Wie de dag van vandaag een dispuutresolutie wil opstarten omdat hij meent dat zijn merknaam geschonden wordt, zorgt er best voor over voldoende tijd en financiële middelen te beschikken. De .ie-registry meent dat dit eenvoudiger kan en introduceert daarom per 1 juli 2019 een alternatief proces.

Als je nu een dispuutresolutie wenst op te starten, moet je volgende zaken kunnen aantonen:

– de domeinnaam van de derde partij vertoont verwarrende gelijkenissen met uw merknaam EN
– de andere partij kan geen rechten laten gelden op deze naam EN
– de domeinnaam werd door de andere partij te kwader trouw geregistreerd

Een hele boterham dus, waar WIPO (World Intellectual Property Organisation) zich vervolgens over buigt en uiteindelijk een uitspraak doet.

IEDR (.ie-registry) wil dit graag allemaal iets eenvoudiger maken, vandaar dat ze besliste per 1 juli 2019 een alternatief proces voor deze dispuutresolutie te introduceren.

Dit nieuwe alternatieve proces maakt het makkelijker en voordeliger voor de verschillende partijen om de registratie en het misbruik van een .ie domeinnaam aan te kaarten.
Het proces kan gebruikt worden bij een brede waaier aan dispuuttypes, zoals online imitatie, domeingeschillen tussen concurrerende bedrijven, laster,…

Hoe werkt dit proces?
Iedereen die een dispuut wenst op te starten voor een .ie domeinnaam, wordt aangemoedigd deze nieuwe optionele bemiddelingsdienst te gebruiken. Een erkende specialist zal zijn/haar mening geven over het dispuut en de klacht ontvankelijk verklaren of weerhouden.

Wordt de klacht ontvankelijk bevonden, dan kan de aanklager verzoeken om de domeinnaam in kwestie te transfereren of te deleten.

Omdat eigenaars van een .ie-domeinnaam reeds voldoen aan de criteria die .ie oplegt om een domeinnaam te mogen registreren (voornamelijk een connectie aantonen met Ierland en de verkoopsvoorwaarden accepteren), ligt de bewijslast volledig bij de aanklager. Deze laatste dient ook een bewijsbare connectie aan te tonen met Ierland.

David Curtin, CEO van IEDR is alvast enthousiast over deze alternatieve procedure. “Een dispuutresolutie is gebaseerd op verschillende principes: fair play en een eerlijk proces, het gebruik van de beste optie, een beroepsprocedure, en een onafhankelijke, neutrale dienstverlener. Onze nieuwe procedure biedt dit allemaal en we geloven dat dit zal helpen dergelijke zaken op een efficiënte een eerlijke manier af te handelen,” aldus Curtin.

Zelfs met deze vereenvoudigde procedure verwacht de Ierse registry niet meer klachten te ontvangen dan voorheen, omdat alle registrants reeds aan alle criteria voldoen. Dat de bewijslast volledig ten laste van de aanklager ligt, zal volgens de .ie-registry ook het aantal valse klachten helpen dalen.

Naast deze procedure blijft natuurlijk ook de bestaande, formele dispuutresolutie intact.

Auteur

Comments zijn gesloten