Archief

Juni 2009

Browsing

Het .yu domein (Joegoeslavië) verdwijnt volledig. Sinds Joegoeslavië uit elkaar viel, was het niet meer mogelijk om de .yu extensie nog te registreren maar reeds bestaande .yu namen werden nog wel ondersteund.

Vanaf 1 oktober verdwijnt de .yu extensie echter volledig. Er zal geen ondersteuning meer geboden worden voor dit domein. Personen die nog een .yu naam bezitten, hebben sinds begin 2008 de mogelijkheid gekregen deze naam om te zetten naar een .rs (Servië) of .me (Montenegro) naam.

Op zich lijkt het logisch dat wanneer een land niet meer bestaat er ook geen extensie meer voorhande is voor dit land maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. Zo kan je bijvoorbeeld nog steeds namen onder de .su extensie registreren. Het .su domein was het domein voor de Sovjet Unie. Hoewel deze unie reeds lang niet meer bestaat, kan je dus nog wel een .su naam registreren.

Dit lijkt hoe langer hoe meer een denkbaar scenario te worden. Uit een rapport dat de World Intellectual Property Organisation (WIPO) enkele dagen geleden bekend maakte, bleek dat er in 2008 8% meer klachten werden ingediend bij WIPO dan in 2007. WIPO is de instantie waar houders van een merknaam een klacht kunnen indienen wanneer hun merknaam geschonden wordt. In 2008 werden er maar liefst 2.329 klachten ingediend, een record.

Uit het rapport bleek ook dat voornamelijk .com namen vaak een punt van discussie vormen. Maar liefst 79% van de in 2008 ingediende klachten betrekking had op .com namen. Voorts blijkt cybersquatting ook een mondiaal probleem te zijn. In 2008 werden er klachten ingediend door mensen uit meer dan 100 verschillende landen. Hoewel de meeste klachten afkomstig zijn uit de Verenigde Staten blijven ook Duitsland, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Canada niet gespaard.

Als we de uitspraken van WIPO dan even van naderbij bekijken, is er toch zeker één verontrustend feit vast te stellen. In 30% van de gevallen slaagt WIPO er niet in tot een uitspraak te komen. Bij de 70% waar wel een uitspraak gedaan wordt, wordt in 85% van de zaken de aanklager in het gelijk gesteld. In 15% van de zaken oordeelde WIPO dat de huidige situatie behouden mocht blijven.

WIPO bestaat sinds december 1999 en had in december 2008 reeds 14.663 klachten behandeld. Bovendien stijgt het aantal klachten elk jaar en volgens Francis Gurry, de algemeen directeur van WIPO, zal deze tendens de komende jaren enkel nog toenemen. ‘ICANN biedt binnenkort de mogelijkheid een persoonlijke extensie te creëren. Dit is een enorme speeltuin voor cybersquatters als de introductie van deze nieuwe extensie niet op een gecontroleerde manier gebeurd,’ aldus Gurry.

En Gurry heeft waarschijnlijk gelijk. Eens het mogelijk is persoonlijke extensies te registreren, zullen velen hun kans willen wagen. Binnenkort krijgen we dus waarschijnlijk extensies zoals .nyc (New York City) of .berlin of .bank of .hotel en ga zo maar door. Als er nieuwe extensies geïntroduceerd worden, betekent dit echter ook dat grote merken hun naam opnieuw onder deze extensie dienen te beschermen. Hoe meer extensies, hoe meer mogelijkheden voor cybersquatters dus om een grote naam te registreren.

De Japanse registry heeft een rapport bekend gemaakt dat bericht over de cijfers van 2008 en het eerste kwartaal van 2009. De grootste gebeurtenis in 2008 vond plaats op 1 maart toen de .jp registraties de kaap van 1 miljoen bereikten. Op 1 maart 2009 stond de teller op een kleine 1.1 miljoen .jp namen. Van een gigantische groei is dus niet echt sprake.

Zeker niet als we even kijken naar het aantal inwoners van Japan. In Japan wonen 127 miljoen mensen. Met 1.1 miljoen geregistreerde domeinnamen is het aantal domeinnamen per hoofd is dus enorm klein. In Japan wordt er dus 0,85 naam per 100 inwoners geregistreerd. Even ter vergelijking, in Nederland worden er per 100 inwoners 28 namen geregistreerd, in België 9 per 100 inwoners.

De Kameroense registry heeft beslist om het .cm te releasen. Zeer binnenkort wordt het dus mogelijk om namen onder de .cm extensie te registreren. De release van dit domein zal in 3 fases gebeuren.

Eerste fase: De sunrise
Deze periode start op 15 juni en loopt tot en met 14 juli. Tijdens deze sunrise kan iedereen die een geregistreerde merknaam bezit deze naam onder het .cm domein registreren. Wat belangrijk is, is dat de merknaamregistratie volledig voltooid dient te zijn. Tijdens deze sunrise dient een domeinnaam ook voor minstens 2 jaar geregistreerd te worden. Als er tijdens deze periode 2 aanvragen zouden binnenkomen voor dezelfde naam, zal de naam toegewezen worden aan de persoon die zijn merknaam als eerste geregistreerd heeft.

Tweede fase: De landrush
Deze periode start op 15 juli en eindigt op 31 juli. Tijdens deze periode kan iedereen die dit wenst een domeinnaam aanvragen. De naam dient weer minstens voor 2 jaar geregistreerd te worden. Als er 2 aanvragen zouden binnenkomen voor deze naam, zullen deze namen via een veiling per opbod verkocht worden. Deze veilingen zullen plaatsvinden vlak na de landrush.

Derde fase: Go-live
De go-live van het .cm domein start op 1 augustus. Tijdens de go-live kan iedereen die dit wenst een domeinnaam onder de .cm extensie registreren. Vanaf de go-live kunnen .cm domeinnamen ook per jaar geregistreerd worden. Aanvragen tijdens de go-live zullen behandeld worden op basis van het first come, first served principe.

De gehele DNS root gaat dit jaar nog over op DNSSEC, dit om de beveiliging te verhogen. DNS is eigenlijk het telefoonboek van het Internet. Als je een domeinnaam ingeeft, kom je op een bepaalde site terecht omdat deze naam wordt omgezet naar een ip-adres. Het is DNS die deze omzetting realiseert, DNS vertaalt de domeinnaam dus naar een ip-adres.

Het huidige systeem is echter verre van waterdicht. Op zich niet verwonderlijk want het huidige DNS systeem doet al ongeveer 30 jaar dienst. 30 jaar geleden was de groep van Internetgebruikers en – aanbieders echter een stuk kleiner en werd er meer uitgegaan van vertrouwen. Deze dagen zijn echter voorbij. Daarom wordt er nog dit jaar overgeschakeld op DNSSEC.

DNSSEC zal de veiligheid verhogen daar het digitale handtekeningen gaat toevoegen om DNS-verzoeken na te gaan. Dit zou beveilingsproblemen zoals de beruchte “Kaminsky-lek” definitief uit de wereld moeten helpen. Door zijn onderzoek toonde Kaminsky aan dat het via een bug in de beveiliging van DNS perfect mogelijk was domeinnamen en internetapplicaties te kapen. Deze bug zou een goudmijn kunnen zijn voor kwaadwillende personen die op deze manier zonder problemen mensen kunnen omleiden naar malafide sites en daar bijvoorbeeld creditcard gegevens gaan kopiëren. DNSSEC is de oplossing voor dit probleem op langere termijn.

Het allereerste domein dat overschakelt naar DNSSEC is het .org domein. De overstap is nu begonnen en geleidelijk aan zullen dus alle .org leveranciers overschakelen naar DNSSEC. Het is de bedoeling deze omschakeling afgerond te hebben in 2010.

vlagindoSinds kort biedt bNamed local presence aan voor de .co.id extensie (Indonesië). Hierdoor wordt het heel wat gemakkelijker om deze extensie te registreren. De enige andere voorwaarde om een Indonesisch domein te registreren is dat de domeinnaam overeen dient te stemmen met de bedrijfsnaam of de geregistreerde merknaam van de aanvrager. Dit kan dankzij onze local presence nu ook voor bedrijven buiten Indonesië.

bNamed biedt naast local presence in Indonesië ook nog local presence aan in 34 andere landen waaronder Frankrijk, Noorwegen, Singapore, Uruguay, Brazilië,…

Het Argentijnse ministerie van buitenlandse zaken heeft besloten het aantal .com.ar en .org.ar namen per registrant te beperken. De reden hiervoor is dat ze merken dat veel van deze namen geregistreerd worden zonder dat ze effectief gebruikt worden. De Argentijnse regering is dit beu en heeft daarom besloten het aantal .com.ar en .org.ar namen per registrant te beperken tot 200 namen.

bNamed.net biedt local presence aan binnen Argentinië. Deze beperking heeft hier echter geen invloed op daar de naam geregistreed wordt op naam van de echte eigenaar en voor de local presence enkel een lokaal administratief contactpersoon wordt opgegeven.