Archief

Juli 2009

Browsing

Morgen begint de laatste fase van de release van de .cm extensie, de zogenaamde go-live. Deze fase werd vooraf gegaan door de sunrise en de landrush. Beide fasen waren een groot succes, er werden veel .cm registraties geteld. Jammer genoeg blijkt deze extensie ook een speeltuin te zijn voor cybersquatters die in deze extensie een ideale variant zien voor het .com domein. Het is daarom ook aan te raden uw .com naam onder het .cm domein te registreren om deze te beschermen tegen cybersquatters.

Derde fase: Go-live
De go-live van het .cm domein start op 1 augustus. Tijdens de go-live kan iedereen die dit wenst een domeinnaam onder de .cm extensie registreren. Vanaf de go-live kunnen .cm domeinnamen ook per jaar geregistreerd worden. Aanvragen tijdens de go-live zullen behandeld worden op basis van het first come, first served principe.

Morgen gaat de tweede fase in de release van de .mx extensie van start, de zogenaamde quiet period. Deze loopt van 1 augustus tot en met 31 augustus. Tijdens deze fase zal de .mx registry de aanvragen die gebeurden tijdens de grand father period verder bekijken. Ze zullen nagaan of de persoon die de aanvraag indiende ook werkelijk recht heeft op de naam en of er geen twee aanvragen voor dezelfde naam zijn binnengekomen. Na de quiet period zou dus iedereen die een aanvraag voor een .mx naam heeft ingediend tijdens de grand father period in principe moeten weten of hij/zij de naam krijgt toegewezen.

De quiet period zal gevolgd worden door de initial registration period. Deze gaat 1 september van start en loopt tot en met 31 oktober. Tijdens de quiet period bestaat er echter al wel de mogelijkheid om een .mx naam te pre-registreren, deze pre-registraties zullen dan vanaf 1 september behandeld worden door de .mx registry. Tijdens de initial registration period kan iedereen die dit wenst een .mx naam registreren en zullen de aanvragen behandeld worden via het first come, first served principe.

Er dient wel met 1 zaak rekening gehouden te worden. Tijdens de initial registration period zullen er verschillende prijzen gehanteerd worden door de .mx registry. De prijs voor een .mx naam die aangevraagd wordt op 1 september zal beduidend hoger liggen dan een aanvraag die pas op 2 september gebeurt. Dit is ook belangrijk om weten indien u uw naam reeds tijdens de quiet period wenst te pre-registreren. Al de aanvragen die gebeuren tijdens de quiet period zullen vanaf 1 september naar de registry worden doorgestuurd en vallen daardoor wel onder de hoogste prijscategorie. Na 1 september zal de prijs geleidelijk aan verlaagd worden tot en met 31 oktober 2009. U dient zichzelf dus de vraag te stellen hoe belangrijk het is dat u een bepaalde .mx naam kan registreren. Als u de pre-registratie doet tijdens de quiet period betaalt u meer maar als u wacht tot 2 september is de kans groot dat iemand anders de naam reeds geregistreerd heeft daar het first come, first served principe wordt toegepast.

Het Nederlandse OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit) heeft een Nederlandse ‘hardnekkige spammer’ een boete opgelegd van maar liefst €250.000. Deze boete is opgedeeld in 2 delen: €150.000 voor het versturen van spam e-mails en €100.000 voor het niet mee versturen van een uitschrijflink. Bovendien wordt er een dwangsom van €5.000 per dag gevorderd voor elke dag dat hij doorgaat met het versturen van spam e-mails. Dit bedrag kan ook nog eens oplopen tot een maximum van €100.000.

De spammer in kwestie heet Reinier Schenkhuizen. Volgens de OPTA heeft de man minstens 21 miljoen spam mails verstuurd. In 2005 kreeg hij reeds een waarschuwing van OPTA ivm het versturen van spam. Deze waarschuwing legde hij naast zich naar waardoor de OPTA zich nu genoodzaakt ziet een boete op te leggen.

De mails die hij verstuurde, bevatten reclame voor de website adverterenisgratis.nl van Serinco Benelux, een éénmanszaak. De mails werden verzonden via de Internet Promo Service van Serinco, een e-mail service waarmee massaal veel e-mails tegelijkertijd kunnen verstuurd worden.

De OPTA vindt het normaal dat ze Schenkhuizen zo een hoge boete hebben opgelegd.’ De man had reeds een waarschuwing gekregen in 2005 maar ging gewoon door met het verzenden van spam e-mails,’ aldus OPTA. ‘Daarnaast heeft de heer Schenkhuizen gedurende een kleine 5 jaar spamberichten verstuurd, wat een ontzettend lange periode is. Gedurende deze periode zijn er ook nog eens 397 klachten binnengelopen tegen hem. Al deze factoren hebben meegespeeld in onze beslissing,’ besluit OPTA.

Half juni ging de release van het .cm domein (Kameroen) van start. Na de sunrise periode bevinden we ons ondertussen in de landrush. Tot nu toe lijkt het .cm domein een groot succes te zijn. Het spijtige aan deze zaak is dat cybersquatters een groot aandeel in dit succes hebben.

Cybersquatters zien .cm als een goed alternatief voor bekende .com namen. Vaak zijn mensen te snel met het intypen van een domeinnaam. De fout tussen .com en .cm wordt dan ook snel gemaakt en daar willen cybersquatters van profiteren. Op dat gebied is het .cm domein een grote speeltuin voor hen. En dat lijkt te lukken ook. Zo werd de naam google.cm reeds geregistreerd en worden er hier reeds 20.000 hits per dag geteld.

Bedrijven worden daarom ook aangeraden hun .com naam zo snel mogelijk onder de .cm extensie te registreren teneinde alle problemen met cybersquatters te voorkomen.

Het volledige artikel over hoe interessant de .cm extensie voor cybersquatters is, vindt u hier.

vlagkameroen1Morgen gaat de landrush voor .cm namen (Kameroen) van start. Deze loopt tot en met 31 juli. De eerste fase van de release van deze extensie, de zogenaamde sunrise, was een groot succes aangezien veel mensen in het .cm domein een alternatief zagen voor een .com naam. Vanaf morgen gaat dus de tweede fase van start. De landrush wordt nadien ook nog gevolgd door de go-live.

Tweede fase: De landrush
Deze periode start op 15 juli en eindigt op 31 juli. Tijdens deze periode kan iedereen die dit wenst een domeinnaam aanvragen. De naam dient  minstens voor 2 jaar geregistreerd te worden. Als er 2 aanvragen zouden binnenkomen voor deze naam, zullen deze namen via een veiling per opbod verkocht worden. Deze veilingen zullen plaatsvinden vlak na de landrush.

Derde fase: Go-live
De go-live van het .cm domein start op 1 augustus. Tijdens de go-live kan iedereen die dit wenst een domeinnaam onder de .cm extensie registreren. Vanaf de go-live kunnen .cm domeinnamen ook per jaar geregistreerd worden. Aanvragen tijdens de go-live zullen behandeld worden op basis van het first come, first served principe.

Rusland is een land in volle expansie. Het is dan ook nu het uitgelezen moment om de Russische markt te betreden. En dit kan aan de hand van een .ru naam.

Om u op weg te helpen, biedt bNamed tot en met 31 juli .ru namen aan voor slechts €10! Hierbij vindt u uw promotiecode om van deze actie te kunnen genieten: RUJU10

Dus surf snel naar onze site, bestel uw .ru naam, geef de promtiecode in op de betaalpagina en geniet van dit voordelige aanbod!

De afgelopen dagen kregen we van verschillende van onze klanten te horen dat ze facturen ontvangen hadden van Domain Renewal Group met de vraag hun .com of .net naam te vernieuwen. Ga hier niet op in! Deze brief probeert je te misleiden. Ze laten uitschijnen dat je dient te betalen om de naam te verlengen maar eens je betaald hebt, heb je je naam ook naar hen overgedragen.

Als u alle vragen heeft over uw domeinnaam, adviseren wij u steeds contact op te nemen met uw huidige domeinnaam registrar, omdat die het best in staat zal zijn om u te vertellen wat er echt is en wat niet.

Enkele maanden geleden waarschuwden we via deze site ook reeds voor facturen van deze groep. Het volledig verslag daaromtrent vindt u hier.

vlagfinland1bNamed biedt vanaf nu ook local presence aan in Finland. Hierdoor worden .fi domeinnaam registraties mogelijk. Om een .fi domein te registreren, dien je echter nog wel aan een andere voorwaarde te voldoen. Je dient over een in Finland geregistreerde merknaam te beschikken. Personen met een Europese geregistreerde merknaam komen hier dus ook voor in aanmerking. Een .fi naam dient ook voor minstens 3 jaar geregistreerd te worden.

Finland is reeds het 36ste land waar bNamed local presence aanbiedt naast onder andere: Noorwegen, Argentinië, Singapore, Indonesië,…