Half maart eindigde de sunrise voor 1 en 2 karakter .uk-namen. Op 23 mei zal de landrush voor deze namen van start gaan. Deze zal eindigen op 15 juni. Tijdens deze landrush kan iedereen die dit wenst een 1 of 2 karakter .uk-naam, die nog beschikbaar is, registreren. Hier vindt u een overzicht van de nog 1 en 2 karakter .uk namen die nog geregistreerd kunnen worden. Tijdens deze landrush is het first come, first served principe niet van toepassing. Alle namen waarvoor maar 1 aanvraag wordt ingediend, zullen op 23 juni toegekend worden aan de persoon die de aanvraag indiende. Namen waarvoor 1 of meer aanvragen werden ingediend, zullen tijdens een veiling per opbod verkocht worden. Deze veiling zal 20 juli van start gaan. Enkel de personen die een aanvraag indienden, zullen aan deze veiling kunnen deelnemen.

Op 27 juni zullen de resterende 1 en 2 karakter .uk-namen, waarvoor geen aanvraag werd ingediend, gereleased worden. Iedereen die dit wenst, kan dan een dergelijke naam registreren. Vanaf dan geldt wel het first come, first served principe.

Auteur

1 Comment