EURid (.eu-registry) heeft aangekondigd dat alle EU burgers vanaf 19 oktober 2019 een .eu-naam zullen kunnen registreren, ongeacht hun woonplaats.Als je nu een .eu-naam wenst te registreren, dien je een adres binnen de Europese Unie te hebben. Vanaf 19 oktober 2019 zal dit veranderen en kan elke EU burger een .eu-naam registreren, ongeacht of je nu in Europa, Amerika, Azië,… woont.

EURid zal de eigenaarsgegevens van een .eu-naam niet checken bij de registratie zelf. Wel zullen er, net zoals nu, op regelmatige basis steekproeven gehouden worden waarbij de eigenaarsgegevens van .eu-namen geverifieerd worden. Als uit deze steekproef een .eu-naam naar voren komt met een EU burger die buiten de Europese Unie woont als eigenaar, dan zal aan de eigenaar in kwestie gevraagd worden een bewijs door te sturen van zijn EU burgerschap. Als EURid dit bewijs niet binnen de 2 weken ontvangt, dan zal de naam gesuspended worden.

Een bewijs van EU burgerschap kan bijvoorbeeld geleverd worden door een kopie van het paspoort van de eigenaar door te sturen. EURid zal ook een speciaal communicatiekanaal opzetten om dez vertrouwelijke informatie op een correcte manier te behandelen.

Dus wanneer een EU burger die buiten de Europese Unie woont een .eu-naam wenst te registreren, dan kan dit vanaf 19 oktober 2019 maar enkel op persoonlijke naam. Stel dat een EU burger woont en werkt in China en het Chinese bedrijf waarvoor hij werkt, wenst een .eu-naam te registreren, dan kan dat maar dan dient dit dus wel op de persoonlijke naam van de EU burger te gebeuren.

Auteur

Comments zijn gesloten