Archief

December 2010

Browsing

Op 30 november startte de sunrise voor de .gr.com extensie. Deze sunrise loopt nog tot en met 9 januari 2011. Wie tijdens deze sunrise een .gr.com domeinnaam wenst te registreren, moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je dient te beschikken over een geregistreerde merknaam. Enkel deze geregistreerde merknaam kan je tijdens de sunrise onder de .gr.com extensie registreren
  • Je dient papierwerk aan te leveren om te bewijzen dat je de eigenaar bent van deze geregistreerde merknaam

Tijdens de sunrise kunnen domeinnamen per jaar geregistreerd worden. Indien er tijdens deze periode 2 of meerdere personen een geldige aanvraag indienen voor dezelfde naam, dan zal deze naam na de sunrise tijdens een veiling per opbod verkocht worden.

We geven ook mee dat de .gr.com extensie geen officiële Griekse extensie is. Dit domein wordt niet ondersteund door de Griekse registry. CentralNic is verantwoordelijk voor de release van dit domein en is gekend voor het aanbieden van dergelijke subdomeinen, zoals bijvoorbeeld .gb.com, .ru.com, .de.com,…

Op 1 december ging de ‘Registered Rights Sunrise’ van start voor 1 karakter .uk-namen. Deze sunrise zal eindigen op 17 januari 2011. Tijdens deze sunrise periode kunnen houders van een geregistreerde merknaam een aanvraag indienen om een naam te registreren. Let wel: Je dient aan alle volgende voorwaarden te voldoen:

* de domeinnaam die je wenst te registreren, dient exact overeen te stemmen met je geregistreerde merknaam
* je geregistreerde merknaam dient geldig te zijn in het Verenigd Koninkrijk
* je geregistreerde merknaam diende actief te zijn voor 1 januari 2008
* je dient voor 1 januari 2008 zaken gedaan te hebben in het Verenigd Koninkrijk met gebruik van deze geregistreerde merknaam

Enkel en alleen als je aan deze 4 voorwaarden voldoet, zal je in staat zijn een aanvraag in te dienen voor een domeinnaam tijdens deze sunrise-periode. Als er meerdere aanvragen binnenkomen voor 1 en dezelfde naam en deze aanvragen worden geldig verklaard dan zal de naam nadien tijdens een veiling per opbod verkocht worden. Enkel personen die een geldige aanvraag hebben ingediend, kunnen deelnemen aan de veiling.