Archief

Oktober 2008

Browsing

ICANN, de organisatie die waakt over alles wat met domeinnaam-registraties te maken heeft, heeft de erkenning van “EstDomains” beëindigd. Deze registrar uit Estland is vooral bekend omdat ze erg populair zijn bij internetcriminelen. Een redelijk groot aantal domeinnamen die worden gebruikt voor phishing of spam werden geregistreerd via deze Estse registrar. Hoewel we geen concreet bewijs kunnen vinden gaat in de wandelgangen bovendien het gerucht rond dat EstDomains nauwer betrokken was bij die spampraktijken dan enkel het registreren van de domeinnamen.

Door deze actie van ICANN zal EstDomains niet langer in staat zijn om gTLD’s rechtstreeks bij de registries te kopen. Zulke gTLD’s zijn bijvoorbeeld .com, .net, .org, .biz, .info, .asia, …
EstDomains is ook een .eu-registrar. Het is nog niet duidelijk of EURid ook actie zal ondernemen tegen EstDomains.

De rede voor beëindiging van de overeenkomst blijkt echter geen direct direct verband te hebben met de  spam-relaties van EstDomains. ICANN geeft als rede voor de beëindiging van het contract een veroordeling van de president van EstDomains in Estland. Die is daar schuldig bevonden aan fraude, het witwassen van geld en vervalsing van documenten. Als die fraude eigenlijk internetfraude was, heeft het dus misschien toch nog iets met die spampraktijken te maken.

Wat de reden ook is, het zal er mogelijk toch een klein beetje toe bijdragen dat het internet een veiligere plaats wordt. Meer dan 275.000 domeinnamen zijn herbij betrokken.

We kregen reeds van verschillende kanten vragen omtrent mailtjes die melden dat hun domeinnaam met valse informatie geregistreerd zou zijn. De mail vraagt om de gegevens na te kijken en/of te corrigeren. En dreigt met het verwijderd worden van de domeinnaam als je niet snel reageert.

De mailtjes zien er uit alsof ze afkomstig zijn van “eNom”, maar zijn eigenlijk vervalsingen. Zelfs een vrij goed gelukte vervalsing zelfs, van de echte e-mail die je zou kunnen krijgen als je domeinnaam inderdaad met (naar verluid) valse informatie geregistreerd zou zijn.

Eén van de meest opvallende zaken waaruit direct blijkt dat het een vervalsing is, is dat de domeinnaam waar het om zou gaan nergens in de e-mail vermeld wordt. In een echte melding dat je Whois-informatie incorrect zou zijn, zou natuurlijk wel gewoon de domeinnaam staan waar het om gaat.

Als je toch twijfelt, stuur de mail dan even door naar ons. We kijken het graag verder na.

Als we peilingen mogen geloven, wordt Barack Obama de volgende president van de Verenigde Staten. Ook de domeinnaam markt lijkt de peilingen te volgen. Er worden immers opvallend meer domeinnamen geregistreerd waarin de naam Obama verschijnt dan namen de naam McCain opduikt. Ook bij het registreren van domeinnamen blijkt Obama dus populairder.

Een aantal van deze namen zijn geregistreerd door de campagneleiders van de presidentskandidaten zelf. De andere namen zijn ondermeer geregistreerd door politieke bewegingen en merchandising websites. Op andere sites zijn ook ironische en satirische sketches terug te vinden.

Ook sites die linken naar geweldadige of seksuele onderwerpen hebben de namen van de presidentskandidaten en running mates geregistreerd. Het zijn hoofdzakelijk Obama en Palin die hun naam voor deze doeleinden misbruikt zien worden, voor McCain en Biden is dit minder het geval.

Hoewel de candidaten hun best doen om hun namen op internet zelf te beschermen, is Sarah Palin daar blijkbaar niet in geslaagd. Sarahpalin.com behoort momenteel toe aan iemand anders. Nog maar eens het bewijs dat je best niet te lang wacht voor je namen die belangrijk voor je zijn, voor jezelf registreert.

Op donderdag 6 november treedt er een nieuw beleid in werking om .si namen te registreren. Arnes (.si registry) heeft de regels om een .si te kunnen registreren versoepeld. Vanaf 6 november kan iedereen die dit wenst een .si naam registreren. Er is geen local presence meer vereist. Bovendien kan iedereen zo veel namen registreren als hij/zij zelf wil, er is geen maximum aantal meer.

Wij raden echter aan om voor 6 november uw naam onder .si reeds aan te vragen. bNamed biedt nu reeds .si-registraties aan door middel van een lokale partner. Registreer dus best nu reeds uw .si-domeinnaam. We verwachten dat vanaf 6 november een groot aantal waardevolle .si-namen ingenomen zullen worden door personen die daarvoor eerder niet de kans hadden wegens de strenge regels.

Op de site van Arnes vindt u ook meer informatie terug aangaande het nieuwe beleid.

Begin december start de sunrise periode voor .tel namen. Telnic (de .tel registry) wil door dit initiatief een waardige concurrent worden voor de Witte en Gouden Gids. Maar wat houdt zo een .tel naam exact in en wat zijn de voordelen?

Om te beginnen biedt .tel aan iedereen de mogelijkheid zijn of haar contactgegevens te centraliseren. Eens u een .tel naam geregistreerd hebt, kan u uw adres, telefoon- en faxnummer, e-mail, gsm,… kortom al uw contactgegevens op één plaats verzamelen. Op deze manier bespaart u iedereen die uw gegevens wil terugvinden (klanten, leveranciers,…) enorm veel tijd.

Belangrijk om weten is dat er aan een .tel naam geen website gekoppeld wordt. Hoe gaat alles dan in zijn werk? U registreert een .tel naam en plaatst uw contactgegevens onder deze naam. Personen die uw contactgegevens willen raadplegen, kunnen dit doen via hun iPhone of Blackberry. Ze krijgen alle informatie te zien en met een simpele druk op de knop kunnen ze u contacteren.

Het voordeel van geen website te hebben, is dat uw .tel naam niet beheerd hoeft te worden door een IT afdeling. U kan zelf in enkele minuten alle informatie updaten, aanvullen of verwijderen. Ook aan de privacy is gedacht. Telnic biedt u de mogelijkheid te werken met ‘access levels’. U bepaalt zelf wie welke informatie te zien krijgt. Zo kunt u instellen dat uw klanten enkel de contactgegevens van uw bedrijf te zien krijgen terwijl uw vrienden en familie ook uw privé-adres en telefoonnummer kunnen terugvinden via uw .tel naam.

Volgens Telnic is de kans reëel dat er een ware strijd zal losbarsten om bepaalde .tel namen als eerste te registreren. En dat zou kunnen kloppen, beeld u maar eens in dat u erin slaagt hotels.tel te registreren. De kans is groot dat de meeste hotels willen dat iedereen hun contactgegevens via deze naam kan raadplegen.

Een aantal firma’s hebben een manier gevonden om de .tel namen nog verder uit te diepen. Zo is Digitrad, een Parijse firma, van plan een multimediaal telefoonnummer aan te bieden. U zal dan steeds te bereiken zijn op het toestel dat zich het dichtste in uw buurt bevindt (uw bureautoestel, uw gsm,…).

Via bNamed kunt u intekenen voor de pre-registraties van .tel namen. Via deze link vindt u eveneens de prijzen voor de pre-registraties terug.

Business week besteedt deze week ook ruimschoots aandacht aan de .tel namen.

Zoals eerder reeds vermeld op deze site biedt ICANN binnenkort de mogelijkheid aan een persoonlijke extensie te registreren. Een tijd geleden had Vlaams parlementslid Mark Demesmaeker (N-VA) de vraag gesteld of Vlaanderen een eigen extensie zou krijgen. Dinsdag heeft Vlaams minister-president Kris Peeters positief op deze vraag geantwoord. De Vlaamse regering heeft beslist dat Vlaanderen een eigen extensie krijgt.

Wat het Vlaamse alternatief moet worden voor .be en .com is echter nog niet meteen duidelijk, .vla, .fla, .vln of .vlaanderen. Wat wel vaststaat, is dat .vl geen optie is aangezien domeinextensies met 2 letters voorbehouden zijn voor erkende onafhankelijke staten. Demesmaeker zelf is alvast voorstander van .vla. Wij zijn alvast benieuwd wie er dan als eerste www.koeien.vla zal registreren.

Heeft u altijd al willen weten hoe populair uw domeinnaam is? Min of meer tegelijkertijd lanceren DNfame.com en DNSrank.com een leuke tool om de populariteit van uw website te onderzoeken.  Op deze websites geeft u uw eigen domeinnaam in en krijgt u bijvoorbeeld te zien wat uw pagerank op Google is, hoeveel andere websites er naar uw site linken,… Als leuke extra krijgt u via DNSrank.com ook te zien hoeveel uw site waard is. Dit bedrag mag niet zomaar voor waar aangenomen worden maar het is wel leuk om verschillende sites met elkaar te vergelijken.

Binnenkort biedt ICANN de mogelijkheid om een eigen extensie te registreren zoals .uwbedrijfsnaam of .uwnaam. Plaatsnamen zoals landen, steden en gemeentes registreren, is echter niet zo eenvoudig. Als u een plaatsnaam als extensie wenst te registreren dan moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden.

1) U dient de toestemming te hebben van de overheid van het land, stad of gemeente om de plaatsnaam als extensie te kunnen registreren. Als u bijvoorbeeld .oostende wenst te registreren als extensie, dient u hiervoor dus toestemming te krijgen van de Oostendse overheid. U zal het document waarin de overheid u toestemming verleent tot registratie ook als bewijs moeten kunnen voorleggen aan ICANN.

2) Indien u een plaatsnaam wenst te registreren die door verschillende overheden gebruikt wordt, zal ICANN u in contact brengen met alle overheden en u dient van al deze overheden toestemming te krijgen om deze naam te mogen registreren. Stel u wenst .deurne te registreren. Deurne ligt in Antwerpen maar is ook een gemeente in Nederland. U dient van beide overheden de toestemming te krijgen alvorens u deze naam kan registreren. Indien u toestemming verkrijgt, dient u de documenten die dit bevestigen ook weer als bewijs te kunnen voorleggen.

3) Een derde niet onbelangrijk aspect is dat de registratie van een eigen domeinextensie vrij duur zal zijn. Indien u een eigen domeinextensie wenst te registreren, zal dit tussen de €70.000 en €100.000 kosten.

Hier vindt u meer informatie over de registratie van een plaatsnaam extensie.

De SIDN (registry voor .nl-namen) meldt dat de storing in hun systeem verholpen is. Tussen 18u30 en 19u30 werd het registratiesysteem terug opgestart, waarna de SIDN vast moest stellen dat de problemen zich niet meer voor deden. De echte oorzaak van deze panne zou echter nog niet gevonden zijn.

De beschikbaarheid van .nl-namen kan weer gewoon gecontroleerd worden en aanpassingen of nieuwe registraties zijn ook terug mogelijk.