DNS.be (.be registry) heeft nu reeds meer informatie verschaft over de maatregelen die zij treffen om op te treden tegen het Conficker C virus.

Momenteel checken ze alle .be namen die door het virus gegenereerd kunnen worden. Als blijkt dat één van deze namen reeds geregistreerd is, wordt er een e-mail naar de registrar, die deze namen registreerde, gestuurd om hem of haar te waarschuwen. Deze e-mail bevat dan ook een lijstje met de namen in kwestie.

Daarnaast hebben ze ook 150 namen die nog niet geregistreerd zijn maar wel opduiken op de lijst van namen die door het virus gegenereerd kunnen worden, geblokkeerd.

Auteur

1 Comment