Archief

Januari 2009

Browsing

Sinds september 2008 is het aantal .pro registraties bijna vervijfvoudigd. Sinds september is er een nieuw beleid van kracht waardoor .pro voor mensen toegankelijk is. Deze wijziging werpt duidelijk zijn vruchten af.

‘We hebben .pro toegankelijk gemaakt voor miljoenen mensen,’ aldus Catherine Sigmar, general manager van RegistryPro. ‘En dit geeft duidelijke resultaten.’

.pro is dé extensie voor iedereen die professionele diensten aanbiedt.

Er is een voorstel ingediend om een nieuwe extensie te lanceren, namelijk .music. Deze extensie zou bedoeld zijn om muzikanten, artiesten, bands, platenmaatschappijen,… een eigen duidelijke identiteit te geven op het internet. Deze extensie maakt ogenblikkelijk duidelijk waarover de website zal gaan.

Naast mensen die professioneel met muziek bezig zijn, zou deze extensie ook gebruikt kunnen worden door bars, clubs en iedereen die ook maar iets met muziek te maken heeft.

Iedereen die een .music extensie wel ziet zitten, kan het voorstel ondersteunen via music.us

Zoals we reeds eerder vermeldde op deze site heeft de rechtbank een uitspraak gedaan over de 141 beslag genomen domeinnamen die iets te maken hadden met online gambling. Deze uitspraak was in het nadeel van de overheid van Kentucky die de namen in beslag genomen had.

Steve Beshear, gouverneur van Kentucky, gaat echter niet akkoord met deze uitspraak en gaat ertegen in beroep. “De overheid van Kentucky zal zich blijven inspannen om de burgers te beschermen tegen het illegale internet gokken en gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank,’ aldus Beshear. ‘ Uit het aangevoerde bewijs blijkt duidelijk dat illegaal gokken opduikt in Kentucky en dat er door deze activiteiten miljoenen dollars verloren gaan,’ voegt Beshear er nog aan toe.

Hij trekt nu naar de Supreme Court, dat de zaak opnieuw zal herbekijken.

dotMobi, de registry voor .mobi domeinnamen, speelt met het idee om domeinnamen met 1 en 2 karakters te lanceren. Veel is hier echter nog niet over geweten. Wel staat vast dat domeinnamen die een landextensie bevatten niet registreerbaar zullen zijn, be.mobi registreren, is dus geen optie. Een lijst met de 246 beschermde landextensie vindt u hier.

Over de prijs voor zo’n domeinnaam is momenteel ook nog niets bekend. Wat er moet gebeuren als meerdere aanvragen ingediend worden voor dezelfde naam is ook nog niet duidelijk.

Als u interesse zou hebben in een .mobi naam met 1 of 2 karakters, mail dan naar info@bNamed.net

Volledige brief
Volledige brief

Een tijdje geleden berichtten we reeds op deze site dat er voorzichtig moest omgesprongen worden met brieven afkomstig van Domain Renewal Group (DRG). Hetzelfde geldt nu voor brieven afkomstig van Network Media Group (NMG). Zij gaan echter nog een stapje verder dan DRG.

DRG stuurde een brief waarin ze zeiden dat je hen moest betalen om bepaalde domeinnamen te verlengen. In de kleine lettertjes van deze brief werd echter duidelijk dat het niet om een echte factuur ging. NMG stuurt een reminder waarin ze u domeinnamen proberen te verkopen die lijken op uw huidige naam. Hier zijn geen kleine lettertjes meer te bespeuren waardoor het lijkt alsof u met een onbetaalde factuur te maken heeft. Zij gaan dus op een brutalere manier te werk. De boodschap is dan ook om de brieven van NMG te negeren.

Als u alle vragen heeft over uw domeinnaam, adviseren wij u steeds contact op te nemen met uw huidige domeinnaam registrar, omdat die het best in staat zal zijn om u te vertellen wat er echt is en wat niet.

Bij Nominet heeft de non-executive director Jim Davies eergisteren ontslag genomen. Dit gebeurde echter niet zonder slag of stoot. Davies, die in mei 2008, verkozen werd door de Nominet leden, uitte in zijn uitslagbrief valse beschuldigen aan het adres van Bob Gilbert, voorzitter van de Raad van Bestuur van Nominet, en Lesley Cowley, Nominets CEO. Althans dit is de mening van Nominet. Volgens Davies staat hij recht in zijn schoenen.

Bij Nominet kunnen ze echter niet lachen met de uitspraken van Davies. Ze hebben vandaag een rechtszaak aangespannen tegen Davies. Daarnaast ontkennen ze ook alle beschuldigingen die Davies uitte.

De sunrise periode voor het .co.nl domein start op dinsdag 10 februari en loopt tot donderdag 26 februari. Tijdens deze periode kunnen alle houders van merknaam deze registreren onder het .co.nl domein. Ze dienen wel aan volgende voorwaarden te voldoen en volgende informatie vrij te geven:

  1. De domeinnaam die ze wensen te registreren, dient exact dezelfde te zijn als de merknaam.
  2. Ze dienen hun registratienummer op te geven
  3. Het merkenbureau waar ze hun merknaam geregistreerd hebben, moet vermeld worden
  4. Als de aanvrager niet de eigenaar is van de merknaam dient hij op te treden als licentiehouder en de link tussen hem en de eigenaar van de merknaam duidelijk te maken

Domeinnamen die geregistreerd worden tijdens de sunriseperiode zullen de eerste 10 jaar gratis verlengd en vernieuwd worden, op voorwaarde dat ze linken naar een actieve website. Eigenaars die enkel een domeinnaam registreren om hun merknaam te beschermen en deze niet naar een actieve website laten verwijzen, zullen elk jaar wel moeten betalen om hun naam te verlengen en vernieuwen.

Het aantal .be namen is afgelopen jaar met bijna 17% gestegen. Eind 2008 waren er 859.474 domeinnamen geregistreerd bij DNS.be, wat een toename is met 16,7% ten opzichte van 2007 toen er 736.498 namen geregistreerd waren.

‘Hoewel er sprake is van een groei van .be registraties merken we dat de netto groei niet zo hoog ligt als de vorige jaren. .be registraties groeiden met 16,7% wat minder is dan in 2007, toen we een toename van 22% waarnamen ten opzichte van 2006’, zegt Marc Van Wesemael, directeur van DNS.be.

Hoewel de netto groei in 2008 iets lager lag dan in 2007, nam in 2008 het aantal nieuwe registraties van .be namen wel toe. In totaal werden er vorig jaar 222.915 nieuwe namen geregistreerd wat een toename is met 15% ten opzichte van 2007.

Het volledige persbericht van DNS.be kunt u hier nalezen.

Vorig jaar nam de overheid van Kentucky 141 domeinnamen in beslag omdat deze iets te maken hadden met online gambling. Het volledige verslag hierover kunt u hier nalezen.

Nu heeft de rechtbank een definitieve uitspraak gedaan. Er is beslist dat de overheid van Kentucky geen jurisdictie heeft over de domeinnamen omdat domeinnamen geen ‘gambling devices’ zijn zoals deze als verboden omschreven staan in de wet van de staat Kentucky.

Dit is zowel goed, als slecht nieuws voor de eigenaars van domeinnamen. Het goede nieuws is dat de eigenaars van de in beslag genomen domeinnamen hun namen terug krijgen. Het slechte nieuws is dat de uitspraak van de rechtbank enkel betrekking heeft op de staat Kentucky. Welke regels gelden er voor registrars buiten Kentucky? Kan een staat jurisdictie hebben over domeinnamen als deze niet onder Kentuckiaanse wet vallen? Op al deze vragen werd geen antwoord gegeven.

Hier kunt u het volledige vonnis van de rechtbank van Kentucky nalezen.

De Franse overheid heeft een oproep gedaan aan bedrijven om een openbare aanbesteding in te dienen indien ze interesse hebben om de volgende 7 jaar de centrale .fr registry te worden. Momenteel neemt AFNIC deze taak op zich maar de Franse overeid wil duidelijk dat iedereen zijn kans kan wagen.

De oproep tot openbare aanvragen komt als een donderslag bij heldere hemel. Niemand had gedacht dat er een andere partij dan AFNIC in aanmerking zou komen om de centrale .fr registry te zijn.

Bedrijven die interesse hebben, kunnen hun aanbesteding indienen tot en met 8 maart 2009. Als ze bijkomende informatie willen, kunnen ze met hun vragen bij de overheid tot en met 9 februari. De overheid zal alle vragen beantwoorden en deze antwoorden zullen eveneens via www.telecom.gouv.fr openbaar gemaakt worden.

Hier kunt u de oproep tot openbare aanbestedingen van de Franse overheid nalezen.