder goed. .nl is ‘s werelds 4de grootste extensie onder de landextensies. Ze wordt vooraf gegaan .cn (China), .co.uk (Verenigd Koninkrijk) en .de (Duitsland). Voorts blijkt de .nl extensie ook bijzonder populair te zijn bij particulieren. 38% van alle .nl domeinnamen staat op naam van een particulier. Particulieren maken dan ook een belangrijk groeisegment uit voor deze extensie.

Binnenkort zal het mogelijk zijn namen te registreren onder het .eg domein. De Egyptische registry geeft dit toplevel domein vrij. Hoewel nog niet alle voorwaarden bekend zijn, is het nu al duidelijk dat een domeinnaam registreren onder deze extensie lang niet voor iedereen weggelegd is.

Eén van de voorwaarden om een naam onder dit domein te registreren, is ondermeer dat een bedrijf dat een aanvraag indient reeds 15 jaar actief moet geweest zijn in Egypte. Andere voorwaarden zijn nog niet bekend maar het is nu al wel duidelijk dat slechts een zeer beperkte groep een aanvraag voor deze .eg extensie zal kunnen indienen.

Vanaf 1 mei kunnen er terug namen geregistreerd worden onder het .mx domein. Dit domein zal in drie fases worden vrijgegeven.

1) De pre-registration period: Deze periode loopt van 1 mei 2009 tot en met 31 juli 2009.

Tijdens deze periode kunnen de eigenaars van een domeinnaam onder een ander Mexicaans domein (.com.mx, .org.mx, .net.mx,…) hun naam registreren onder het .mx domein. De domeinnaam die je wenst te registreren onder .mx dient exact hetzelfde te zijn als de huidige domeinnaam. Als er 2 aanvragen binnenkomen om dezelfde naam onder .mx te registreren (vb iemand heeft een naam onder .org.mx en iemand anders dezelfde naam onder .com.mx), dan zal de .mx naam worden toegekend aan degene die de naam met de oudste registratiedatum heeft. Dus als de .org.mx naam geregistreerd is in 2006 en de .com.mx naam is geregistreerd in 2005 dan zal het .mx domein dus worden toegewezen aan de eigenaar van de .com.mx naam.

2) De quiet period: Deze periode loopt van 1 augustus 2009 tot en met 31 augustus 2009

Tijdens deze periode worden er geen nieuwe aanvragen aanvaard. Deze periode dient om alle aanvragen die gedaan zijn tijdens de pre-registration period en die nog een pending status hebben, verder te verwerken.

3) Initial registration period: Deze periode loopt van 1 september 2009 tot en met 31 oktober 2009

Tijdens deze periode kan iedereen die dit wenst een naam aanvragen onder het .mx domein. De aanvragen zullen behandeld volgens het first come, first served principe.

De .be registry (DNS.be) heeft zonet de 900.000ste .be naam geregistreerd. Het gaat om de naam artchaud.be. De naam wordt gelinkt naar de website van een Belgisch kunstenaar.

‘Begin 2009 waren er 860.000 namen geregistreerd, vandaag 900.000. Dat is dus ongeveer een gemiddelde van iets meer dan 10.000 namen per maand,’ aldus Hans Seeuws, woordvoerder van DNS.be. ‘Wij zijn blij te merken dat de financiële en economische crisis de mensen er niet van weerhoudt .be namen te registreren. En aangezien 70% van alle .be websites in België gesitueerd zijn, kunnen we concluderen dat veel personen vertrouwd zijn met de .be extensie’, voegt Seeuws er nog aan toe. ‘Uiteraard doet dit ons plezier!’ sluit hij af.

Zoals eerder bericht lag de eigenaar van de domeinnaam Facebook.nl in conflict met Facebook.com. Facebook.com meende dat de Nederlander, Mike Kolart,  de domeinnaam misbruikte om verwarring te zaaien en geld te slaan uit advertenties. De Nederlander ontkende dit echter steeds en zei dat hij de domeinnaam facebook.nl al registreerde nog voor er sprake was van facebook.com. Nadat Kolart de fikse geldsom, die Facebook aanbood om de domeinnaam over te kopen, weigerde, werd de zaak aanhangig gemaakt bij WIPO (World Intellectual Property Organisation).

Ondertussen heeft WIPO een uitspraak gedaan ten voordele van Facebook.com. Dit oordeel is gebaseerd op 2 zaken. Ten eerste linkte de domeinnaam Facebook.nl door naar een forum of naar Stepstone.nl. Ten tweede klopt het volgens WIPO niet dat Kolart de domeinnaam reeds in juni 2005 geregistreerd heeft. Volgens WIPO blijkt uit documenten van de .nl registry (SIDN) dat de domeinnaam facebook.nl pas in september 2007 geregistreerd werd. In 2007 was facebook.com echter al wereldwijd bekend.

Op basis van deze 2 zaken meent WIPO dat Kolart de domeinnaam ter kwader trouw geregistreerd heeft. Hij heeft ook niet kunnen bewijzen dat hij een legitiem belang heeft bij deze domeinnaam. Daarom dient hij de domeinnaam binnen de 10 dagen over te dragen aan Facebook.com.

‘Ik weet echt niet wat ik hierop moet zeggen,’ aldus Kolart. ‘Wat WIPO zegt, klopt niet, ik kan bewijzen dat ik de domeinnaam reeds sinds 2005 in mijn bezit had, daar kan ik facturen van voorleggen,’ voegt Kolart er nog aan toe. In beroep gaan tegen deze beslissing is hij echter niet van plan. ‘Door deze procedure ben ik nu al enrom veel geld kwijt aan advocaten. Ik zou graag in beroep gaan maar ik zie op tegen nog meer kosten,’ besluit Kolart. Als hij zijn beroep zou verliezen, dient hij immers niet alleen zijn advocaatskosten maar ook deze van Facebook.com te betalen.

Binnenkort vindt er tweemaal een veiling plaats van premium .me namen. De eerste veiling loopt van 23 tot en met 29 april. De tweede veiling start 14 mei en eindigt op 20 mei. Iedereen die dit wenst, kan een bod doen op een naam die aangeboden worden. Namen die ondermeer geveild zullen worden zijn: findfor.me, livewith.me en talkto.me. Een volledige lijst met alle namen die tijdens de eerste veiling in april zullen worden aangeboden vindt u hier.

Via bNamed kan u intekenen om te bieden op één of meerdere namen. Inschrijven voor de veiling van april kan nog tot 20 april.

De tweede veiling gaat zoals gezegd in mei van start. Intekenen voor deze veiling kan nog tot 11 mei. Namen die dan worden aangeboden zijn ondermeer: analyse.me, listen2.me en recruitment.me. Een volledige lijst met de namen die tijdens de veiling in mei zullen worden aangeboden, vindt u hier terug.