De release van het .spa domein wordt overschaduwd door ruzies en rechtzaken. Alles behalve relax dus!

NameSphere, die samen met Asia Spa and Wellness Promotion Council Limited, het .spa domein beheren is al geruime tijd in een conflict verwikkeld met DotPH (de Filipijnse registry).

NameSphere werd in 2012 opgericht door Edmon Chung van dotAsia om te investeren in nieuwe gTLDs. In 2012 investeerde DotPH $300.000 in NameSphere. $60.000 van deze $300.000 was bedoeld om een aandeel van 30% te verkrijgen in het beheer van .spa domeinnamen.

NameSphere sloot daarna echter een deal met Asia Spa and Wellness Promotion Council Limited om de .spa extensie te beheren (zij vormen nu samen de .spa-registry) en beweert nu dat DotPH geen aanspraak kan maken op een direct ownership van 30% voor het .spa domein. Het behoeft geen uitleg dat DotPH hier niet mee akkoord gaat. Zij trokken ondertussen dan ook naar de rechtbank van eerste aanleg in Hong Kong.

Aangezien er niet op 1, 2, 3 door de rechtbank een uitspraak zal gebeuren of DotPH al dan niet recht heeft op 30% van het .spa domein, wil DotPH alvast wel de inkomsten die de release van het .spa domein genereert veilig stellen.

Volgens Joel Desini van DotPH heeft DotPH niet de intentie om de release van .spa uit te stellen maar willen ze wel zeker zijn dat de .spa-registry premium .spa domeinnamen niet aan een lagere prijs zal verkopen. Premium namen zijn namen waarvan de registry op voorhand beslist ze aan een hogere prijs te verkopen omdat ze menen dat hier veel interesse voor zal bestaan. DotPH wil voorkomen dat dergelijke namen aan een lagere prijs verkocht zouden worden aan bevriende partijen of aan een zeer select publiek. Daarom vragen ze dat de helft van alle inkomsten die gegeneerd worden door de release van het .spa domein op een geblokkeerde rekening gestort worden totdat er een definitieve uitspraak is van de rechtbank aangaande het ownership van het .spa domein.

De rechtbank in Hong Kong lijkt alvast de redenering van DotPH te volgen want zij besliste alvast dat vanaf 1 april 2021 de .spa registry geen .spa namen mag verkopen, verhuren of op enige andere manier beschikbaar mag stellen.

De .spa registry gaat hier niet mee akkoord en liet de release van het .spa domein dan ook gewoon van start gaan op 20 april 2021. Volgens de registry is er geen enkel probleem voor alle contracten die afgesloten werden voor 1 april 2021. De registry sluit immers een contract af met een registrar en het is die registrar die vervolgens de .spa namen verkoopt aan registrants (eindgebruikers).
De registrar treedt dus op als tussenpersoon tussen de .spa registry en de eigenlijke eindgebruiker van de .spa naam. Net omwille van deze tussenpersonen is het volgens de .spa registry niet mogelijk om aan ‘vriendjespolitiek’ te doen en premium .spa-namen aan een lagere prijs te verkopen. Tot hiertoe laat de .spa registry de release dan ook gewoon verder lopen.

Ondertussen loopt deze zaak nog verder in de rechtbank, to be continued dus maar de release van het .spa domein verloopt ongetwijfeld niet zo relax als de registry zich had voorgesteld.

Auteur

Comments zijn gesloten