DNSBelgium, de registry voor .be, .brussels en .vlaanderen, mocht 14 januari 2019 de titel van ‘klimaatambassadeur 2018’ in ontvangst nemen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de provincie Vlaams-Brabant aan een bedrijf dat bewust bezig is met duurzaamheid.

Initieel stellen de bedrijven zichzelf kandidaat en vervolgens wordt er door een jury van de provincie Vlaams-Brabant en miK (Milieu Informatiepunt voor de kmo) de uiteindelijke winnaar geselecteerd. Zij baseren hun beslissing op criteria zoals duurzaamheid in de core business van het bedrijf, relevantie van duurzame acties,… Voor 2018 kwam DNSBelgium dus als winnaar uit de bus.

DNSBelgium wil op een duurzame manier het internet voor iedereen toegankelijk maken en het gebruik van internet aanmoedigen. Om dit te doen, heeft DNSBelgium een duurzaamheidsbeleid opgesteld dat steunt op 4 pijlers: een inspirerende werkplek, leider in veiligheid, digitaal bewustzijn en een duurzame keten. Hun belangrijkste doelstelling is om tegen 2020 klimaatneutraal te worden. Hun klimaatprogramma bevat ondermeer meer teleconferencing, cursussen ecodriving en het gebruik van leasefietsen.

De grootste actie inzake duurzaamheid werd vorig jaar echter gerealiseerd door hun registratie- en beheerplatform te migreren naar een klimaatneutrale cloudoplossing. Op die manier werden lokale datacenters overbodig wat een CO2 reductie met zich meebrengt.

Vele andere registries waren eveneens sterk onder de indruk van deze actie van DNSBelgium en bekijken nu zelf wat hun mogelijkheden zijn. Deze actie leverde DNSBelgium dus niet enkel de titel van ‘klimaatambassadeur 2018’ op maar zorgt er ook voor dat ze op het gebied van duurzaamheid nu een internationale voortrekkersrol spelen.

Auteur

Comments zijn gesloten