DNSLU (de .lu-registry) heeft aangekondigd dat ze binnenkort starten met de release van 1 en 2 karakter .lu-namen. Hierdoor komen alle komen ondermeer volgende namen beschikbaar: 1.lu, rd.lu, bp.lu, hp.lu, ék.lu,… De enige namen die je niet zal kunnen registreren, zijn lu.lu en ns.lu. De release zal verlopen in 3 fases.
Sunrise: 31 augustus 2020 – 2 oktober 2020
Tijdens deze sunrise kunnen eigenaars van een geregistreerde merknaam geldig in Luxemburg of Luxemburgse bedrijven hun 1 en 2 karakter .lu-naam registreren. Ze dienen wel aan een aantal voorwaarden te voldoen:
– De naam die ze wensen te registreren, dient exact overeen te stemmen met hun merknaam of bedrijfsnaam. En daarbij tellen ook tekens mee. Zo zal bijvoorbeeld de firma RD de naam rd.lu kunnen registreren maar de firma R&D kan geen aanspraak maken op deze naam.
– De merknaam of bedrijfsnaam dient actief te zijn geweest voor 31 juli 2020

De registry zal alle aanvragen die tijdens deze periode binnen komen controleren en ten laatste 16 oktober 2020 weet je of je aanvraag weerhouden wordt.

Als er slechts 1 geldige aanvraag binnenkomt voor een naam dan wordt deze toegekend aan het bedrijf of de merknaamhouder die de aanvraag indiende. Bij 2 of meerdere geldige aanvragen zal de naam verkocht worden aan de hoogste bieder. Bij het indienen van de aanvraag kan je een maximumprijs opgeven die je wenst te spenderen aan deze naam. Op deze manier zal gekeken worden wie de hoogste bieder is. Mochten er 2 partijen zijn die hetzelfde bod hebben uitgebracht, dan zal een onschuldige hand bepaald worden aan wie de naam wordt toegekend.

Aan een sunrise-aanvraag is ook een non refundable fee verbonden ongeacht of je de naam nu wel of niet krijgt toegewezen.

Landrush: 2 november 2020 – 30 november 2020
Tijdens deze tweede fase van de release kan iedereen die dit wenst een aanvraag indienen om nog beschikbare 1 of 2 karakter .lu domeinnaam te registreren. Indien er meerdere aanvragen ontvangen worden voor dezelfde naam zal de naam verkocht worden aan de hoogste bieder.

General availabilty: vanaf 15 december 2020
Tijdens deze fase kan iedereen die dit wenst een nog beschikbare 1 of 2 karakter .lu-naam registreren. Namen zullen vanaf dan voor een vaste jaarlijkse prijs toegekend worden via het first come, first served principe.

Indien je interesse hebt om een dergelijke naam te registreren, neem dan zeker even contact met ons op!

Auteur

Comments zijn gesloten