Auteur

admin

Browsing

De recente aankondiging door SIDN, de beheerder van Nederlandse .nl domeinnamen, om hun registratieplatform te migreren naar Amazon Web Services (AWS), heeft binnen de Nederlandse internetgemeenschap aanzienlijke onrust veroorzaakt. Deze beslissing markeert een significante overgang van het gebruik van eigen hardware naar het inschakelen van een Amerikaanse cloudaanbieder voor essentiële digitale infrastructuur. Dit heeft niet alleen tot een debat geleid onder technologieprofessionals en gebruikers, maar heeft zelfs de politieke arena bereikt, met Kamervragen over de overstap.

De Kern van de Bezorgdheid

De zorgen omtrent deze verhuizing richten zich hoofdzakelijk op de implicaties van het onderbrengen van kritieke Nederlandse infrastructuur bij een Amerikaanse entiteit. De vrees bestaat dat dit de digitale soevereiniteit van Nederland kan ondermijnen en afhankelijkheid van buitenlandse technologiebedrijven vergroot. Deze zorgen worden versterkt door de bredere discussie over Europese autonomie op het gebied van digitale diensten, waarbij de afhankelijkheid van niet-Europese cloudaanbieders als een potentieel risico wordt gezien. De Nederlandse aanbieders van clouddiensten wiens stem we hierover hoorden, geven alvast allemaal aan niet door de SIDN geconsulteerd te zijn en geen kans gekregen te hebben om een alternatief voor te stellen.

Een opmerkelijke stem in het protest tegen deze overgang is Bert Hubert, voormalig drijvende kracht achter PowerDNS, een wijdverspreide DNS-software. Hubert pleit voor het belang van het behouden van Europese soevereiniteit voor essentiële diensten en meent dat het juist aan partijen zoals SIDN is om daarin een voortrekkersrol te spelen. Maar in een recente publicatie benadrukte hij even goed de uitdagingen van het concurreren met giganten zoals AWS, en geeft hij aan hoe moeilijk (onmogelijk) het is om er mee te concurreren. Hij vergelijkt de opbouw van een eigen cloud-dienst met het vanaf nul repliceren van het volledige IKEA-concept. Waarbij de kans groot is dat IKEA nadien nog steeds de beste versie van IKEA heeft.

Het Dilemma van Innovatie versus Soevereiniteit

De kwestie werpt licht op het bredere dilemma van het balanceren tussen het benutten van innovatieve technologieën en het behouden van controle over nationale digitale infrastructuur. AWS biedt een breed scala aan oplossingen voor uiteenlopende IT-problemen, waardoor het een aantrekkelijke optie is voor organisaties die op zoek zijn naar betrouwbaarheid en schaalbaarheid. Echter, de keuze voor een dergelijke provider brengt vragen met zich mee over de wenselijkheid van afhankelijkheid en de potentie voor ‘vendor lock-in’. Veel van de oplossingen die AWS biedt, heb je eigenlijk ook niet altijd nodig, of zouden mits wat innovatie toegevoegd kunnen worden aan een cloud-oplossing die wel open is en geen vendor lock-in heeft.

Vergelijking met België

Interessant is de vergelijking met België, waar DNS Belgium, de beheerder van .be domeinnamen, in 2017 reeds aankondigde hun registratieplatform naar AWS te migreren zonder aanzienlijke ophef. Toont dit gewoon de culturele verschillen tussen de twee landen, of is er een veranderende tijdsgeest, waarbij digitale soevereiniteit en data-autonomie meer in de schijnwerpers staan?

Red.es, de registry die de .es extensie (Spanje) beheert, heeft eerder vandaag technische problemen gehad met hun nameservers. Hierdoor waren verscheidene .es-namen niet of slecht bereikbaar. Het probleem zou ondertussen opgelost zijn. De oorzaak zou te zoeken zijn bij een mislukte DNSSEC-ondertekening van de zonefile, maar er zijn nog geen verdere details over bekend gemaakt.

Zo’n 10 jaar geleden maakten we al melding van Chinese firma’s die eigenaars van domeinnamen probeerden op te lichten. Ze stuurden massaal mails uit naar eigenaars van domeinnamen met de melding dat iemand probeerde dezelfde naam te registreren onder een andere extensie. Maar, mits de betaling van een mooi bedrag, kon dat nog tegengehouden worden.

We ontvingen de laatste dagen erg veel klachten omtrent gelijkaardige praktijken, maar nu uitgevoerd door een Nederlandse firma die momenteel handelt onder de namen “Domeinnaam Register” en “EUDT.be”. Maar ze blijken nog vrij regelmatig van naam te veranderen.

2000px-.bv_logo.svgZo’n twee jaar geleden berichtten we reeds over het feit dat de Nederlandse .nl-registry (SIDN) mogelijk ook .bv zou mogen gaan verkopen. Die laatste is eigenlijk de landcode voor Bouvet Eiland, maar gezien dat eiland volledig onbewoond is, is die extensie nog niet eerder in gebruik genomen. Daar Bouvet Eiland een officieel bij Noorwegen hoort, valt de .bv extensie onder de verantwoordelijkheid van de Noorse registry NORID. Bij gebrek aan een lokale markt voor .bv, kwamen zij in contact met de SIDN. Zij waren wel geïnteresseerd in die extensie, want “BV” is in Nederland de meest voorkomende bedrijfsvorm.

128px-Kangaroo_Sign_at_Stuart_HighwayMomenteel is het enkel mogelijk om Australische domeinnamen te registreren op het zogenaamde 3de level. Dat geeft dan registraties die eindigen op bijvoorbeeld .com.au, .net.au of .id.au. De Australische registry heeft nu officieel bekend gemaakt dat ze ook directe registraties onder .au binnenkort toe zullen staan. Nog niet zo lang geleden heeft ook Engeland de “.co” uit “.co.uk” geschrapt en enkele anderen landen zoals Botswana en Nieuw-Zeeland deden hetzelfde. Die laatste hebben trouwens, net als Australië een geschiedenis die gelinkt is aan Engeland.

virusWe ontvingen verschillende klachten van klanten die een e-mail ontvangen hadden om te beweren dat hun domeinnaam opgeheven (“suspended”) zou zijn. Het ziet er trouwens naar uit dat niet enkel onze klanten zulke valse mails ontvangen momenteel, daar we ook reeds bij andere registrars waarschuwingen voor deze mails gezien hebben.

De bewuste e-mail lijkt afkomstig van het “abuse” contact in the publieke whois-informatie voor uw domein naam (bijvoorbeeld law-enforcement-only@NameWeb.biz), maar wordt eigenlijk verstuurd door spammers die u een virus trachten te bezorgen.

Bouvet_Map
Bouvet Map” by varpOwn work. Licensed under Public domain via Wikimedia Commons.

De Noorse registrar NORID is, naast .no, ook verantwoordelijk voor de extensies .bv (Bouveteiland).  Ondanks het feit dat dit eilandje onbewoond is, heeft het dus wel zijn eigen landcode en dus ook domeinnaamextensie. Vanuit Noorwegen is er niet eerder interesse geweest om ook daadwerkelijk domeinnamen te gaan verkopen onder die extensie, gezien het feit dat er helemaal geen inwoners zijn van Bouveteiland. Tot voor kort had de registry zelfs een standaard melding klaar staan om duidelijk te maken dat registraties onder .bv zeker en vast niet mogelijk zijn.

schaduw2We krijgen opnieuw meldingen binnen van een erg actieve domeinnaam-ronselaar. Ze proberen je, tegen natuurlijk een verhoogd tarief, een domeinnaam te verkopen die op je huidige naam lijkt, onder het mom dat er een andere partij al een aanvraag deed voor die naam maar dat jij voorrang krijgt. Aan mailtjes vanuit China of Amerika met zulke spookverhalen zijn we ondertussen al een beetje gewend, maar nu heeft een firma in Nederland deze malafide praktijken omarmd. Die firma “I.P. Merk & Domeinregistratie” belt nietsvermoedende houders van bijvoorbeeld een .be domeinnaam op met het verhaal dat dezelfde naam onder bijvoorbeeld .com of .nl aangevraagd werd door iemand anders, maar jij zou voorrang krijgen op de registratie. Als je maar snel genoeg reageert en natuurlijk voldoende betaalt.