Archief

September 2009

Browsing

De .mx registry heeft de prijs voor een .mx naam nog maar eens verlaagd. Ondertussen zijn we halverwege de landrush voor dit domein. Deze landrush startte op 1 september en loopt nog tot en met 31 oktober. Gedurende deze landrush zal de prijs voor het .mx domein geleidelijk aan zakken. Ondertussen zijn er reeds 9 prijsdalingen geweest.

De prijs voor de .mx extensie vindt u terug op onze website.

Om middernacht houdt het bestaan van de .yu extensie volledig op.  Sinds Joegoeslavië uit elkaar viel, was het niet meer mogelijk een .yu extensie te registreren maar bestaande .yu namen werden nog wel ondersteund. Deze ondersteuning houdt om middernacht ook volledig op.

Personen die een .yu naam bezitten, hebben sinds begin 2008 de mogelijkheid gekregen deze naam om te zetten naar een .rs (Servië) of een .me (Montenegro) naam. Personen die dit niet gedaan hebben, zitten nu na middernacht met een probleem want geen enkele .yu website zal nog bereikbaar zijn.

Op zich lijkt het logisch dat, wanneer een land niet meer bestaat, je ook geen domeinnaam onder deze landextensie kan registreren. Op zich hoeft dat echter niet altijd zo te zijn. Zo is het bijvoorbeeld nog steeds mogelijk een .su naam (Sovjet Unie) te registreren hoewel deze unie reeds lang niet meer bestaat.

Vandaag wordt er in de Verenigde Staten een overeenkomst ondertekend, een zogenaamde ‘affirmation of commitments’ tussen ICANN en de Amerikaanse regering, zo meldt The Economist. Hoewel deze overeenkomst slechts 4 pagina’s lang is, bevat het een belangrijke mededeling. In deze overeenkomst staat immers dat ICANN vanaf morgen voor een groot deel wordt onttrokken van Washington en ICANN de macht geeft zijn eigen interne keuken te regelen. Belangrijk is ook dat deze overeenkomst, in vergelijking met andere overeenkomsten, een onbeperkte looptijd heeft.

Tot nu toe was het Amerikaans Ministerie van Handel het enige formele orgaan dat ICANN controleerde. Hier kwam wereldwijd felle kritiek op van zowel de internetgemeenschap als van andere internationale regeringen. Bovendien wilde ICANN zelf ook al lang meer onafhankelijkheid. En dit ‘affirmation of commitments’ lijkt aan deze wensen tegemoet te komen.

De overeenkomst stelt dat er verschillende panels zullen komen bestaande uit internationale vertegenwoordigers uit verschillende landen. Deze panels zullen toezicht houden op het werk van ICANN binnen 4 gebieden: concurrentie tussen generieke topleveldomeinen, de administratie van domeinregistraties, de beveiliging van het netwerk en transparantie en aansprakelijkheid en het publieke belang. Alleen bij dit laatstgenoemde gebied blijft de Amerikaanse overheid een permanente toezichthouder.

Het volledige artikel uit The Economist kunt u hier nalezen.

Enkele dagen geleden werd de 1,5 miljoenste .fr naam geregistreerd via AFNIC (.fr registry). Deze naam lessecouesduvocal.fr werd geregistreerd door een groep professionele acteurs uit Haute-Savoie.

Met 1,5 miljoen registraties lijkt .fr extensie goed op dreef. In januari 2002 waren er nog maar 100.000 .fr namen geregistreerd en in juli 2006 500.000. Daarna werden er aan een sneller tempo namen geregistreerd en de kaap van 1 miljoen namen werd bereikt in januari 2008. In september 2010 volgde dus de 1,5 miljoenste naam.

De stijging van het aantal domeinnamen kan verklaard worden door de eenvoud en de snelheid van een .fr registratie. Bovendien blijken de Fransen ook bijzonder chauvinistisch ingesteld te zijn daar een .fr domein het domein bij uitstek is om een publiek aan te spreken in Frankrijk.

vlagkameroenMorgen, 18 september 2009, zal de go-live van de .cm extensie (Kameroen) starten. Deze werd verscheidene malen uitgesteld wegens technische problemen. Deze problemen zouden nu van de baan moeten zijn ondermeer omdat de .cm registry besloten heeft om de registraties op hun eigen servers te laten draaien in plaats van samen te werken met een externe partner.

Tijdens deze go-live kan iedereen die dit wenst een .cm naam registreren. Aanvragen zullen behandeld worden volgens het first come, first served principe. Tijdens deze go-live is het ook mogelijk .cm namen per jaar te registreren.

Vanaf 1 oktober gaat SIDN (de .nl registry) gratis bemiddelen in ruzies over .nl namen. Bij deze zogenaamde mediation wordt getracht een ruzie op te lossen zonder tussenkomst van een rechter. De huidige procedure bestaat erin dat SIDN externe specialisten op het gebied van domeinnamen en geregistreerde merknamen inhuurt en deze een ruzie laat beslechten. ‘Door nu zelf als bemiddelaar op te treden, willen we de procedure toegankelijker maken,’ aldus Maarten Simon, hoofdjurist bij SIDN. ‘Door deze procedure kunnen beide partijen geld, tijd en publiciteit besparen.’

Een mediation vindt dus plaats wanneer 2 partijen het niet eens kunnen worden over een bepaalde .nl domeinnaam en 1 van beide partijen een klacht indient bij SIDN. SIDN zal dan trachten te bemiddelen bij deze ruzie. Als zo’n bemiddeling niet succesvol kan afgerond worden, zal de .nl registry zelf voor de kosten opdraaien, anders zitten de kosten voor een mediation vervat in de oplossing.

‘We hebben ons gebaseerd op het model dat momenteel in de UK gebruikt wordt,’ vertelt Roelof Meijer, algemeen directeur van SIDN. ‘Ook daar treedt de registry zelf op als bemiddelaar bij geschillen over domeinnamen. We merken dat daar meer dan de helft van de ruzies over domeinnamen door zo’n mediation wordt opgelost en we zijn er dan ook van overtuigd dat een mediation in vele gevallen een uitkomst zal bieden voor .nl domeinnaamhouders.’

Op 10 december start Eurid (.eu registry) met de lancering van .eu IDN namen. Bij de lancering van deze IDN namen wordt geen sunrise periode voorzien. Houders van een geregistreerde merknaam die speciale tekens bevat, zullen hun naam dus niet eerder kunnen registreren. Alle aanvragen voor IDN namen zullen behandeld worden op een first come, first served basis.

Internationalised Domain Names (IDNs) zijn domeinnamen die karakters, zoals letters met accenten en karakters van niet Latijnse talen (Grieks bijvoorbeeld), kunnen bevatten. Namen die nu dus mogelijk worden, zijn bijvoorbeeld: www.café.eu terwijl nu enkel www.cafe.eu mogelijk was.

Niet alleen zullen alle karakters van de 23 officiële EU talen voorzien zijn bij de uitvoering van IDNs voor .eu domeinnamen. Ook volledige alfabetten van officiële EU talen zullen ondersteund worden. Dit betekent dat karakters binnen deze alfabetten, die niet gebruikt worden in een officiële EU taal, toch mogelijk zullen zijn. Door dit te doen, hoopt Eurid voorbereid te zijn op de toetreding van nieuwe landen tot de EU.