Zoals eerder bericht lag de eigenaar van de domeinnaam Facebook.nl in conflict met Facebook.com. Facebook.com meende dat de Nederlander, Mike Kolart,  de domeinnaam misbruikte om verwarring te zaaien en geld te slaan uit advertenties. De Nederlander ontkende dit echter steeds en zei dat hij de domeinnaam facebook.nl al registreerde nog voor er sprake was van facebook.com. Nadat Kolart de fikse geldsom, die Facebook aanbood om de domeinnaam over te kopen, weigerde, werd de zaak aanhangig gemaakt bij WIPO (World Intellectual Property Organisation).

Ondertussen heeft WIPO een uitspraak gedaan ten voordele van Facebook.com. Dit oordeel is gebaseerd op 2 zaken. Ten eerste linkte de domeinnaam Facebook.nl door naar een forum of naar Stepstone.nl. Ten tweede klopt het volgens WIPO niet dat Kolart de domeinnaam reeds in juni 2005 geregistreerd heeft. Volgens WIPO blijkt uit documenten van de .nl registry (SIDN) dat de domeinnaam facebook.nl pas in september 2007 geregistreerd werd. In 2007 was facebook.com echter al wereldwijd bekend.

Op basis van deze 2 zaken meent WIPO dat Kolart de domeinnaam ter kwader trouw geregistreerd heeft. Hij heeft ook niet kunnen bewijzen dat hij een legitiem belang heeft bij deze domeinnaam. Daarom dient hij de domeinnaam binnen de 10 dagen over te dragen aan Facebook.com.

‘Ik weet echt niet wat ik hierop moet zeggen,’ aldus Kolart. ‘Wat WIPO zegt, klopt niet, ik kan bewijzen dat ik de domeinnaam reeds sinds 2005 in mijn bezit had, daar kan ik facturen van voorleggen,’ voegt Kolart er nog aan toe. In beroep gaan tegen deze beslissing is hij echter niet van plan. ‘Door deze procedure ben ik nu al enrom veel geld kwijt aan advocaten. Ik zou graag in beroep gaan maar ik zie op tegen nog meer kosten,’ besluit Kolart. Als hij zijn beroep zou verliezen, dient hij immers niet alleen zijn advocaatskosten maar ook deze van Facebook.com te betalen.

Auteur

Comments zijn gesloten