Op woensdag 21 november 2012 introduceert Eurid (.eu-registry) een nieuwe procedure voor het transfereren en het wijzigen van de eigenaar van .eu-domeinnamen. De huidige procedure waarbij bij een transfer of een trade e-mails bevestigd moesten worden door de eigenaar verdwijnt van het toneel. De nieuwe procedure maakt geen onderscheid meer tussen een transfer (overdracht naar een nieuwe registrar) en een trade (overdracht naar nieuwe eigenaar).

Als je een .eu-naam wenst te transfereren, ga je als volgt te werk. De huidige eigenaar vraagt de authorisatiecode voor de .eu-naam die hij wenst te transfereren op bij de huidige registrar. Eens hij deze code ontvangen heeft, dient hij deze te bezorgen aan de nieuwe registrar die met behulp van deze code de transfer kan verderzetten. Eens de transfer door de nieuwe registrar verder gezet is, zal deze ogenblikkelijk voltooid worden. Na de transfer zal de registratie-periode van de .eu-naam in kwestie met 1 jaar verlengd worden.

Als je de eigenaar van een .eu-naam wenst te wijzigen, dan dien je exact dezelfde stappen te doorlopen als hierboven vermeld. De nieuwe registrar dient dan enkel, alvorens hij de trade verder zet, de gegevens van de nieuwe eigenaar aan deze naam te koppelen. Het verdere verloop van de procedure blijft exact hetzelfde.

Stel dat er een transfer of trade opgestart dient te worden en de huidige registrar verstrekt de code niet (hij is bv niet langer bereikbaar of slaagt er niet in de code tijdig te verstrekken) dan kan de huidige eigenaar ook rechtstreeks contact opnemen met Eurid met de vraag hem/haar de code voor de naam te bezorgen. De eigenaar dient dan wel bewijs toe te voegen dat hij/zij de nodige moeite heeft gedaan om de code via de huidige registrar te bekomen. Eurid zal de aanvraag dan nakijken en vervolgens de code verstrekken.

Deze nieuwe procedures zullen dus vanaf 21 november 2012 in voegen treden. Openstaande transfers zullen nog via de oude procedure (dus met e-mailbevestiging) afgehandeld worden. Voor de transfers en trades die die dag of later opgestart worden, gelden de nieuwe procedures.

Auteur

Comments zijn gesloten