Archief

november 19, 2021

Browsing

Bij de release van de .xxx extensie in 2011 werd er door de .xxx-registry de mogelijkheid geboden om je geregistreerde merknaam te blokkeren onder de .xxx extensie voor een periode van 10 jaar, de zogenaamde sunriseB voor .xxx-namen.
Op die manier konden onaangename verrassingen vermeden worden. Je hoefde je naam niet actief te gebruiken onder het .xxx domein en niemand anders kon jouw naam onder .xxx registreren. Deze 10 jarige periode loopt echter binnenkort ten einde en het is niet mogelijk deze blokkade onder .xxx te verlengen.

Wil je je namen alsnog beschermen onder .xxx dan heb je een aantal mogelijkheden:

1) AdultBlock en AdultBlock+
Aangezien het aantal extensies dat gerelateerd wordt aan de adult entertainment industry in vergelijking met 2011 wel wat is uitgebreid met de komst van het .adult, .porn en .sex domein, besloot de registry deze 2 blokkades in het leven te roepen.

De AdultBlock laat eigenaars van een (niet) geregistreerde merknaam, bedrijfsnaam en sunriseB .xxx-naam toe hun naam te beschermen onder .xxx, .adult, .porn en .sex (tenzij iemand anders je naam voordien al onder één van deze extensies geregistreerd heeft). Ook celebrities en politici kunnen hun naam op deze manier beschermen.

De AdultBlock+ gaat nog een paar stappen verder en biedt je de mogelijkheid je geregistreerde merknaam of sunriseB .xxx-naam en tal van variaties hierop te beschermen onder .xxx, .adult, .porn en .sex.
De variaties moeten wel aan strenge voorwaarden voldoen. Zo zou je voor “bank” bijvoorbeeld ook bânk, bänk, bànk,… er bij krijgen. Ook letters die in een ander schrift (Cyrillisch, Grieks,…) lijken op letters in Latijns schrift worden mee beschermd.

2) Naam registreren onder .xxx
Indien je de AdultBlock of AdultBlock+ niet wenst te activeren voor je naam maar je naam nog wel beschermen onder .xxx is dit ook een optie. Je dient dan echter wel eerst je naam te laten vervallen en vervolgens kan je deze opnieuw registreren onder .xxx.
Als je dit doet, komt je naam dus terug beschikbaar voor registratie wat uiteraard ook betekent dat iedereen die wenst, je naam dan kan registreren op basis van het first come, first served principe.
Deze optie biedt je geen garantie dat je naam daadwerkelijk van jou blijft.

3) Niets doen
Je bent uiteraard niet verplicht om een AdultBlock of AdultBlock+ te activeren voor je namen of om je naam onder .xxx te registreren. Je kan je naam ook gewoon laten vervallen. Hij zal dan terug beschikbaar komen voor registratie en vanaf dan kan iedereen die dit wenst jouw naam registreren onder .xxx.

bNamed helpt je graag verder met de activatie van je AdultBlock of AdultBlock+ evenals met je .xxx domeinnaam registratie.