Archief

November 2010

Browsing

Vandaag, 25 november 2010, start EURid (.eu-registry) met een grote kerstactie. Deze actie zal lopen tot en met 25 december 2010. Gedurende deze 4 weken geeft EURid elke week 25 iPod Touches weg. De winnaars zullen geselecteerd worden op 2, 10, 18 en 26 december. Iedereen die in de week voor de selectie een nieuwe .eu-naam registreerde, komt in aanmerking op een gloednieuwe 8GB iPod Touch te winnen.

Op 26 januari 2011 volgt een allerlaatste selectie. Alle niet-winnaars van de vorige selecties maken tijdens deze finale selectie alsnog kans om een iPod Touch te winnen. Tijdens deze finale selectie worden de iPods weggegeven waarvan de eigenlijke winnaar niet reageerde of niet gecontacteerd kon worden.

Wacht dus niet langer! Registreer snel een nieuwe .eu-naam en maak kans op een gloednieuwe iPod Touch!

De Somalische registry liet zonet weten dat ze de sunrise-periode van de .so-extensie verlengen tot en met 31 december 2010. Deze periode wordt dus met 1 maand verlengd. De reden hiervoor is het grote succes dat de sunrise van het Somalische domein kent. Door de verlenging van de sunrise-periode schuiven de begindata van de andere fases op. Hieronder vindt u het nieuwe overzicht:

– Sunrise: 1 november 2010 tot en met 31 december 2010
– Landrush: 10 januari 2011 tot en met 28 februari 2011
– “General Availability”: 1 april 2011

Om een naam te kunnen registreren tijdens de sunrise dien je met volgende zaken rekening te houden en dien je aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • Je dient te beschikken over een geregistreerde merknaam waarvan
 • de registratie voltooid was voor 01/01/2010 en
 • je zal papierwerk van deze merknaam registratie dienen aan te leveren. De .so-registry vereist immers dat dit papierwerk gevalideerd wordt door een door hen gekozen instantie (IP Clearinghouse Operator).
 • je kan enkel je geregistreerde merknaam onder het .so-domein registreren en
 • je dient je .so-naam per 3 jaar te registreren

Indien er meerdere aanvragen binnenkomen voor dezelfde naam zullen deze tijdens een veiling na de sunrise per opbod verkocht worden.

Tijdens de landrush en de “general availability” kan iedereen die dit wenst een .so-naam registreren. Als er tijdens de landrush meerdere aanvragen binnenkomen voor 1 naam, zullen deze namen eveneens tijdens een veiling na de landrush per opbod verkocht worden. Na de start van de “general availability” zullen namen geregistreerd worden op basis van het first come, first served principe. Zowel tijdens de landrush als tijdens de “general availability” zullen namen per jaar geregistreerd kunnen worden.

In januari 2011 zal de Saoedisch-Arabische registry overgaan tot de release van de .sa-extensie. Deze release zal in een aantal fases verlopen. Aan elke fase worden ook bepaalde voorwaarden gekoppeld.

Sunrise: Deze zal van start gaan op 10 januari 2011 en eindigen op 7 maart 2011. Om een naam tijdens deze periode te registreren, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je dient te beschikken over een geregistreerde .com.sa domeinnaam
 • Je kan enkel de naam die je reeds onder het .com.sa domein registreerde onder .sa registreren
 • Je .com.sa domeinnaam dient geregistreerd te zijn VOOR 6 december 2010
 • Je dient een bewijs aan te leveren voor een in Saoedi-Arabië geldige merknaam. Je hebt sowieso een merknaam in Saoedi-Arabië nodig om een .com.sa-naam te kunnen registreren
 • Verder dient er ook papierwerk aangeleverd te worden om deze registratie te kunnen voltooien. Wij zullen deze documenten aanleveren. Deze dienen ondertekend en afgestempeld te worden

Landrush: De sunrise zal gevolgd worden door de landrush. Deze landrush zal van start gaan op 2 mei 2011. Tijdens deze landrush kan iedereen die dit wenst een naam registreren onder het .sa domein registreren. Je dient echter wel aan onderstaande voorwaarden te voldoen

 • Je dient te beschikken over een in Saoedi-Arabië geregistreerde merknaam. Hiervoor dien je een bewijs aan te leveren.
 • Er dient papierwerk aangeleverd te worden om deze registratie te kunnen voltooien. Wij zullen u de documenten bezorgen. Deze documenten moeten ondertekend en afgestempeld worden.

Verder dient zowel voor een aanvraag tijdens de sunrise als de landrush een lokaal bedrijf eigenaar te zijn van deze naam. Indien dat bij uw aanvraag niet het geval is, kunt u gebruik maken van onze local presence.

Op maandag 15 november startte DNS.be (.be-registry) met een grote campagne in de nationale media. Via tv- en radiospots en via bannering op diverse media-websites willen ze iedereen ervan bewust maken hoe belangrijk een .be-naam is. De campagne richt zich via ludieke spotjes hoofdzakelijk op de ondernemers in België. In iedere spot wordt kort uitgelegd waarom een .be-naam belangrijk is en waarom je deze dus dient te registreren.

Benieuwd naar het resultaat? De spotjes zijn nog tot 30 november te zien en te horen op ondermeer Eén, Canvas, La Une, La Deux, RTL-TVI, Radio2, Vivacité en Classic 21. De bannering op diverse mediasite waaronder de sites van De Morgen, De Standaard, MSN, Sudpresse en RTL lopen nog door tot eind 2010.

In de zomer van 2008 was er sprake dat Vlaanderen een eigen gepersonaliseerde extensie zou krijgen, namelijk .vla, maar vandaag ontvingen we via DataNews het bericht dat de plannen voor dit domein even de koelkast ingaan. Hiervoor zijn er verschillende redenen.

Om te beginnen loopt de kostprijs van een gepersonaliseerde extensie hoog op. Daarnaast blijkt er ook weinig interesse te bestaan voor .vla als domein voor Vlaanderen. Om deze interesse te meten stuurde de Vlaamse overheid vragenlijsten naar zowel mensen uit het bedrijfsleven als naar particulieren. Op deze vragenlijsten kwam amper een reactie waardoor de overheid afleidt dat het hebben van een eigen Vlaamse extensie amper leeft bij het sociale middenveld. Verder blijkt uit een aantal perceptiestudies ook dat de naam Vlaanderen internationaal niet veel teweeg brengt.

‘Daarnaast speelt er ook een communautair aspect,’ aldus een insider. ‘Met een .vla die aangestuurd wordt vanuit de overheid, zou men kunnen denken dat Vlaanderen zich alvast digitaal onafhankelijk verklaart.’

Uiteraard heeft de overheid geen monopolie in handen wat betreft een eigen extensie voor Vlaanderen. Indien de Vlaamse overheid geen voorstel wil indienen voor deze extensie kan dit steeds door iemand anders gebeuren. DataNews bericht dat er al verscheidene externe partijen te kennen hebben gegeven interesse te hebben in het opzetten en runnen van een eigen extensie voor Vlaanderen.

Als zij dit willen doen, begint de tijd echter wel te dringen. Volgend jaar in mei moeten de aanvragen ingediend worden.  Daarnaast heeft ook het Spaanse Valencia aangegeven interesse te hebben in een gepersonaliseerde extensie. Hun interesse gaat uit naar .val. Indien Valencia eerder een aanvraag indient dan Vlaanderen bestaat de kans dat .vla volledig van tafel wordt geveegd. Deze beslissing ligt dan bij ICANN (de partij die de aanvragen voor gepersonaliseerde extensies zal behandelen). Als ICANN zou besluiten dat deze beide extensies te fel op elkaar lijken en er verwarring kan ontstaan dan zal er van .vla sowieso geen sprake meer zijn, indien Valencia zijn aanvraag eerder indient.

Op 1 november zijn de sunrise voor zowel .so (Somalië) als .co.no (Noorwegen) gestart. Voor beide extensies geldt dat tijdens deze sunrise enkel eigenaars van een geregistreerde merknaam hun naam onder de .so en/of .co.no extensie kunnen registreren.

De sunrise voor .so loopt van 1/11/2010 tot en met 30/11/2010. Als er tijdens de sunrise 1 of meer geldige aanvragen worden ingediend voor één naam dan zal deze naam tussen 1/12/2010 en 15/12/2010 tijdens een veiling per opbod verkocht worden. Enkel de personen die een geldige aanvraag indienden, kunnen deelnemen aan de veiling. Meer informatie over de .so-sunrise kunt u hier nalezen.

De sunrise voor de .so-extensie zal gevolgd worden door een landrush en ten slotte door de ‘general availability’.

Voor .co.no geldt een sunrise periode van 3 maanden, van 1/11/2010 tot en met 31/01/2011. Vervolgens zal er op 22/02/2011 overgegaan worden naar de ‘general availability’. Dit betekent dus dat vanaf 22/2 iedereen die dit wenst een .co.no naam kan registreren. Meer informatie over de .co.no sunrise vindt u hier terug.

Belangrijk om weten is ook dat .co.no geen officiële Noorse extensie is en dat de Noorse registry niets te maken heeft met dit domein. Meer informatie daaromtrent kunt u hier nalezen.

Een tijdje geleden postten we reeds een bericht dat Nominet (.uk registry) 1 en 2 karakter namen zou gaan releasen. Nu hebben ze meer informatie gegeven over deze release. De vrijgave van deze domeinnamen zal in verschillende fasen gebeuren.

Er wordt gestart met een ‘Registered Rights Sunrise’. Deze sunrise start op 1 december 2010 en zal eindigen op 17 januari 2011. Tijdens deze sunrise periode kunnen houders van een geregistreerde merknaam een aanvraag indienen om een naam te registreren. Let wel: Je dient aan alle volgende voorwaarden te voldoen:

 • de domeinnaam die je wenst te registreren, dient exact overeen te stemmen met je geregistreerde merknaam
 • je geregistreerde merknaam dient geldig te zijn in het Verenigd Koninkrijk
 • je geregistreerde merknaam diende actief te zijn voor 1 januari 2008
 • je dient voor 1 januari 2008 zaken gedaan te hebben in het Verenigd Koninkrijk met gebruik van deze geregistreerde merknaam

Enkel en alleen als je aan deze 4 voorwaarden voldoet, zal je in staat zijn een aanvraag in te dienen voor een domeinnaam tijdens deze sunrise-periode. Als er meerdere aanvragen binnenkomen voor 1 en dezelfde naam en deze aanvragen worden geldig verklaard dan zal de naam nadien tijdens een veiling per opbod verkocht worden. Enkel personen die een geldige aanvraag hebben ingediend, kunnen deelnemen aan de veiling.

Deze sunrise periode zal gevolgd worden door de ‘Unregistered Rights Sunrise’.  Deze periode zal van start zal gaan in de loop van 2011, een precieze datum is nog niet bekend. Tijdens deze periode kunnen zowel eigenaars van een geregistreerde merknaam die de deadline van de vorige periode gemist hebben, als eigenaars van ‘other rights’ (bijvoorbeeld een bedrijfsnaam,…) een aanvraag indienen om een domeinnaam te registreren. Je dient nog wel steeds aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • de domeinnaam die je wenst te registreren, dient exact overeen te stemmen met je geregistreerde merknaam of ‘other right’
 • je geregistreerde merknaam of ‘other right’ dient geldig te zijn in het Verenigd Koninkrijk
 • je geregistreerde merknaam of ‘other right’ diende actief te zijn voor 1 januari 2008
 • je dient voor 1 januari 2008 zaken gedaan te hebben in het Verenigd Koninkrijk met gebruik van deze geregistreerde merknaam of ‘other right’

Deze beide sunrise-fasen zullen in de loop van 2011 gevolgd worden door een landrush. Tijdens deze landrush kan iedereen die dit wenst een 1 of 2 karakter domeinnaam registreren die nog niet geregistreerd werd tijdens 1 van de voorgaande sunrise periodes.

Momenteel aanvaardt bNamed.net pre-registraties voor de eerste sunrise periode.