Archief

Februari 2009

Browsing

Een tijd geleden berichtten we al dat de World Intellectual Property Organisation (WIPO) het goedkeurde dat dealers een geregistreerde merknaam in hun domeinnaam gebruikte als ze aan bepaalde voorwaarden voldeden. Ook Volvo heeft dit nu mogen ondervinden.

Volvo had bij WIPO een zaak aangespannen tegen de eigenaar van firma die reserve-onderdelen verkopen voor Volvo wagens. Zij gebruikten de www.volvospares.com als domeinnaam en Volvo was hier niet mee akkoord. Volvo moest dus bewijzen dat volvospares.com in strijd was met de volgende drie regels:

  1. De domeinnaam is verwarrend gelijkend met de merknaam
  2. De domeinnaamhouder heeft geen enkel recht of gewettigd belang bij de domeinnamen
  3. De domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd

Volgens Volvo was dit voor volvospares wel het geval. Ze vonden de naam verwarrend, volvospares had wel een gewettigd belang bij de domeinnaam en deze was wel te kwader trouw geregistreerd.

Het WIPO panel gaf toe dat hoewel de naam verwarrend veel leek op die van Volvo, deze domeinnaam toch niet te kwader trouw geregistreerd was. WIPO oordeelde als volgt:

Je hoeft niet altijd de eigenaar te zijn van de merknaam of de toestemming te hebben van merknaamhouder om deze naam toch in je domeinnaam te mogen gebruiken.

Een reseller kan op een bonafide manier goederen en diensten aanbieden en dus een gewettigd belang hebben in de domeinnaam. Zolang het gebruik van deze domeinnaam aan bepaalde vereisten voldoet, is er geen probleem.

Volgens deze vereisten moet de eigenaar van de domeinnaam de goederen ook effectief aanbieden en verkopen, mag hij ook enkel maar deze goederen verkopen en moet er op de site duidelijk gemaakt worden dat er geen directe link is met het merk.

Volgens Volvo voldeed volvospares niet aan deze vereisten. Om de eerste vereiste te testen, namelijk dat de goederen effectief worden aangeboden en verkocht, zeiden de advocaten van Volvo dat ze 3 geheime aankopen uitvoerden bij volvospares. ‘In alle drie de gevallen werden de aangekochte goederen niet geleverd’, argumenteerde Volvo.  WIPO ging hier niet mee akkoord.

‘Hoewel het niet verstrekken van de aangekochte onderdelen argwaan kan opwekken, is het bijzonder moeilijk om in zo’n zaak verder te gaan dan dit vast te stellen,’ zei WIPO panellid Warwick Rothnie. ‘Onder deze omstandigheden kon WIPO dan ook niet ingaan op het argument van Volvo dat volvospares effectief geen goederen te goeder trouw verkoopt.’

Volgens Volvo voldeed volvospares ook niet aan de tweede voorwaarde (enkel Volvo reserve onderdelen verkopen). Volvo argumenteerde immers dat Volvospares ook onderdelen van andere merken verkocht. Dit argument werd ogenblikkelijk weerlegd door Volvospares zelf. ‘Wij verkopen reserve-onderdelen voor Volvo en ook wagens gemaakt door Volvo zelf bevatten onderdelen die door andere merken geleverd worden,’ luidde hun verdediging. WIPO volgde hen hierin.

Ten derde haalde Volvo aan dat Volvospares niet duidelijk maakte dat er geen directe link was tussen hen en Volvo. Ondertussen staat er een disclaimer op de site van Volvospares waarin dit duidelijk wordt gemaakt maar er is discussie over het tijdstip dat de disclaimer op de site geplaatst werd. Voor of na het indienen van de klacht.

Het panel oordeelde echter dat een disclaimer niet essentieel is.

‘Als je de website van Volvospares pagina per pagina bekijkt, dan vind je nergens een foute associatie met Volvo,’ aldus Rothnie. ‘De site toont niets anders dan wat waar lijkt te zijn, namelijk dat Volvospares reserve-onderdelen voor Volvo wagens aanbiedt.’

‘Globaal genomen staat er niets op de website waardoor deze verkeerdelijk kan worden aanzien als een onderdeel van de Volvo Group,’ oordeelde WIPO. ‘Onder deze omstandigheden vindt het panel het hoogst onwaarschijnlijk dat iemand dus opzettelijk misleid zou zijn door de website zelfs als er geen disclaimer op de site aanwezig was,’ luidde de slotconclusie.

bNamed heeft de prijzen voor .ac (Ascension Island, een klein eilandje naast de Afrikaanse westkust) blijvend verlaagd met zo’n 25%. Deze verlaging is er onder andere gekomen door het grote volume van .ac namen en door de gunstige koers van het pond.

Met een domeinnaam die eindigt op .ac kunt u op een ludieke manier aan iedereen duidelijk maken dat u altijd te bereiken bent. .ac kan immers de afkorting zijn van always connected!

Business GraphIn 2008 is het aantal domeinnamen met 16% gestegen. Wereldwijd gezien waren er eind december vorig jaar 177 miljoen domeinnamen geregistreerd. Ondanks de crisis blijft de domeinnaam-markt dus groeien. Ze groeit echter veel trager dan in 2007. In 2007 steeg het aantal domeinnamen immers met 27% ten opzichte van 2006.

De crisis liet zich hoofdzakelijk voelen in het 4de kwartaal van 2008. Toen werden er 10,1 miljoen nieuwe namen geregistreerd. Gemiddeld gezien werden er in 2008 echter 11,9 miljoen namen per kwartaal geregistreerd. Deze cijfers tonen aan dat er de eerste 3 kwartalen dus beduidend meer namen geregistreerd werden dan in het laatste kwartaal van 2008.

Van  alle reeds bestaande namen werden er 2008 ongeveer 85% verlengd. Als wij even naar specifieke extensies kijken, merken we dat bij .com en .net namen slechts 73% van de reeds bestaande namen verlengd werden. De renewals van de country tld’s trekken het globale gemiddelde dus sterk naar boven.

In 2008 werden er ook meer namen met een landextensie (zoals .be, .nl, .it,…) dan met een generische extensie (zoals .com, .net, .info,…) geregistreerd. Dit kan te maken hebben met het feit dat onder de landextensies nog veel meer interessante namen beschikbaar zijn. Daarbij komt nog dat mensen sneller de neiging hebben op zoek te gaan naar een domeinnaam onder hun eigen landextensie. Als bedrijf heb je op de lokale markt dus meer kans om gevonden te worden wanneer je de extensie gebruikt van het land waarin je actief bent, dan wanneer je een algemene .com of .net naam gebruikt.

Via bNamed registreert u een domeinnaam onder eender welke extensie.

Een klein jaar geleden werd het .me domein opnieuw gelanceerd. En dit blijkt geen maat voor niets te zijn geweest. Op amper 10 maanden tijd zijn er reeds 200.000 namen onder deze extensie geregistreerd. Dit maakt van .me het snelst groeiende domein na een nieuwe release.

Met 200.000 registraties uit 181 verschillende landen, waaronder de VS, Spanje, Frankrijk, Israël, India, Duitsland,… is .me duidelijk een domein dat globaal aanslaat. Bovendien wordt het domein zowel voor persoonlijke als zakelijke doeleinden gebruikt.

‘200.000 registraties in amper 10 maanden tijd, tonen aan dat .me gezien wordt, als een waardevol domein,’ aldus Predrag Lesic, de executive director van de .me registry. ‘Het leuke is dat onder deze extensie nog vele interessante namen beschikbaar zijn in verschillende talen,’ voegt hij er nog aan toe.

Bovendien zijn de voorwaarden om een .me naam te registreren ook minder streng geworden. Zo is het nu mogelijk een naam onder deze extensie voor slechts 1 jaar te registreren in plaats van voor 2 jaar tegelijk.

wees de eerste om je naam te registreren onder het .mx domein. Naar aanleiding van de nieuwe release van het .mx domein is het nu het moment om je naam onder .com.mx te registreren. Als je dit doet, kan je immers reeds tijdens de pre-registration period je .mx naam registreren.

Om voor de pre-registration period in aanmerking te komen, dient je naam onder het .com.mx domein geregistreerd en betaald te zijn voor 1 maart 2009. Wacht dus best niet te lang. Houd er ook rekening mee dat namen met de oudste creatiedatum voorrang krijgen bij de registratie onder .mx.

Om de her-release van het .mx domein te steunen, geeft bNamed tot en met 28 februari 2009 een bijzonder grote korting op .com.mx namen.

logo1Binnenkort wordt het mogelijk uw domeinnaam te registreren onder het .mx domein. Voor Mexico waren er al verschillende extensies beschikbaar (.com.mx, .org.mx, .edu.mx, .gov.mx,..) maar nu wordt dus ook het toplevel domein opnieuw beschikbaar. Het .mx domein was reeds beschikbaar van februari 1989 tot maart 1997. Het domein was toen bedoeld voor scholen en universiteiten. Overige instanties en bedrijven moesten gebruik maken van de andere extensies (.com.mx, .org.mx,…). In september 1996 werd de extensie .edu.mx in het leven geroepen. In maart 1997 werd dit de officiële extensie voor Mexicaanse scholen en universiteiten en het .mx domein werd afgeschafd.

Hier komt nu verandering in. Het .mx wordt opnieuw gereleased en deze keer kan iedereen die dit wenst een naam onder deze extensie registreren. Dit domein zal in drie fases worden vrijgegeven.

1) De pre-registration period: Deze periode loopt van 1 mei 2009 tot en met 31 juli 2009.

Tijdens deze periode kunnen de eigenaars van een domeinnaam onder een ander Mexicaans domein (.com.mx, .org.mx, .net.mx,…) hun naam registreren onder het .mx domein. De domeinnaam die je wenst te registreren onder .mx dient exact hetzelfde te zijn als de huidige domeinnaam. Als er 2 aanvragen binnenkomen om dezelfde naam onder .mx te registreren (vb iemand heeft een naam onder .org.mx en iemand anders dezelfde naam onder .com.mx), dan zal de .mx naam worden toegekend aan degene die de naam met de oudste registratiedatum heeft. Dus als de .org.mx naam geregistreerd is in 2006 en de .com.mx naam is geregistreerd in 2005 dan zal het .mx domein dus worden toegewezen aan de eigenaar van de .com.mx naam.

2) De quiet period: Deze periode loopt van 1 augustus 2009 tot en met 31 augustus 2009

Tijdens deze periode worden er geen nieuwe aanvragen aanvaard. Deze periode dient om alle aanvragen die gedaan zijn tijdens de pre-registration period en die nog een pending status hebben, verder te verwerken.

3) Initial registration period: Deze periode loopt van 1 september 2009 tot en met 31 oktober 2009

Tijdens deze periode kan iedereen die dit wenst een naam aanvragen onder het .mx domein. De aanvragen zullen behandeld volgens het first come, first served principe.

We bevinden ons nu in de sunrise periode van .co.nl namen. Deze periode loopt van 10 februari tot en met 10 maart. Gedurende deze periode kunnen de eigenaars van een geregistreerde merknaam hun naam onder deze extensie te registreren. Om een merknaam te registreren onder dit domein dien je wel aan de volgende voorwaarden te voldoen.

  1. De domeinnaam die ze wensen te registreren, dient exact dezelfde te zijn als de merknaam.
  2. Ze dienen hun registratienummer op te geven
  3. Het merkenbureau waar ze hun merknaam geregistreerd hebben, moet vermeld worden
  4. Als de aanvrager niet de eigenaar is van de merknaam dient hij op te treden als licentiehouder en de link tussen hem en de eigenaar van de merknaam duidelijk te maken

Domeinnamen die geregistreerd worden tijdens de sunriseperiode zullen de eerste 10 jaar gratis verlengd en vernieuwd worden, op voorwaarde dat ze linken naar een actieve website. Eigenaars die enkel een domeinnaam registreren om hun merknaam te beschermen en deze niet naar een actieve website laten verwijzen, zullen elk jaar wel moeten betalen om hun naam te verlengen en vernieuwen.

De domeinnaamregistraties blijven vlot doorlopen. En dat geldt zeker voor .cn, .de en .at namen. Van de Chinese extensie (.cn) zijn er ondertussen 14 miljoen namen geregistreerd. De extensie doet het dus bijzonder goed. Ook de Duitse extensie (.de) doet het ook bijzonder goed met iets meer dan 12,5 miljoen geregistreerde namen.

Ook de Oostenrijkse extensie (.at) doet het goed. Van deze extensie zijn er reeds meer dan 800.000 namen geregistreerd. Dit is zeker niet slecht voor een land dat geen al te groot aantal inwoners kent. Bovendien is de .at extensie ook één van de gemakkelijkste extensies om te registreren aangezien er geen speciale voorwaarden vereist zijn om deze extensie te kunnen registreren.

Nog voor de sunrise periode voor het .co.nl domein begonnen is, is deze al verlengd van 16 dagen naar 1 maand. De sunrise voor dit domein start op dinsdag 10 februari en loopt tot en met dinsdag 10 maart.

Iedereen die eigenaar is van een geregistreerde merknaam kan deze tijdens de sunrise periode onder het .co.nl domein registreren. Tijdens deze periode geldt het first come, first served principe.

DNS.be, de centrale .be registry heeft vandaag 163 .be domeinnamen geblokkeerd. Al deze namen verwezen naar phishingwebsites en werden gebruikt in ‘fast flux networks’.

Bij fast flux networks veranderen de nameservers waaraan een domeinnaam gekoppeld is voortdurend. Zo hoop de cybercrimineel zijn website langer online te houden. Vaak zijn deze sites zogenaamde phishingwebsites. Dit is een website die een goede imitatie is van een website waar vertrouwelijke informatie gevraagd wordt (bv een bankwebsite).

Door het hoge aantal .be namen die in dit fast flux network betrokken waren, dacht DNS.be dat het hier wel eens om een aanval van een professioneel georganiseerd netwerk kon gaan. Daarom brachten ze de Federal Computer Crime Unit (FCCU) op de hoogte. “Zij zijn immers de bevoegde instantie als het aankomt op het blokkeren van een domeinnaam,” zegt Hans Seeuws, woordvoerder van DNS.be. “Zonder hun toestemming kan DNS.be geen domeinnaam blokkeren.”

De FCCU bekeek de vraag van DNS.be onmiddellijk en stelde een dossier samen op basis waarvan DNS.be deze 163 domeinnamen kan blokkeren.