Op 1 februari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU). Tot en met 31 december 2020 geldt er een zogenaamde “overgangsperiode” tussen het VK en de EU. Tijdens deze overgangsperiode kunnen Britse burgers en inwoners nog steeds domeinnamen registreren onder het .eu-domein. Dit zal echter veranderen vanaf 1 januari 2021.

Na de overgangsperiode zullen bedrijven en burgers uit het VK niet langer eigenaar mogen zijn van een .eu-naam. Ook zullen zij niet langer .eu-namen kunnen registreren.
Dus ook eigenaars van een reeds geregistreerde .eu-domeinnaam met een adres in het VK kunnen na deze “overgangsperiode” hun .eu-domein verliezen.

Om ervoor te zorgen dat VK eigenaars van een bestaande .eu-domeinnaam hun naam kunnen behouden na de overgangsperiode, zal EURid hen hiervan tijdig op de hoogte stellen zodat ze passende actie kunnen ondernemen.

1 oktober 2020
EURid zal alle VK eigenaars van een .eu-naam en hun registrars per e-mail op de hoogte stellen en hen vragen hun registratiegegevens vóór 31 december 2020 bij te werken. Ze hebben 3 opties om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de .eu-registratievoorwaarden:

– Door hun woonplaats bij te werken naar een adres binnen de EU
– Door hun citizenship van een EU-lidstaat te bewijzen
– Door een wettelijk gevestigde entiteit in een van de EU-lidstaten aan te duiden als eigenaar

21 december 2020
EURid stuurt opnieuw een e-mail naar alle VK eigenaars van een .eu-naam en hun registrars die nog geen actie hebben ondernomen na de mail van 1 oktober 2020

1 januari 2021
EURid zal alle VK eigenaars van een .eu-naam en hun registrars die geen actie ondernamen na beide eerdere e-mail opnieuw informeren dat hun .eu-registratie niet langer voldoet aan de registratie-voorwaarden van .eu en dat omwille hiervan hun domeinnaam wordt ingetrokken.

1 januari 2022
Alle .eu-domeinnamen die op 1 januari 2021 werden ingetrokken en waarvoor geen actie is ondernomen, komen weer beschikbaar voor registratie.

Auteur

Comments zijn gesloten