Screen Shot 2014-11-17 at 16.30.27Uit Nederland kwamen al verscheidene berichten dat “NL Domein Host” spookfacturen verzonden, maar blijkbaar hebben zijn hun terrein verlegd naar België. Klanten melden ons dat zij nu facturen ontvangen van “BE Domein Host”. Wat dient u te doen indien u facturen van BE Domein Host ontvangt?

Indien u een factuur ontvangt van BE Domein Host betaal deze dan zeker niet!!!! Het is duidelijk dat het om een vals bedrijf gaat dat u enkel wenst op te lichten. De talrijke spellingsfouten, een bizarre woordkeuze, enkel een postbus-adres in Antwerpen, gelinkt aan een telefoonnummer in Brussel en een Spaans rekeningnummer duiden al op wanpraktijken. Ook staat nergens jouw naam vermeld, noch een klantnummer en al zeker geen domeinnaam. Hoewel er melding gemaakt wordt van een factuurnummer is dit document geen factuur (in de kleine lettertjes onderaan staat “dit is een aanbieding en geen factuur”).

Bij ontvangst van zulk een factuur kan u beter de politie verwittigen, zodat zij alle klachten kunnen verzamelen en een onderzoek kunnen opstarten. Betaal in geen geval deze factuur, dit is pure oplichterij. Een gewaarschuwd persoon is er twee waard …

 

Comments zijn gesloten