Archief

maart 2022

Browsing

Op 24 maart 2022 start de release van het .au domein. Vanaf dan zal de Australische registry rechtstreekse registraties onder de .au extensie toelaten. Tot op heden zijn enkel third level registraties mogelijk (.com.au, .net.au, .org.au) maar daar komt dus vanaf 24 maart 2022 verandering in.

Met de release van het .au domein volgt Australië het voorbeeld van ondermeer de UK en Nieuw-Zeeland, die na jaren van nadruk leggen op third level domains (respectievelijk .co.uk en .co.nz) ook overgingen tot de release van .uk en .nz.

Op 24 maart 2022 start dus de release van het .au domein. Vanaf dan kan iedereen die dit wenst een naam registreren onder .au op voorwaarde dat je aan de voorwaarden voldoet die de Australische registry oplegt. Deze voorwaarden gelden nu eveneens voor een registratie onder .com.au of .net.au.

De voorwaarden:
– Enkel mogelijk voor bedrijven uit Australië of mits een geregistreerde merknaam in Australië.
– Er dient een link te zijn tussen de domeinnaam en de eigenaar van de domeinnaam.
– Indien de eigenaar geen Australische firma is, dient de domeinnaam bovendien exact overeen te stemmen met de in Australië geregistreerde merknaam.

Indien je niet aan deze voorwaarden voldoet, neem dan zeker even contact op met bNamed. We kunnen je ongetwijfeld alsnog uit de nood helpen.

Op 24 maart 2022 start tevens het Priority Allocation Process. Vanaf dan zullen eigenaars van een third level Australische domeinnaam gedurende 6 maanden voorrang krijgen om hun naam rechtstreeks onder .au te registreren. De reeds geregistreerde third level .au domeinnamen worden ingedeeld in categorie 1 en categorie 2  namen. Categorie 1 namen zijn geregistreerd voor 4 februari 2018, categorie 2 namen zijn geregistreerd na 4 februari 2018. Dit onderscheid speelt ook een rol tijdens het Priority Allocation Process.

Je hebt dus een aantal mogelijke scenario’s. Deze situaties zijn enkel van toepassing bij third level .au registraties:

1) getyourname.com.au is categorie 1 en getyourname.net.au is categorie 2
De eigenaars van beide namen kunnen aanspraak maken op getyourname.au. Indien de eigenaar van getyourname.com.au (categorie 1) een aanvraag indient voor getyourname.au zal deze aan hem worden toegekend.
Indien de eigenaar van getyourname.net.au (categorie 2) een aanvraag indient voor getyourname.au dan zal deze moeten wachten tot 20 september. Als de eigenaar van getyourname.com.au (categorie 1) dan geen aanvraag ingediend heeft zal de naam aan de eigenaar van getyourname.net.au worden toegekend. Als de eigenaar van getyourname.com.au alsnog een aanvraag indient voor de .au versie van deze naam zal deze naam aan hem worden toegekend

2) getyourname.com.au en getyourname.net.au zijn beiden categorie 1
Beide eigenaars kunnen aanspraak maken op getyourname.au. Indien slechts één van beiden een aanvraag indient, zal de naam op 20 september aan hem worden toegekend.
Indien beide eigenaars een aanvraag indienen, zullen ze onderling moeten besluiten wie de .au versie van de naam mag gebruiken.
Als ze niet tot een akkoord komen, dan zal niemand de naam kunnen registreren.

3) getyourname.com.au en getyourname.net.au zijn beiden categorie 2
Beide eigenaars kunnen aanspraak maken op getyourname.au. Als ze dit beiden zouden doen, wordt er gekeken naar de registratie-datum van hun third level domeinnaam. Degene met de oudste domeinnaam mag dan de .au versie van de naam registreren.

Deze regels voor reeds geregistreerde third level namen gelden enkel tijdens het Priority Allocation Process. Deze periode eindigt op 20 september 2022. Nadien heb je als eigenaar van een third level domeinnaam geen voorrang meer om je naam onder .au te registreren.

De situatie in Oekraïne laat niemand onberoerd. Ook DNSBelgium (.be-registry) wil zijn steentje bijdragen.

Zo zal de quarantaine-periode van alle .be domeinnamen met een eigenaar in Oekraïne, Rusland of Wit-Rusland, 3 landen waar mensen lijden onder economische sancties, verlengd worden van de gebruikelijke 40 dagen naar 1 jaar. De registry kan jammer genoeg niet helpen bij hosting-problemen maar op die manier spelen ze alvast het eerste jaar hun domeinnaam niet kwijt.

Daarnaast zal Digital for Youth (één van de duurzaamheidsprojecten van DNSBelgium) een extra bedrag van € 100.000 vrijmaken om Oekraïnse vluchtelingen in België te steunen. Er zullen extra donaties gevraagd worden, zowel aan publieke als private partijen en met dit extra bedrag zullen er laptops ingezameld en opgeknapt worden. Via deze laptops kunnen Oekraïnse vluchtelingen toegang krijgen ondermeer onderwijs en taalcursussen. Hopelijk biedt dit ook een mogelijkheid om met hun familie te communiceren. 

DNSBelgium (.be-registry) voerde begin maart 2022 een extra stap in bij de registratie van een .be domeinnaam voor particulieren. Elke Belgische particulier die voor de eerste keer een domeinnaam onder de .be extensie registreert zal zijn of haar identiteit moeten bewijzen via Itsme or eID.

Domeinnamen onder .be hebben een goede reputatie en daar is te danken aan DNSBelgium die kwaliteit hoog in het vaandel dragen. De registry heeft zich er steeds van willen verzekeren dat de identiteit van de eigenaar van een domeinnaam correct is. In het verleden werden verdachte .be-namen er door de registry er ook reeds uitgepikt en werd er aan de eigenaar gevraagd zijn identiteit te bevestigen.

Nu gaat de registry dus nog een stapje verder. Als je als Belgische particulier voor de eerste keer een .be-domeinnaam registreert zal je eerst je identiteit moeten bevestigen vooraleer je domeinnaam effectief volledig van jou is.

Via bNamed.net kan je zonder problemen je .be domeinnaam registreren maar je dient dus enkele extra stappen te doorlopen. Concreet gaat het als volgt in zijn werk.

  1. Je vraagt je domeinnaam aan via bNamed.net
    Wij vragen je domeinnaan onmiddellijk aan bij de registry
  2. Je domeinnaam wordt voor jou geregistreerd maar als je naar je domeinnaam surft, krijg je de melding dat er nog een verificatie dient te gebeuren
  3. DNSBelgium stuurt een email naar de eigenaar met verzoek tot verificatie
  4. De eigenaar bevestigt zijn identiteit via Itsme or eID
  5. De eigenaar ontvangt een bevestiging van deze verificatie van DNSBelgium
  6. Na deze correcte verificatie kan het tot 30 minuten duren vooraleer je domeinnaam actief is. Na deze correcte verificatie is de domeinnaam ook volledig van jou.

DNSBelgium heeft ook al aangegeven dat ze in de toekomst ook een bevestiging van identiteit wil vragen van bedrijven en Nederlandse particulieren. Het is momenteel echter nog onduidelijk wanneer dit zal ingevoerd worden.

De Tanzaniaanse registry staat vanaf heden registraties rechtstreeks onder de .tz extensie toe. Tot op heden waren enkel third level registraties mogelijk onder .tz (.co.tz, .or,.tz,…).

De release van het .tz-domein verloopt in verschillende fases:

Sunrise: van 1 maart 2022 tot 31 mei 2022
Iedereen die reeds een third level .tz domeinnaam heeft, kan exact dezelfde naam registreren onder het .tz domein.

Landrush: van 1 juni 2022 tot 30 juni 2022
Iedereen die een third level .tz domein registreerde tussen 1 maart 2022 en 31 mei 2022 kan exact dezelfde naam onder .tz registreren.

General availability: vanaf 1 juli 2022
Iedereen die dit wenst kan een naam registreren onder het .tz domein.
Een .tz domeinnaam pre-registreren kan nu reeds via bNamed.net.

Tijdens de sunrise en de landrush zullen de aangevraagde .tz domeinnamen op het einde van de periode worden toegekend. Vanaf de general availabilty wordt het first come, first served principe gehanteerd.

Een .tz domeinnaam registreren kan eenvoudig via bNamed.net. We bieden een lokaal adres aan voor .tz domeinnamen zodat registraties onder het .tz domein vlot kunnen verlopen.