Archief

November 2008

Browsing

De recente uitspraak van WIPO in de ITT-Barton-zaak kan een belangrijk precedent scheppen voor toekomstige geschillen tussen houders van een geregistreerd merk en verkopers van hun producten. In dit geval werd geacht dat een bedrijf dat online ITT-Barton producten verkoopt, rechtmatige belangen heeft op het gebruik van de woorden “ITT Barton”. Het mag dus ook domeinnamen gebruiken met die termen in de naam, zelfs al zijn ze niet erkend als dealer door de merknaamhouder.

De domeinnamen waar deze zaak om draaide zijn  ittbarton.com, itt-barton.com en 11 andere domeinnamen waarin het “iitbarton” voor komt. De houder van de domeinnamen is een bedrijf “DPI” genaamd dat zich bezig houdt met de verkoop en reparatie van tweedehands ITT Barton onderdelen. DPI is niet erkend als dealer door ITT.

Zoals met ieder geschil omtrent een domeinnaam, dient de klager (in dit geval ITT) te bewijzen dat de houder van de domeinnaam in strijd is met 3 regels:

  1. De domeinnamen is verwarrend gelijkend met de merknaam
  2. De domeinnaamhouder heeft geen enkel recht of gewettigd belang bij de domeinnamen
  3. De domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd

WIPO aanvaardt dat de domeinnamen verwarrend veel gelijkenis vertonen met het merk “ITT”.

Wat betreft punt 2) en 3) besluit WIPO evenwel in het voordeel van de domeinnaamhouder. Dit was grotendeels gebaseerd op een eerdere uitspraak uit 2001. De interpretatie van deze uitspraak is hierbij echter verruimd. In de uitspraak van 2001 ten aanzien van de domeinnaam okidataparts.com, werd alleen beslist dat het aan een geautoriseerde reseller toegestaan is om een domeinnaam te bezitten met daarin de naam van de goederen die zij verkopen (ook al is dit een geregistreerde merknaam). Het recente besluit past dit nu ook toe op iedere onderneming die zulke goederen aanbiedt.

We zien vrij regelmatig situaties waarin de houder van een merknaam een dealer van hen dwingt om zijn domeinnaam af te geven omdat in die naam de merknaam voorkomt. De meeste van deze transacties vinden plaats na een eenvoudig “vriendelijk verzoek” naar de domeinnaamhouder. Dus zonder de noodzaak om een dispuut resolutie op te starten. Maar in de toekomst, zou het wel eens kunnen dat domeinnaamhouders meer weerstand zullen bieden indien zij op de hoogte zijn van deze uitspraak.

Dit is zeker een les voor houders van een geregistreerde merknaam. Soms wordt verondersteld dat het hebben van een merknaam betekent dat het defensief registreren van domeinnamen niet meer nodig is. Maar deze uitspraak bewijst dat de merknaam alleen geen bescherming biedt op het gebied van domeinnaamregistraties.

Hoewel er een wijze les in zit voor merknaamhouders, is de uitspraak zeker geen open deur voor cyber squaters. WIPO komt naar voor met strikte voorwaarden waaraan de houder van de domeinnaam moet voldoen.
Het is bijvoorbeeld niet toegestaan “to corner the market”. Dat betekent dat het niet toegestaan is om zowat alle mogelijke versies van de merknaam vast te leggen, waardoor er voor de houder van de merknaam eigenlijk geen goed alternatief meer over blijft.
De domeinnaamhouder moet ook daadwerkelijk gebruik maken van de domeinnaam om die bepaalde producten te verkopen. En alleen die goederen mogen aangeboden worden op die website. De website moet ook duidelijk laten zien dat het niet de officiële website van de merkhouder is.

Daar komt nog bij dat in dit geval de houder van de domeinnaam reeds ITT Barton producten verkocht voordat ze daadwerkelijk deze domeinnamen registreerden. Dus als je eerste iemand anders merknaam als domeinnaam registreert en nadien denkt veilig te zijn door dan ook maar hun producten op die website aan te bieden, dan zou dat wel eens anders uit kunnen draaien.

Het zou bovendien kunnen dat WIPO in dit geval ook ingecalculeerd heeft dat de houder van de merknaam de naam “ITT-Barton” eigenlijk al verschillende jaren niet meer gebruikte. De productie onder de naam “Barton” werd enkele jaren geleden gestopt. Daarom ook dat DPI enkel tweedehands ITT-Barton producten verkoopt…

U kunt het volledige rapport nalezen op
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2008/d2008-0936.html
De Oki data part-uitspraak kan gevonden worden op
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0903.html

Vanwege een belangrijke upgrade, zal de .be-registry off-line zijn vanaf dinsdag 25 november 2008 14:00 uur tot ongeveer 24 uur later.

Actieve domeinnamen zullen hiervan geen hinder ondervinden. Maar acties op .be-domeinnamen zullen in die periode niet mogelijk zijn (zoals updates of nieuwe domeinnaam-registraties).

Als u uw .be-domeinnaam via bNamed.net beheert, dan zal je niet veel verschil merken. Alle aanvragen worden in een wachtrij geplaatst en uitgevoerd zodra de registry weer online is. Dus het zal enkel langer duren voor een aanvraag verwerkt is.

De internet provider McColo werd afgelopen woensdag off-line gehaald door twee van haar uplink providers. Onderzoeken hadden namelijk uitgewezen dat door McColo reusachtig netwerk van botnets werd bestuurd dat verantwoordelijk zou zijn voor zowat 50% van alle spam.

Afgelopen zaterdag is McColo er echter in geslaagd om opnieuw tijdelijk toegang tot het internet te krijgen via een nieuwe provider (Telia.net). Waarom deze upstream provider bereid was om McColo verder te helpen is onzeker. De meeste commentaren vermoeden dat “veel geld” of “onkunde” aan de oorzaak liggen.

Tegen zondag was Telia overspoeld door klachten van veiligheid experts en derden, waarna de uplink voor McColo opnieuw verdween. Tegen die tijd, was McColo echter wel in staat geweest om een boodschap uit te sturen naar een grote hoeveelheid van de computers die ze hadden gekaapt, waarin hen opgedragen wordt om vanaf dan opdrachten te aanvaarden vanuit een datacenter in Rusland.

Tot nu toe is de hoeveelheid spam nog niet merkbaar terug toegenomen. Deze staan nog steeds op min of meer hetzelfde niveau als waar ze donderdag stonden net nadat McColo net was stilgelegd. Tenminste, dat is wat we zien op onze servers en de grafieken van Spamassing lijken te wijzen op hetzelfde.

Meer informatie over http://blog.fireeye.com/

Een week nadat in België alle exemplaren van het weekblad Humo uit de winkelrekken gehaald moesten worden omdat een rechter de inhoud ervan wilde censureren, vindt er in Duitsland iets gelijkaardig plaats met de domeinnaam Wikipedia.de.

De site http://www.wikipedia.de verwees tot voor kort gewoon naar http://de.wikipedia.org. Op de Wikipedia pagina over de parlementariër Lutz Heilmann wordt oa. vermeld dat deze vroeger medewerker geweest is van de Stasi en dat die dat stuk van zijn verleden heeft proberen te verbergen na de val van de Berlijnse muur.

Via een gerechtelijk bevel is Lutz Heilmann er in geslaagd om de eigenaar van wikipedia.de te dwingen die naam niet langer meer te laten verwijzen naar de Duitstalige versie van Wikipedia. De inhoud van het gewraakte artikel is echter wel nog steeds beschikbaar op http://de.wikipedia.org/wiki/Lutz_Heilmann

Door de immense response die hierop gekomen is vanuit de internetgemeenschap, zou de Duitse parlementariër ondertussen wel tot inkeer gekomen zijn en heeft hij zijn excuses aangeboden voor het opstarten van de rechtszaak. De Duitse versie van Wikipedia zou vrij snel weer beschikbaar moeten zijn via de .de-domeinnaam.

De hoeveelheid spam die arriveert op de servers daalt met meer dan 50%

Gebaseerd op bewijsmateriaal verzameld door The Washington Post verslaggevers en de veiligheidsindustrie is de internettoegang van de hosting provider McColo Corp uit San Jose, Californië afgesneden. Ten minste twee grote uplink providers (Global Crossing en Hurricane Electric) hebben hun dienstverlening voor McColo stopgezet. Er wordt van uitgegaan dat dit goed is voor zo’n 90% tot 100% van de volledige netwerk-capaciteit van McColo.

McColo bleek verantwoordelijk te zijn voor het besturen van één van de grootste botnets in de wereld (zo niet dé grootste). Dergelijke botnets bestaan voornamelijk uit computers die geïnfecteerd zijn door virussen. Hierdoor kunnen ze misbruikt worden om spam door te sturen. Spammer sturen hun e-mails via deze botnets om sporen uit te wissen die zouden kunnen leiden naar hun echte netwerk. In dit geval hebben de onderzoekers echter wel gezien wie de echte bron van al dit verkeer was: de firma McColo.

De netwerkverbinding van McColo werd verbroken op dinsdagavond. Spam logs op onze servers bevestigen dat dit een aanzienlijk verschil maakte. De hoeveelheid spam daalde met 48%. Andere rapporteren spreken van een verschil dat schommelt tussen 40 en 60%. Het verschil is ook duidelijk te zien op de grafiek gepubliceerd door spamcop.net van de spam-meldingen die zij ontvangen. Hier zie je een daling van 20 tot 30 berichten tot ongeveer 10 berichten per seconde.

Vraag is nu hoe lang deze daling zal aanhouden. Wanneer Atrivo offline ging in september, daalde het aantal spamberichten ook aanmerkelijk. Maar die spammers hebben andere manieren gevonden om opnieuw hun activiteiten te ontplooien. Een paar dagen later zat het aantal spamberichten weer op het oude niveau. Verwacht wordt dit deze keer ook slechts een tijdelijk effect zal hebben. Maar in ieder geval wordt het de spammers nu toch niet te gemakkelijk gemaakt.

Binnenkort is het mogelijk om domeinnamen met slechts 1 teken te registreren onder het .sg domein en al zijn varianten (.com.sg, .org.sg, .net.sg, .edu.sg, .gov.sg, .per.sg). Met maar 1 teken heb je natuurlijk niet zo veel verschillende namen om te registreren. Er zijn maar 26 letters en 10 cijfers.

De registraties zullen als volgt in zijn werk gaan. Van 1 december tot 5 januari kan iedereen die interesse heeft een aanvraag indienen voor een domeinnaam met slechts 1 teken. Vanaf 9 januari kan dan iedereen die een aanvraag heeft ingediend mee bieden op de naam die hij/zij wenst te registreren. Degene die het meeste biedt, krijgt de naam. Enkel houders van een geregistreerde merknaam die ook maar uit 1 teken bestaat, kunnen claimen dat zij prioriteit dienen te krijgen bij het registreren van een domeinnaam.

.sg wordt hiermee één van de weinige extensies waarbij het mogelijk is domeinnamen met slechts 1 teken te registreren. Jaren geleden was dit ook even mogelijk onder .com maar sinds 1993 is het voor deze extensie evenals voor .org en .net niet meer mogelijk domeinnamen met 1 teken te registreren. Er zijn echter een paar gelukkigen die voor 1993 een naam met 1 teken konden registreren. Een voorbeeld hiervan is www.x.com die toebehoort aan Paypal. Deze site wordt nog gesupported maar wordt door Paypal momenteel gebruikt als testomgeving. Een ander voorbeeld is www.z.com, gebruikt door Nissan.

Op de website van de .sg registry vindt u meer informatie terug over de registratie van domeinnamen met slechts 1 teken.

Dinsdag 18 november start de sunrise voor het nieuwe domein .co.nl. bNamed biedt de mogelijkheid tot pre-registratie voor deze extensie. Hieronder vindt u de verschillende fases voor deze sunrise.

1) Van 18 november tot 15 januari: grandfather period

Tijdens deze periode kunnen de eigenaars van een geregistreerde .nl naam deze naam exclusief onder het .co.nl domein registreren.

2) Van 10 februari tot 26 februari: registered trademarks

Domeinnamen die niet tijdens de Grandfather zijn vastgelegd kunnen alsnog door de houders van een geregistreerd merkrecht worden geclaimd tijdens deze tweede fase van de procedure.

3) Van 17 maart tot 31 maart: landrush

Tijdens de landrush kan iedereen die dit wenst één of meerdere .co.nl namen registreren.

4) Vanaf 15 april: Go live

Vanaf deze dag kan iedereen een nog beschikbare .co.nl naam registreren. Indien meerdere personen dezelfde naam wensen te registreren, zal het first come first served principe toegepast worden.

Belangrijk om weten is dat deze extensie niet verdeeld wordt door SIDN (.nl registry) maar door de eigenaar van .co.nl. Deze extensie is voornamelijk interessant voor bedrijven wiens website bezocht worden door personen uit landen waarin .co sowieso in de domeinnaam vermeld wordt zoals het Verenigd Koninkrijk (.co.uk), Nieuw Zeeland (.co.nz), Kroatië (.co.kr),… Internet gebruikers uit die landen hebben de gewoonte om “.co” voor de landextensie te kleven en doen dat soms ook voor landextensies waarbij dat niet de bedoeling is.

De winter lijkt te worden gezien als de uitgelezen moment voor registries om hun product te promoten. Wij hebben dit in het verleden een paar keer gezien met acties georganiseerd door de .be-registry. In de komende weken zullen zowel de .nl- als de .eu-registry campagne voeren ter promotie van hun TLD.

Aangezien gigantische middelen nodig zouden zijn voor EURid om alle potentiële registranten in de Europese Unie aan te spreken, starten ze hun initiatief in de vorm van niche-campagnes die gericht zijn op specifieke sectoren.

In november zijn er drie online campagnes die vooral gericht zijn op de transport- en logistieke sector, de marketing sector en het “EU-dorp”, dat organisaties en bedrijven geclusterd rond Brussel groepeert. Deze sectoren werden geselecteerd als degenen die duidelijk baat hebben bij gebruik van een .eu-domeinnaam. Een voorbeeld banner wordt hieronder weergegeven. Door er op te klikken word je naar de speciaal hiervoor ontworpen website www.goingfor.eu gestuurd.

Tijdens de maand december lanceert EURid een innovatieve affichagecampagne in de vertrekhal van Terminal A van de luchthaven van Brussel. In totaal zullen 32 posters mensen aanmoedigen om na te gaan of een .eu-domeinnaam die ze zouden willen nog beschikbaar is. Dit zullen ze via een sms-bericht kunnen controleren.

De .nl-registry richt zich op kleine bedrijven (zelfstandigen) en particulieren. Zij hebben verschillende banners, afhankelijk van de doelgroep en zal ook gebruik maken van radioreclame op een nationale Nederlandse radio station (538). De actie periode loopt van 10 november tot eind december.

Er is ook een speciale website voor deze actie.

De .nl-campagne wordt gecombineerd met een loterij. Elke week maakt een eigenaar van een nieuw geregistreerde .nl-naam (die zich aangemeld heeft voor de loterij via een speciale website) kans om een vlag te winnen met de zijn .nl-naam op. De eerste winnaar ontvangt bovendien extra promotie voor zijn domeinnaam, want deze zal verspreid worden via een persbericht en op andere manieren gebruikt worden om de verdere campagne te promoten.

Deze week houdt ICANN een meeting in Caïro. Een van de zaken die op deze meeting besproken zal worden, is de prijs voor een eigen extensie. Momenteel ligt het volgende voorstel op tafel. Als je een eigen extensie aanvraagt, dien je hiervoor €150.000 op tafel te leggen. Dit bedrag dient onmiddellijk betaald te worden bij het indienen van de aanvraag. Wordt je aanvraag geweigerd en vraag je een herziening aan dan dien je hiervoor €40.000 neer te tellen. Eenmaal je aanvraag wordt goedgekeurd dien je elk jaar €60.000 aan ICANN te betalen voor het onderhoud van deze extensie. Met dit scenario kost een eigen extensie dus zeker €210.000.

Deze prijzen zijn nog vatbaar voor discussie maar ICANN vertrekt wel van het principe dat de prijs voor een eigen extensie moet opwegen tegen de kosten. Een andere belangrijke kanttekening is dat de kosten niet ophouden nadat je €210.000 betaald hebt. Er zijn verschillende extra kosten zoals de tijd en werk die in het osptellen van het aanvraagdossier kruipen, het opzetten van een technische name-server infrastructuur.

Als Vlaaderen de extensie .vla of .flanders wenst te registreren moet er naast een dossier en het opzetten van een technische infrastructuur ook een organisatie opgericht worden die deze extensie zal exploiteren.

De definitieve prijs voor een eigen extensie ligt nog niet vast maar het ziet er wel naar uit dat het een dure grap wordt.

Het volledige artikel kunt u nalezen op de site van ICANN.

Onlangs werd bij SIDN (de .nl registry) de drie miljoenste .nl naam geregistreerd. Deze extensie doet het dus bijzonder goed. Toch zouden er volgens SIDN nog veel meer .nl namen geregistreerd kunnen worden. Onderzoek toont immers aan dat veel mensen, voornamelijk Nederlanders, wel de intensie hebben een .nl naam te registreren maar dit niet doen.

Daarom start de .nl registry binnenkort met een grote reclamecampagne om iedereen bewust te maken van de .nl extensie. Deze campagne zal bestaan uit posters, advertenties,… en zal voornamelijk zichtbaar zijn in Nederland.