Een tijdje geleden berichtten we reeds dat NIC.ar (Argentinië) overwoog om registraties rechtstreeks onder .ar toe te staan. De kogel is nu door de kerk. Registraties onder .ar zijn mogelijk. NIC.ar treedt daarmee ondermeer in de voetsporen van Nominet (.uk-registry) die ook registraties onder .uk liberaliseerde een tijd geleden.

Tot voor kort was het enkel mogelijk een Argentijnse domeinnaam te registreren onder een zogenaamd third level domain (.com.ar, .net.ar,..). Daar komt dus nu verandering in door de release van de .ar extensie.

Deze release verloopt in een aantal fases:

– Sunrise: Deze fase loopt tot en met 9 november. Tijdens deze sunrise kunnen de eigenaars van een .com.ar of .net.ar domein dat geregistreerd werd voor 1 december 2015 dezelfde naam onder de .ar-extensie registreren. Als er meerdere aanvragen ontvangen worden voor dezelfde naam dan zal er via een loterij bepaald worden wie de naam toegewezen krijgt. De winnaar krijgt vervolgens 2 dagen de tijd om te betalen voor de naam. Indien hij/zij niet binnen de 2 dagen betaalt, gaat de naam naar de volgende in de rij die dan ook weer 2 dagen de tijd krijgt om te betalen.

– Landrush: Deze periode loopt van 25 november 2019 tot en met 23 januari 2020. Tijdens deze periode kan iedereen die dit wenst een aanvraag indienen voor een .ar-naam. De prijs tijdens deze periode ligt wel hoger dan tijdens de sunrise en een deel van het bedrag dat je betaalt bij dergelijke aanvraag is non refundable. Je bent dus sowieso een deel van je centen kwijt ook als de naam niet aan jou wordt toegewezen. Bij meerdere aanvragen voor dezelfde naam zal hetzelfde loterij- en betalingsprincipe worden toegepast als tijdens de sunrise.

– General availability: Deze start op 23 februari 2020. Vanaf dan kan iedereen die dit wenst een naam registreren onder de .ar-extensie.

Auteur

Comments zijn gesloten